Informacja dla nauczycieli, uczniów, ich rodziców o kształceniu na odległość w szkole, z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci.

Dla rodziców:

 • Warto ustalić pewnie stały rytm dnia wspólnie z rodziną. Zaplanować, kiedy jest czas na naukę i pracę, kiedy na zabawę i przyjemności z uwzględnieniem możliwości rodziny - pracy rodzica i możliwości dziecka. Plan można zapisać wspólnie z członkami rodziny i powiesić w domu w widocznym miejscu.
 • Kontroluj, co dziecko robi w sieci, rozmawiaj z dzieckiem o bezpieczeństwie w sieci, pamiętaj o ustaleniu określonego czasu na elektronikę. Zadbaj, aby dziecko na 1-2 h przed snem nie korzystało z telefonu, komputera, telewizji, tabletu.
 • Z uwagi na trudny czas, któremu towarzyszą silne emocje – zadbaj o siebie i bliskich:
 • Zachowaj czas zasypiania i wstawania stały dla Twojego funkcjonowania i funkcjonowania dziecka. Zadbaj, aby mieć odpowiednią ilość snu.
 • Pamiętaj o dobrym odżywianiu, jedz regularnie – pamiętaj o stałych przerwach na posiłki.
 • Zadbaj o wspólną aktywność na tyle ile to możliwe w przestrzeni domowej – gry planszowe, rozmowy z bliskimi, wspólne gotowanie obiadu, ćwiczenia gimnastyczne. Jeśli masz możliwość wyjdź na spacer – z dala od ludzi np. las.
 • Zadbaj o emocje swoje i dziecka – to bardzo istotne.

Dla uczniów:

 • Zapanuj sobie z dziennym wyprzedzeniem, co masz do zrobienia kolejnego dnia – zapisz to, ustal priorytety, określ potrzebny czas na wykonanie zadania, zastanów się czy i jakiej pomocy potrzebujesz, po ustaleniu sporządź listę rzeczy do zrobienia w ustalonej przez siebie kolejności. Jeśli potrzebujesz poproś o pomoc rodzica. To uczy organizacji czasu pracy oraz samodzielności, ułatwia naukę.
 • Zadbaj o miejsce do nauki lub pracy. W miejscu tym ważne jest, aby nie było zbyt dużo bodźców rozpraszających, zadbaj o ład, porządek oczywiście w zgodzie z Twoimi preferencjami nauki.
 • Z uwagi na długi czas pracy przed komputerem zadbaj o wygodną pozycję pracy – krzesło odpowiedniej wysokości, przerwy w pracy i nauce, wietrzenie pomieszczenia, zadbaj, by odległość do ekranu wynosiła co najmniej 40 cm, ekran nie powinien odbijać światła.
 • Pamiętaj o zasadach higieny – myj często ręce, nie dotykaj twarzy bez potrzeby.

Dla nauczycieli:

 • Zadbaj, aby zaplanować lekcje z uczniami i zadania do określonej godziny, tak aby uczniowie mieli czas na naukę własną oraz zabawę, przyjemności, ewentualne odrobienie zadań przy wsparciu rodziców.
 • Ważne, aby zadany materiał był różnorodny, uwzględniający różne aktywności. Używaj ciekawych dla uczniów form edukacji, oczywiście możliwych przy aktualnej formie nauki.
 • Nie przekazuj zbyt dużo zadań, dziecko musi pracować nad materiałem z wszystkich przedmiotów – ważniejsza jest jakość merytoryczna zadania niż jego ilość.
 • Pamiętaj o przerwach, nasz mózg zarówno dorosłego jaki dziecka, musi się zregenerować, odpocząć.


Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu?

Drogi Rodzicu,

 1. Wytłumacz swojemu dziecku stosownie do jego wieku zaistniałą sytuację.
 2. Powiedz mu, że obecne przebywanie w domu jest wymogiem spowodowanym wirusem, ale nie zwalnia to dzieci od obowiązku nauki.
 3. Zadbaj o odpowiednie miejsce do nauki (własny pokój/biurko, wyznaczone zaciszne miejsce).
 4. Wyznacz dziecku odpowiedni czas na naukę. Podaj konkretne godziny.
 5. Ustal kolejność uczenia się poszczególnych przedmiotów na dany dzień (dobrze jest rozpoczynać naukę od przedmiotów sprawiających największe trudności oraz nie uczyć się po sobie przedmiotów podobnych).
 6. Dobrze rozplanuj przerwy pomiędzy kolejnymi przedmiotami lub partiami materiału.
 7. W ramach przerw zadbaj o przekąski, picie, krótkie zabawy, wspólne gry.
 8. Wychodź z dzieckiem na świeże powietrze, ale unikaj kontaktów z innymi ludźmi.
 9. Nie zapomnij, że dzieci mają dużą potrzebę ruchu - zachęć dziecko do wykonywania celowych ćwiczeń gimnastycznych.
 10. Motywuj dziecko do systematycznej pracy. Nagradzaj jego wysiłki.


W naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI


obowiązuje od 07.09.2020 r.

klasy I-III

klasy IV-VIII


BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP