ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE W PRZEDSZKOLU
W ROKU SZKOLNYM  2015/2016


Bajkoterapia –  Żabki, Aldona Hinc

Zajęcia Bajkoterapii pomogą dzieciom w przezwyciężeniu lęków związanych z różnymi sytuacjami. Podczas koła zainteresowań wykorzystany zostanie odpowiednio dobrany tekst. Dzięki temu w psychice dziecka pojawi się pozytywne myślenie, dzieci zaczną rozumieć swoje uczucia, ich przejawy, a także przyczyny. Bajki terapeutyczne pokazują jak trzeba sobie radzić i przedstawiają pewne wzorce postępowania. Sprawiają, że dzieci zaczynają rozumieć świat, w którym żyją, przestają czuć się samotnie. Zajęcia bajkoterapii odbywać się będą dwa razy w miesiącu.


Obieżyświat – Żabki, Ewa Jagielska

Celem koła jest przybliżenie tradycji, języka, obyczajów innych narodowości, nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją, poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie) − zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów świata. Szanowanie odrębności narodowych, etnicznych, językowych ludzi innych ras (zwracanie uwagi na równość praw wszystkich ludzi). Poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa: wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz.


Mały Ekolog – Biedronki, Dorota Formela

W czasie zajęć koła zainteresowań dzieci będą poznawały  motywy i sposoby ochrony środowiska. W czasie tych zajęć nastąpi również u dzieci kształtowanie emocjonalnego stosunku do określonych zjawisk i obiektów  w środowisku człowieka. Wyrabianie umiejętności dostrzegania zjawisk w ekosystemach, przewidywania  i oceny pewnych następstw obserwowanych zjawisk przyrodniczych i czynów człowieka. Formowanie i umacnianie pozytywnych przekonań wobec określonych zjawisk  i obiektów przyrodniczych, a także względem czynów podejmowanych przez ludzi.


Zajęcia plastyczne – Biedronki, Daria Żebrowska

Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Dzięki plastyce dziecko nie tylko pobudza i wyraża swoje myśli i emocje ale również zaspakaja potrzebę ekspresji. Jednym z wielu zadań przedszkola jest stymulowanie rozwoju takich zdolności dzieci, dzięki którym kształtują one swoją osobowość, zwiększając tym samym szansę powodzenia w szkole i w życiu. Sama lubię rysować, malować, więc postanowiłam skonstruować plan zajęć dodatkowych, w którym grupa dzieci będzie mogła rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania.


Kółko naukowe – Pszczółki, Natalia Mularczyk

"Kółko naukowe" ma  na celu  rozbudzać wśród dzieci zainteresowanie nauką i jej różnymi dziedzinami oraz aktywizywać ciekawość i aktywność poznawczą. Na zajęciach będziemy stawiać i rozwiązywac problemy, dostrzegać związki między przyczyną a skutkiem oraz wzbogacać słownictwo o nowe pojecia z różnych dziedzin nauki, a wszystko to poprzez zabawę, doświadczenia i prezentacje.


Mały podróżnik  – Pszczółki, Adriana Nowicka

 

„Przed latami, przed dawnymi…
za górami, za lasami,  za siedmioma rzekami…”.

 

Wszyscy lubimy baśnie, bajki i legendy dlatego na zajęciach Kółka Podróżniczego – z baśnią i legendą przez Polskę, będziemy przemierzać nasz kraj  poznając znane i mniej znane legendy ,bajki i baśnie dotyczące wybranych miast. Poznamy zabytki oraz  ciekawostki związane z danym miastem. Dowiemy się, gdzie leżą poszczególne miasta, jakie są tam warunki przyrodnicze, poznamy niektóre stroje ludowe oraz dowiemy się np. kim był Kopernik. Zajęcia będą się odbywały 2 razy w miesiącu.

Podsumowaniem realizacji zajęć kółka podróżniczego  będą prace plastyczne dzieci związane z omawianym tematem.


Mały informatyk "Bawię się i uczę" – Mrówki, Joanna Kraus

 

Wprowadzenie dzieci 5-letnich
w świat technologii komunikacyjno – informacyjnej

  

  • przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym,

  • rozwijanie umiejętności właściwego korzystania ze sprzętu komputerowego,

  • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznego i higienicznego użytkowania komputera,

  • rozwijanie aktywności poznawczej dziecka,

  • spełnienie oczekiwań przedszkolaków.


Mole Książkowe – Motylki, Sylwia Bajerska

 

Założenia Kółka „Mole książkowe”: 

- Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci pięcioletnich 
- przygotowanie przedszkolaków do roli czytelnika,

Cele ogólne:

- rozwijanie umiejętności odbioru i przeżywania słuchanych utworów literackich
- uwrażliwianie na piękno słowa pisanego
- przygotowanie do nauki czytania

Czytany 3256 razy

Dodatkowe informacje