REGULAMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W BORKOWIE

PODCZAS KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania Publicznego Przedszkola w Borkowie, obowiązuje specjalny regulamin.

 1. Kształcenie na odległość jest obowiązkowe.
 2. Kształceniem na odległość może być objęta grupa, wyznaczony oddział lub całe przedszkole.
 3. W procesie kształcenia na odległość priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków.
 4. Koordynatorem kształcenia na odległość jest Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Borkowie.
 5. Nauczyciele/ wychowawcy grup opracowują tygodniowy plan pracy i przesyłają Dyrektorowi na tydzień przed jego realizacją.
 6. W przypadku nagłego zamknięcia placówki nauczyciele, przesyłają plan pracy do Dyrektora na 2 dni przed jego realizacją.
 7. Nauczyciele wysyłają materiał dydaktyczny poprzez skrzynkę e-mail,dwa razy w tygodniu do godz. 8.00, tj.:
  poniedziałek (materiały dydaktyczne na poniedziałek, wtorek), środa ( materiały dydaktyczne na środę, czwartek, piątek)
 8. Nauczyciele przekazują materiał do opracowania zgodnie z treściami zawartymi w Podstawie Programowej, tygodniowym planem oraz do indywidualnymi możliwościami wychowanków.
 9. Nauczyciele specjaliści wysyłają materiały dydaktyczne przynajmniej raz w miesiącu
  ( nie częściej niż raz w tygodniu).
 10. Nauczyciele pełnią dyżury/konsultacje dla rodziców poprzez ustalony komunikator- skype, messenger, telefon, whatsapp wg ustalonego i zatwierdzonego harmonogramu, który zostanie umieszczony na stronie internetowej przedszkola


W naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI


Plan lekcji dla klas IV-VIII podczas nauczania zdalnego

>>pobierz<<

kolor czerwony - wideokonferencja

kolor czarny - praca w Classroom


Plan lekcji podczas nauki stacjonarnej:

obowiązuje od 07.09.2020 r.

klasy I-III

klasy IV-VIII


BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP