ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Zajęcia rozwijające

Nauczyciel prowadzący

Grupa wiekowa

Cel zajęć rozwijających

Hej Hop – ćwiczyć każdy może

 

mgr Anita Markuszewska

3-latki

-kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku;

 -kształtowanie samodyscypliny;

-propagowanie zasady „fair play” w sporcie, zabawie;

-rozwijanie wiary we własne siły i możliwości;

-pokonywanie lęków i obaw przed wyzwaniem;

- nauka poprzez zabawę;

 

Od nitki do kłębka

 

mgr Jolanta Zarzycka

3-latki

- rozwijanie zainteresowań matematycznych,

-rozwijanie umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania;

Zajęcia prowadzone metodą eksperymentu, nauki poprzez zabawę.

 

Zabawy matematyczne

 

mgr Joanna Kraus

3-latki

-wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza w zakresie kształtowania pojęć matematycznych;

-ćwiczenie odporności emocjonalnej dziecka oraz budowanie pozytywnego obrazu samego siebie;

-stymulowanie uzdolnień matematycznych u dzieci;

-przygotowanie do nauki matematyki w szkole;

-zapewnienie i wspomaganie  pozytywnej motywacji do podejmowania zadań, a tym samym rozwijania  wiary we własne siły i możliwości;

 

Warsztaty kulinarne „Kuchcikowo”

 

Mgr Patrycja Jeske

3-4 latki

-doświadczanie świata poprzez wszystkie zmysły, na rożne sposoby;

-przełamywanie barier w kontakcie z tym, co nieznane, nowe;

-kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, samoobsługi, szeroko rozumianej sprawności manualnej w posługiwaniu się prostymi narzędziami;

EKO zabawki

 

mgr Daria Żebrowska

3-latki

-rozwijanie zdolności wrażliwego i wnikliwego obserwowania form i zjawisk rzeczywistości;

- kształcenie pamięci wzrokowej i słuchowej, wyobraźni przestrzennej i pomysłowości konstrukcyjnych;

-eksperymentowanie materiałami plastycznymi w celu stworzenia zabawek;

Polscy poeci dzieciom-bajkoterapia inaczej

mgr Barbara Klimko

4-latki

- poznanie baśni, bajek, utworów literackich polskich twórców;

 -wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka;

-stymulowanie rozwoju mowy;

 -pobudzanie kreatywności i wyobraźni;

-kształtowanie nawyku uważnego słuchania;

Rówieśnicy innych krajów Europy

 

Mgr Kalina Ochocińska

4-latki

- poznawanie kultury wybranych krajów europejskich;
- dostrzeganie podobieństw i różnic dotyczących tych państw;

- wspieranie oraz kształtowanie uczucia tolerancji wobec ludzi innych narodowości;

Muzykamenty

 

mgr Monika Dulęba

4-5 latki

- rozwijanie percepcji słuchowej;

- rozwijanie zdolności muzycznych ( w tym rozwijanie zdolności śpiewu oraz rozwijanie zdolności gry na instrumentach)

- kształtowanie poczucia rytmu;

- rozwijanie kreatywności i myślenia twórczego;

- kształtowanie wrażliwości muzycznej;

Smaczna matematyka

mgr Beata Jaworowska

5-latki

-zajęcia matematyczno-kulinarne, kształtujące umiejętności matematyczne w działaniu (gotowaniu, pieczeniu, przygotowaniu różnorodnych potraw);

 

Zajęcia taneczno- ruchowe z elementami MRR W. SHERBORNE i CHOREOTERAPII

 

mgr Ewelina Szarmach-Pomaska

5-6 latki

- rozwijanie i doskonalenie ogólnej sprawności ruchowej i wydolności organizmu poprzez różnorodne formy aktywności ruchowej;

 -rozwijanie aktywności w zabawie i umiejętności współpracy z rówieśnikami;

-kształtowanie charakteru i pożądanych postaw w działaniu zarówno indywidualnym jak i zbiorowym;

-rozwijanie uzdolnień dzieci;

-kształtowanie zainteresowania różnorodnymi formami aktywności fizycznej np. fitness, taniec ludowy;

-kształtowanie prawidłowej postawy ciała;

-kształtowanie poczucia rytmu poprzez stosowanie różnorodnych technik tanecznych;

Pomysłowi Artyści

 

mgr Magdalena Kozakowska

5-6 latki

- wspomaganie dzieci w odkrywaniu własnych możliwości twórczych;

- rozwijanie kreatywności i pomysłowości;

- uświadomienie, że z przedmiotów codziennego użytku można wykonać coś niezwykłego;

- rozwijanie zdolności manualnych;

Eksperymenty 
i zabawy badawcze- Mali badacze

 

mgr Aldona Hinc

5- latki

- kształtowanie w umyśle dziecka nowych operacji umysłowych takich jak: analiza, synteza, porównywanie
i uogólnianie;

-kształtowanie wytrwałości, koncentracji uwagi oraz spostrzegawczości;

Origami płaskie + masa solna z plasteliną

 

Mgr Dorota Formela

5-6 latki

-rozwijanie wyobraźni i twórczości dzieci,

-stwarzanie miłej atmosfery podczas integracji  grup przedszkolnych,

Angielski z piosenką

 

Mgr Sylwia Bajerska

6-latki

-doskonalenie umiejętności posługiwania się j. angielskim, 

-bogacenie słownictwa angielskiego, poprzez śpiew;

Warsztaty eksperymentalne

,,Mały chemik”

 

mgr Anna Nadratowska

6-latki

-poznanie otaczającego nas świata;

 -zaciekawienie dzieci zjawiskami fizycznymi i chemicznymi;

-rozbudzenie świadomości;

-poznanie różnych substancji;

Zaprzyjaźnij się z teatrem

 

Mgr Magdalena Lubiejewska

6-latki

-rozwijanie zainteresowania teatrem i sztuką aktorską;

-odkrywanie własnych możliwości i uzdolnień artystycznych;

-kształcenie i wzbogacanie własnej pomysłowości, wyobraźni oraz inwencji twórczej w różnych formach aktywności;

-rozwijanie pozytywnych wartości;

-wyzwalanie w sobie motywacji do pokonywania trudności w kontaktach z ludźmi;

-odczuwanie radości i satysfakcji z pozytywnych efektów działań;

-poznanie tajników pracy aktora, reżysera, scenografa;

Matematyka dla smyka

 

Mgr Marta Dębska

6- latki

- rozwijanie zdolności matematycznych dzieci;
- doskonalenie umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania;
-rozwijanie umiejętności mierzenia długości;
-kształtowanie pojęć geometrycznych;
- mierzenie płynów;
- zapisywanie czynności matematycznych;

Dookoła świata

Mgr Adriana Nowicka

6-latki

-rozwijanie zainteresowań dzieci dotyczących świata;

-poznanie ciekawych miejsc na świecie (architektura,  flora, fauna);

-poznanie innych kultur i tradycji narodowych (stroje, święta, tradycje kulinarne);

-poznanie legend i baśni z różnych stron świata;

 

 

 

 

 

 

Czytany 6327 razy

Dodatkowe informacje