BIEŻĄCE INFORMACJE DLA RODZICÓW


Termin zebrań z rodzicami w przedszkolu:

11.09.2018 r. godz.17:00

29.01.2019 r. godz.17:00

10. Dyżury nauczycieli w przedszkolu:

20.11.2018 r. godz.17:00-18:00

24.04.2019 r. godz.17:00-18:00 dla grup 3-5 latków

23.04 i 24.04 2019 r. godz.17:00-18:00 dla grup 6-latków

Szanowni Rodzice !

Informujemy, iż należy składać deklarację dotyczącą korzystania

z wychowania przedszkolnego i wyżywienia przez dziecko

w Publicznym Przedszkolu w Borkowie w roku szkolnym 2018/2019.

Podpisanie deklaracji dotyczy rodziców dzieci nowo przyjętych oraz kontynuujących wychowanie przedszkolne i jest warunkiem koniecznym by dziecko

z dniem 1 września 2018 roku mogło uczęszczać do przedszkola.

Deklaracje można pobrać w sekretariacie placówki

lub na stronie internetowej w zakładce dla rodziców.

Jeden egzemplarz deklaracji składamy w sekretariacie do 31.08.2018 r.

Sekretariat czynny:

Poniedziałek – Piątek

07:00 do 15:00

Do pobrania: >>DEKLARACJA<<


WYPRAWKA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Wyprawka dla dzieci trzyletnich na 01.09.2018r.

Nazwa

Ilość

powleczony komplet pościeli o wymiarach 80x200 - podpisany

1 kpl.

Piżama - podpisana

1 kpl.

tekturowa teczka na gumkę - podpisana

1 szt.

szczoteczka i pasta do zębów, plastikowy kubek - podpisane

1 kpl.

kapcie na zmianę z białą podeszwą- podpisane

para

komplet ubrań na zmianę w woreczku - podpisane

1 kpl.

ręcznik mały z pętelką – podpisany

1 szt.

chusteczki higieniczne (opakowanie 150 szt.)

1 op.

Wyprawka dla dzieci kontynuujących na 01.09.2018r.

Nazwa

Ilość

tekturowa teczka na gumkę - podpisana

1 szt.

szczoteczka i pasta do zębów, plastikowy kubek - podpisane

1 kpl.

kapcie na zmianę z białą podeszwą- podpisane

para

komplet ubrań na zmianę w woreczku - podpisane

kpl.

ręcznik mały z pętelką do zawieszenia - podpisany

1 szt.

Chusteczki higieniczne (opakowanie 150 szt.)

1 op.

Wyprawka dla dzieci 6-letnich na 01.09.2018r.

Nazwa

Ilość

tekturowa teczka na gumkę - podpisana

1 szt.

szczoteczka i pasta do zębów, plastikowy kubek - podpisane

1 kpl.

kapcie na zmianę - podpisane

1 para

komplet ubrań na zmianę w woreczku - podpisane

1 kpl.

ręcznik mały z pętelką do zawieszenia- podpisany

1 szt.

Chusteczki higieniczne (opakowanie 150 szt.)

1 op.

Chusteczki mokre

1 op.

Ryza papieru ksero

1 op.

Kredki ołówkowe grube 12 kolorów (do zajęć edukacyjnych)

1 op.

UWAGA:

Informacje, dotyczące wyprawki plastycznej na rok szkolny 2018/2019, podane będą przez wychowawców na pierwszym zebraniu z rodzicami we wrześniu.________________________________________________________________________________________________________________________

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek - Piątek

od 07:00 do 15:00


Nasze Przedszkole podjęło współpracę z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną AKADEMIA ROZWOJU w Pruszczu Gdańskim.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą .


WYPRAWKA DLA 3-LATKÓW 2017/2018

aktualizacja w dniu 19.06.2017

WYPRAWKA DLA 4-5-LATKÓW 2017/2018

aktualizacja w dniu 19.06.2017

WYPRAWKA DLA 6-LATKÓW 2017/2018

aktualizacja w dniu 19.06.2017


ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI DZIECKA

Nieobecności dzieci uczęszczających i korzystających z posiłków w przedszkolu, proszę zgłaszać:

Odpisy za posiłki będą uwzględniane od następnego dnia po zgłoszeniu.

