Do zadań naszego przedszkola należy między innymi:

 

  • Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy.

  • Efektywne nauczanie z uwzględnieniem treści zawartych w podstawie programowej.

  • Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej.

  • Integrowanie z grupą, rodziną, środowiskiem lokalnym.

  • Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie jego sprawności ruchowej.

  • Współpraca ze specjalistami w celu udzielenia dziecku specjalistycznej pomocy.

  • Współdziałanie z rodzicami dziecka, a także osobami oraz instytucjami świeckimi i kościelnymi, wspierającymi działalność przedszkola.

  • Podejmowanie działań w zakresie kształtowania postaw prospołecznych.

  • Podtrzymywanie tożsamości narodowej, uczenie miłości do Boga i Ojczyzny.

 

W codziennej pracy zwracamy szczególną uwagę na dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzieci pozbawione odpowiednich warunków rodzinnych, dzieci zaniedbane i ubogie.

Czytany 19060 razy

Dodatkowe informacje