PROGRAMY I PROJEKTY EDUKACYJNE W PRZEDSZKOLU
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015


KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY – program edukacyjny, który ma celu zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Nasze przedszkole w II i III edycji programu otrzymało certyfikat Kubusiowi Przyjaciele Natury.

W roku 2014/2015 będziemy kontynuować ekologiczne działania w ramach tego projektu. Bohaterem wszystkich materiałów programu jest Kubuś, który pokazuje dzieciom, jak dbać o przyrodę, jak zachować się na łonie natury, jak ważna jest segregacja śmieci i dokładne zakręcanie kranu oraz jak należy się zdrowo odżywiać.

 

Koordynator projektu: Małgorzata Poniewierska.


 

COMENIUS – w projekcie bierzemy udział już po raz czwarty. Nauczyciele i dzieci z naszego przedszkola i z krajów partnerskich pracują nad zagadnieniami dotyczącymi: kształtowania pozytywnych relacji międzyludzkich i  przygotowania dzieci do uczestnictwa w społeczności europejskiej w wymiarze społecznym i kulturalnym. Projekt będzie realizowany głównie podczas pracy wychowawczo – dydaktycznej i kółek zainteresowań.

 

Koordynator projektu: Sylwia Bajerska


 

AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA - ma na celu utrwalenie wśród rodziców, dzieci oraz personelu przedszkolnego wiedzy o tym, jak zdrowo się odżywiać, jak dbać o bezpieczeństwo dzieci w domu i poza nim, jak zapobiegać chorobom oraz minimalizować ich skutki, a także jak dbać o odporność dzieci w okresie wzmożonej zapadalności na grypę i przeziębienia. 

Zespół ekspertów Akademii Zdrowego Przedszkolaka opracowuje materiały edukacyjne w formie warsztatów (opartych głównie na zabawach) i prezentacji, które mają angażować do wspólnej pracy pracowników przedszkoli, rodziców i dzieci.

 

Koordynatorzy  projektu: Joanna Kraus, Aldona Hinc.


AKADEMIA AQUAFRESH - to największy w Polsce program profilaktyki zachęcający przedszkolaki do dbania o higienę jamy ustnej. Nauczyciele realizują zajęcia edukacyjne na podstawie scenariuszy zajęć ,  bezpłatnych pakietów materiałów edukacyjnych i materiałów multimedialnych, w których bohaterowie programu uczą dzieci, jak prawidłowo dbać o zęby oraz jak walczyć z niedobrym” robaczkiem – próchniaczkiem”.

 

Koordynatorzy programu: Aldona Hinc i Joanna Kraus.


WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA – celem projektujest kształtowanie wśród dzieci postawy tolerancji i otwartości na inne kultury, zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Sudanie Południowym. Projekt będzie trwał do końca lutego  2015 roku.  

W ramach projektu dzieci wspólnie z rodzicami będą przygotowywać specjalną, charytatywną laleczkę , w oparciu o wykrój laleczki wysłanej przez UNICEF.  Dzieci same zadecydują z jakiego kraju będzie pochodziła laleczka, jakie będzie miała imię i jak będzie wyglądać. Po zakończonej aukcji, przedszkole wpłaca zebrane pieniądze na konto UNICEF dedykowane zbiórce na rzecz dzieci w Sudanie Południowym.   

 

Koordynator projektu: Adriana Nowicka


AKADEMIA CZYSTYCH RĄK CAREX - celem programu jest przekazywanie najmłodszym podstawowej wiedzy z zakresu prawidłowej higieny rąk oraz tego, jak duży wpływ ma ona na nasze życie i zdrowie.

W oparciu o pakiety materiałów edukacyjnych, w tym treści multimedialne zostanie dzieciom przekazana wiedza dotycząca profilaktyki zdrowia. 

 

Koordynatorzy  programu: Aldona Hinc, Joanna Kraus.


MAMO, TATO WOLĘ WODĘ – program edukacyjny zainicjowany przez Żywiec Zdrój ma na celu podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci. Dzięki materiałom edukacyjnym, poprzez zabawę dzieci będą miały okazję poznać fascynujący świat wody, poznać zasady zdrowego życia, poszerzyć swoją wiedzę na temat roli wody w przyrodzie oraz dowiedzieć się w jaki sposób należy oszczędzać wodę.

 

Koordynator programu: Anna Zdunek.


AUTOCHODZIK -  program edukacji komunikacyjnej dla najmłodszych,  którego celem jest przygotowanie dzieci  do samodzielnego i bezpiecznego uczestnictwa w ruch drogowym. Program jest wieloetapowy,  obejmuje najważniejsze zagadnienia związane z ruchem drogowym i opracowany tak, aby można było w pełni realizować zdania wychowania przedszkolnego w obszarze edukacji komunikacyjnej.

Poszczególne etapy realizowane są na podstawie scenariuszy, zaś proces nauczania oparty jest w większości na zabawach symulacyjnych.

 

Koordynator – Joanna Kraus


 

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS – program przedszkolnej edukacji antytytoniowej. Założeniem programu jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych w oparciu o materiały edukacyjne dostarczone przez organizatora.

 

Koordynator programu – Natalia Mularczyk


 

PTAKI - projekt edukacyjny opracowany przez nauczycieli grupy "Pszczółek" i "Motylków" ma na celu zapoznanie dzieci z różnymi ekosystemami i zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie i zdobycie wiedzy na temat życia ptaków. Projekt realizowany będzie przy współudziale rodziców i środowiska lokalnego.

Realizacja projektu odbywać się będzie poprzez dostarczanie dzieciom różnego rodzaju publikacji na temat życia ptaków, wycieczki, prace plastyczne, zajęcia edukacyjne, zorganizowanie wystawy, przygotowanie albumu. Podsumowaniem projektu udział dzieci w konkursie na temat wiedzy o życiu ptaków.

 

Koordynatorzy projektu w grupie "Pszczółek" - Sylwia Bajerska, Adriana Nowicka

Koordynatorzy projektu w grupie "Motylków" - Marta Dybikowska, Małgorzata Poniewierska


 

DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY - projekt jest inicjatywą współfinansowaną w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przez Szwajcarię w ramach współpracy z nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz ze środków Ministerstwa Zdrowia. Swoim zasięgiem obejmuje teren całego kraju, a działania podejmowane są w Partnerstwie z Uczelniami Medycznymi i szpitalami. Celem głównym Projektu jest ograniczenie występowania i nasilenia choroby próchnicowej zębów oraz poprawę stanu jamy ustnej i ogólnego stanu zdrowia populacji dzieci w wieku 0-5 lat. Cel ten zostanie osiągnięty w szczególności poprzez nauczanie zasad prawidłowego szczotkowania zębów wraz z instruktażem u dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat), a także edukację prozdrowotną i promocję zdrowia jamy ustnej skierowaną zarówno do przedszkolaków, jak i obejmującą informację skierowaną do ich rodziców/opiekunów i nauczycieli. W ramach Projektu realizowane będą zajęcia edukacyjne dla dzieci i ich rodziców, oraz szkolenia dla nauczycieli i wychowawców.

 

Koordynatorzy projektu: Aldona Hinc, Joanna Kraus

 

Czytany 14190 razy

Dodatkowe informacje