PROJEKTY W PRZEDSZKOLU
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017


 

Jeździmy - zwiedzamy – koordynator Anna Nadratowska

Wycieczki jest jedną z podstawowych form pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz działalności krajoznawczo-turystycznej. Wyjazdy odgrywają bardzo ważną rolę w kształtowaniu postaw dzieci. Wspólne przebywanie poza przedszkolem jest doskonałym sposobem na integrację grupy, przekazanie w warunkach zabawy wartości wychowawczych i patriotycznych. Dzięki projektowi „Jeździmy-zwiedzamy” dzieci będą mogły poznać swoje najbliższe otoczenie, miasto, wieś. Dzieci poprzez obserwację rzeczywistości poszerzają wiedzę o kulturze swojej miejscowości i regionu. Kontakt dziecka ze światem lokalnym i regionalnym wytwarza więź, tożsamość i przywiązanie do swoje „małej ojczyzny” oraz kształtuje postawę zaangażowania się w funkcjonowanie własnego środowiska.


„Cała Polska czyta dzieciom”

Koordynator: Sylwia Bajerska

Wczesne dzieciństwo jest wyznaczonym przez ewolucję, krytycznym czasem na naukę języka. Braków wyniesionych z tego okresu zwykle nie da się nadrobić.

Dlatego nauczenie dzieci poprawnego, bogatego i pięknego języka oraz swobody w posługiwaniu się nim, jest jednym z najważniejszych powinności dorosłych wobec najmłodszych i darów, jakie możemy im przekazać. To prawdziwa przepustka do lepszego życia.
Wprowadzając codzienne czytanie, przedszkole może pomóc dzieciom w dobrym, a może nawet w doskonałym opanowaniu ojczystego języka.  

Dzieci uczą się języka, gdy wyraźnie słyszą poprawny język, gdy widzą dorosłego, który do nich mówi lub im czyta, gdy wielokrotnie słyszą te same zdania i teksty, gdy mają okazję do zadawania pytań i do mówienia. Dlatego telewizja i komputer nie są dobrymi nauczycielami języka.

Codzienne głośne czytanie przez dorosłego jest niezwykle skutecznym sposobem zbudowania bogatego zasobu słów, nauczenia - bez żadnych formalnych lekcji i ćwiczeń - poprawnej gramatyki i składni, a także doskonalenia mowy. Dziecku, któremu codziennie wyraźnie czytamy i dużo z nim rozmawiamy, nie będą potrzebni logopedzi i żmudne ćwiczenia wymowy. Czytanie dziecku to także najskuteczniejszy sposób wychowania człowieka z wyobraźnią, samodzielnie myślącego i mądrego, który będzie umiał sobie radzić ze zmianami w życiu.

Cele kampanii:

- kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim: poprawnym, bogatym i pięknym

- budowanie bogatego zasobu słów

- nauka poprawnej gramatyki i składni, doskonalenie mowy

- budzenie wyobraźni i samodzielnego myślenia

- przekazywanie dzieciom wartości moralnych, takich jak szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, odwagę i solidarność

 

„MALI PODRÓŻNICY ODKRYWAJĄ KASZUBY”

Organizatorzy projektu: Joanna Kraus, Ewelina Szarmach-Pomaska, Aldona Hinc, Magdalena Kozakowska.

Adresat projektu: dzieci 5-letnie

Termin realizacji: rok szkolny 2016/2017

"Mali Podróżnicy …" to projekt z zakresu zdobywania wiedzy o małej ojczyźnie  mający na celu zapoznanie dzieci z regionem w którym żyją – Kaszubami. Tuż pod nosem mamy prawdziwą krainę rozmaitości – kaszubski język, kulturę, ludowe wierzenia i mitologię, literaturę, wciągającą historię, piękne krajobrazy oraz mnóstwo ciekawych miejsc do zwiedzania. Na Kaszubach są miejsca magiczne, nie tylko magią ich uroku, ale też tajemnicą wydarzeń sięgających mroku dawnych dziejów. Zetknięcie się z przyrodą i krajobrazem kształtuje świadomość małej ojczyzny. Jest to świat, w którym żyjemy na co dzień, co jest wokół obecne: przyroda, ludzie i stworzona przez nich kultura.

Czytany 4343 razy

Dodatkowe informacje