PROGRAMY I PROJEKTY EDUKACYJNE W PRZEDSZKOLU
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016


Kubusiowi Przyjaciele Natury – koordynator Daria Żebrowska

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne.
Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. uprawianie ogródków, organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów plastycznych oraz przedstawień dla rodziców i wiele innych ekologicznych działań.


Cała Polska Czyta Dzieciom – koordynator Sylwia Bajerska

Cele kampanii to:

- kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim: poprawnym, bogatym i pięknym

- budowanie bogatego zasobu słów

- nauka poprawnej gramatyki i składni, doskonalenie mowy

- budzenie wyobraźni i samodzielnego myślenia

- przekazywanie dzieciom wartości moralnych, takich jak szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, odwagę i solidarność


Akademia Zdrowego Przedszkolaka – koordynator Joanna Kraus

- Ogólnopolski projekt społeczno-edukacyjny, którego nadrzędnym celem jest propagowanie zdrowego trybu odżywiania i stylu życia, wychodzący naprzeciw problemowi otyłości wśród dzieci.
- Edukacja prozdrowotna poprzez warsztaty i zabawę.


Dzieciaki Mleczaki – koordynator Natalia Mularczyk

"Dzieciaki Mleczaki" to program edukacyjny, który powstał z inicjatywy Polskiej Izby Mleka. Jego głównym celem jest wzrost świadomości na temat roli mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci, kształcenie prawidłowych nawyków żywieniowych przez zabawę oraz wykreowanie mody na picie mleka wśród najmłodszych.


Drzewa – koordynator Ewa Jagielska

Celem projektu edukacyjnego „Drzewa” jest kształtowanie odpowiedzialności za postępowanie wobec otaczającej przyrody. Nabywanie prawidłowych nawyków obcowania z przyrodą. Obserwowanie i dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w przyrodzie. Gromadzenie materiału przyrodniczego oraz tworzenie albumu liści.


Mój weekend z Panem Misiem – koordynator Sylwia Bajerska

 


MALI uczniowie idą do szkoły – koordynator Aldona Hinc

„MALI uczniowie idą do szkoły” to projekt edukacyjno-pomocowy, w ramach którego przedszkolaki wezmą udział w zajęciach na temat dostępu do edukacji na świecie. W oparciu o specjalnie przygotowane materiały dowiedzą się dlaczego miliony dzieci nie mogą chodzić do szkoły, jak wygląda sytuacja w tym zakresie w różnych regionach świata i co robi UNICEF, aby umożliwić jak największej liczbie dzieci zdobywanie wiedzy. Na podstawie materiału filmowego, nakręconego w tym roku w Mali, polscy uczniowie poznają problemy swoich rówieśników z Afryki.

Celem projektu jest:

  • Zapoznanie dzieci z zagadnieniem dostępu do edukacji na świecie, w tym szczególnie sytuacji dzieci w Mali,
  • Kształtowanie wśród młodych ludzi postawy zaangażowania społecznego,
  • Zebranie środków finansowych na zorganizowanie edukacji dla dzieci w Mali.

 


 „SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI” – koordynator Aldona Hinc

 „Ciekawi ludzie” to przedstawiciele różnych grup zawodowych oraz hobbyści. Dzięki tak organizowanym zajęciom dzieci do tej pory miały okazję spotkać się ze strażakami, ratownikiem medycznym, archeologiem, bębniarzem, lekarzem, studentami medycyny (Akcja „Szpital Pluszowego Misia”), panią z Koła Gospodyń Wiejskich, Fryzjerem, Stomatologiem, pracownikiem Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego, Kolejarzami, pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej oraz WOPR-owcami wraz z psami ratowniczymi.

Dziecko musi mieć możliwość posługiwania się zmysłami, musi móc przyglądać się, przysłuchiwać i widzieć, co robią inni. Właśnie tak organizowane zajęcia dostarczają dzieciom najwięcej wrażeń i wiadomości.

Czytany 3067 razy

Dodatkowe informacje