KONTO BANKOWE ZA WYŻYWIENIE W PRZEDSZKOLU:

51 8335 0003 0119 4351 2000 0040 Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim

KONTO BANKOWE ZA POBYT W PRZEDSZKOLU :

80 8335 0003 0119 4351 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim


CZAS PRACY PRZEDSZKOLA

Przedszkole jest czynne od 01.09.2017 r. do 30.06.2018 r. oprócz dni ustawowo wolnych (soboty, niedziele i święta) w godz. 600- 1700.

Przerwa wakacyjna trwa od 01.07. 2018 r. do 31. 07. 2018 r. W tym czasie przedszkole jest nieczynne

Kontakt – szkolawborkowie@poczta.onet.pl


TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI

19.09.2017 r. godz.17.00

21.11.2017 r. godz.17:00

24.04.2018 r. godz.17.00


Psycholog

Jolanta Zarzycka

psycholog.zarzycka@gmail.com


RADA RODZICÓWSkład Rady Rodziców

w Publicznym Przedszkolu ZSP w Borkowie


Rada Rodziców Publicznego Przedszkola w Borkowie w roku szkolnym 2017/2018

Przewodnicząca: Emilia Kaliszewska

Za-ca Przewodniczącej: Barbara Wilińska-Romik

Skarbnik: Anna Myszkowska

Sekretarz: Joanna Kabulska

Członek: Magdalena Kasperska

Członek: Sławomir Skowronek

radarodzicowborkowo@wp.pl


RADA RODZICÓW informuje, iż składka na rok szkolny 2017/2018 wynosi 110 zł na semestr. Pierwsza rata płatna do 15.10.2017 druga do 15.01.2018 do skarbnika grupy.

Bardzo dziękujemy za wpłaty, które pozwalają nam na urozmaicenie naszym dzieciom czasu spędzonego w przedszkolu.

KONTO RADY RODZICÓW

62 1090 1098 0000 0001 3525 6229

BZ WBK S.A


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM

W BORKOWIE ZA ROK SZKOLNY 2016/2017.

Szanowna Pani Dyrektor,

Szanowni Państwo,

W imieniu ustępującej Rady Rodziców przedstawiam sprawozdanie z działalności Rady Rodziców przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Borkowie za miniony rok szkolny 2016/2017. W dniu 13 września 2016 r. na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym zostały wybrane nowe władze Rady Rodziców w następującym składzie:

Przewodnicząca Rady Rodziców - Pani Emilia Kaliszewska,

Z - ca Przewodniczącej Rady Rodziców - Pani Karolina Haponiuk- Talarek,

Sekretarz Rady Rodziców - Pai Katarzyna Misztal,

Skarbnik Rady Rodziców - Pani Barbara Wilińska- Romik,

Członek Rady Rodziców - Pani Sylwia Tałałaj,

Członek Rady Rodziców - Pani Magdalena Kasperska.

Do komisji rewizyjnej wybrano:

Przewodnicząca - Pani Joanna Kabulska

Członek - Pani Monika Rożak

Członek - Pani Marta Sroczyńska

Członek - Pani Agata Bloch

W okresie sprawozdawczym odbyły się 4 zebrania i 9 głosowań elektronicznych Rady Rodziców, na których podjęto 18 Uchwał. W zebraniach oprócz członków Rady Rodziców uczestniczyła Pani Dyrektor mgr Beata Jaworowska oraz Wicedyrektor ds. przedszkola mgr Jolanta Zarzycka.

Realizując swoje zadania Rada Rodziców podejmowała następujące działania:

1. W celu urozmaicenia dzieciom pobytu w przedszkolu Rada Rodziców uczestniczyła w:

 • uchwalaniu zaproponowanego przez Radę Pedagogiczną - programu warsztatów, imprez i uroczystości na rok szkolny 2016/2017.
 • podejmowaniu decyzji o sposobie wyłonienia dzieci po zakończonej rekrutacji i, które dostaną się na wolne miejsca do przedszkola na rok szkolny 2017/2018.

