Aktualności Publicznego Przedszkola w Borkowie
Publiczne Przedszkole w Borkowie prowadzi rekrutację

od dnia 02.03.2020 r. do 27.03.2020 r. na rok szkolny 2020/2021

do następujących grup na wolne miejsca:

3-latki – do 25 miejsc

6-latki – do 100 miejsc

W roku szkolnym 2020/2021 w Publicznym Przedszkolu w Borkowie nie będzie prowadzona rekrutacja do oddziałów 4-latków i 5-latków.

Wnioski dostępne:

- w sekretariacie placówki

- na stronie internetowej www.spborkowo.pomorskie.pl w zakładce: przedszkole / dokumenty przedszkole / rekrutacja.Uwaga Rodzice !!!

Informujemy, że deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na przyszły rok szkolny 2020/2021 należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 21 lutego 2020 r. do sekretariatu.

Brak złożenia deklaracji w tym terminie oznacza udział w rekrutacji na ogólnych zasadach.

Deklaracje dostępne są u nauczycieli przedszkola i w sekretariacie.
W roku szkolnym 2019/2020
w naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI

PLAN LEKCJI
obowiązuje od 10.02.2020 r.BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP