DRODZY RODZICE UCZNIÓW KLAS MŁODSZYCH

KWALIFIKACJA UCZNIÓW DO ŚWIETLICY na rok szkolny 2017/2018 ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO ŚWIETLICY.

LICZBA DZIECI MOGĄCYCH KORZYSTAĆ ZE ŚWIETLICY JEST OGRANICZONA, PIERWSZEŃSTWO PRZYJĘCIA MAJĄ DZIECI, KTÓRYCH OBOJE RODZICE PRACUJĄ.   

 WYPEŁNIONE WNIOSKI RODZICE  SKŁADAJĄ W SZKOLE (w sekretariacie, u wychowawcy, w świetlicy) DO DNIA 14.06.2017R.

 DRUKI DO POBRANIA ZNAJDUJĄ SIĘ W ŚWIETLICY, SEKRETARIACIE ORAZ NA STRONIE SZKOŁY.

 


  

Świetlica szkolna oferuje dzieciom:

  

§  stałą opiekę wykwalifikowanej kadry od 7.00 – 17.00,

§  zajęcia artystyczne ,

§  zajęcia czytelnicze,

§  gry i zabawy ruchowe w sali i na świeżym powietrzu,

§  pomoc przy odrabianiu lekcji,

§  konkursy (wiedzy, recytatorskie, plastyczne).

 

 

Opieką otaczamy uczniów Rodziców czynnych zawodowo. Prosimy o codzienne zaopatrywanie dzieci w odpowiednią ilość picia i jedzenia oraz wygodne i adekwatne do pogody ubranie (często korzystamy z boiska szkolnego)

 

 

Aby zapisać dziecko do świetlicy należy wypełnić Wniosek o przyjęcie do świetlicy szkolnej (*.doc).

  

Wychowawcy świetlicy pracują według własnego planu pracy zgodnego z Programem Wychowawczym Szkoły

Zgodnie z tym planem naszym głównym celem i zarazem zadaniem jest dbałość o wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka w sferze intelektualnej, psychicznej, emocjonalnej i fizycznej. Na bazie tego programu realizujemy wszystkie przedsięwzięcia pedagogiczne i wychowawcze. Poprzez realizację tego planu kształtujemy u dzieci umiejętność spostrzegania, kształcimy pamięć, wyobraźnię przestrzenną, pomysłowość. Wdrażamy zasady estetyki życia codziennego. Poprzez dobór odpowiednich form pracy i metod aktywizujących, rozwijamy zdolności do twórczego wysiłku. Przyczyniamy się do rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień u dzieci 

 

W ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” głośno czytamy naszym wychowankom.

Czytanie dziecku wszechstronnie je rozwija – emocjonalnie, duchowo, moralnie i intelektualnie. Czytając naszym wychowankom przez 20 min dziennie pragniemy wzmocnić w nich poczucie własnej wartości, rozwijać umiejętności niezbędne w procesie edukacji  szkolnej oraz nauczyć dzieci czerpania radości z czytania i nauki.

 

Czytany 9569 razy

Dodatkowe informacje