2. W celu prowadzenia racjonalnej gospodarki finansami Rady Rodziców:

 • kontynuowano prowadzenie księgowości przez sekretariat szkolny.
 • Miesięczną składkę ustalono w wysokości 25 zł, która była zbierana przez skarbników poszczególnych grup i składana w depozycie do sekretariatu.

3. W roku szkolnym 2016/2017 Rada Rodziców sfinansowała lub sfinansowała następujące przedsięwzięcia:

 • sfinansowaliśmy prezenty na Mikołajki, Zajączka, wycieczki grupowe oraz różnego rodzaju warsztaty edukacyjne.
 • współ uczestniczyliśmy w kosztach Balu Karnawałowego i festynu rodzinnego.
 • pokryliśmy koszty związane z zakupem nagród za udział w różnego rodzaju konkursach i zawodach.
 • sfinansowaliśmy warsztaty, imprezy, uroczystości, zgodnie z przedstawionym programem, dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
 • zorganizowaliśmy i sfinansowaliśmy pamiątkowe zdjęcia grupowe na zakończenie roku 2016/2017.

4. Ponadto:

 • Rada Rodziców aktywnie uczestniczyła w wydarzeniach i uroczystościach przedszkolnych takich jak: konkurs " Małych form teatralnych"; zakończenie roku szkolnego.
 • W ramach dobrej współpracy z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym administracyjnym, na bieżąco załatwialiśmy wszelkie sprawy.

5. Uwagi końcowe:

Działalność finansowa stanowiła dominującą sferę pracy Rady Rodziców. Składka miesięczna na Radę Rodziców wynosiła 25 zł i była dobrowolna. Dlatego aby móc na bieżąco finansować założone warsztaty i uroczystości zwracaliśmy się z apelem do wszystkich rodziców o regularne i terminowe wpłaty. Dziś mówimy dziękujemy, bo w minionym roku szkolnym konto Rady Rodziców zasilone zostało przez wpłaty rodziców w łącznej kwocie 40700,99 zł, Staraliśmy się dysponować funduszami rodziców w sposób racjonalny, zgodny z literą prawa i na tyle wszechstronny, by pieniądze trafiały w równym stopniu do każdej grupy przedszkolaków. Na chwilę obecną na koncie pozostało 6224,29 zł jednak pozostają w trakcie realizacji uchwały nr.15/2017; 16/2017; 17/2017 i 18/2017 dotyczące bieżących uroczystości oraz organizacji roku przedszkolnego 2017/2018.

6. Szczegółowe informacje finansowe zostały zawarte w sprawozdaniu finansowym za rok szkolny 2016/2017 sporządzonym przez Skarbnika Rady Rodziców Panią Barbarę Wilińska Romik - stanowiącym załącznik do niniejszego sprawozdania. Sprawozdania te zostaną zamieszczone na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej przedszkola w zakładce informacje dla Rodziców.

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice

Rada Rodziców pragnie podziękować Pani Dyrektor mgr Beacie Jaworowskiej, Wicedyrektor mgr Jolancie Zarzyckiej za owocną współpracę w roku szkolnym 2016/2017. Dziękujemy za obecność na zebraniach, za serdeczność, za cierpliwość, za zaufanie, a przede wszystkim za trafne podpowiedzi.

Ciepłe słowa podziękowania przekazujemy pod adresem tych rodziców, którzy zakończyli swoją pracę w Radzie, bo dzieci przeszły pod skrzydła szkoły. Dziękujemy za wspólne działanie i poświęcony czas.

Dziękujemy również Pani Emilii i Pani Sandrze z sekretariatu – które czuwały nad naszymi finansami.

Z poważaniem,

Rada Rodziców

Borkowo, dnia 15 września 2017 r.

Ubezpieczenie uczniów i dzieci w roku szkolnym 2017/2018


Rada Rodziców informuje, iż na rok szkolny 2017/2018 spośród nadesłanych ofert ubezpieczenia NNW Szkolnego z różnych Towarzystw, proponuje indywidualne ubezpieczenie w firmie InterRisk Szkolne Edu Plus. Wydaje się nam ono najkorzystniejsze dla naszych dzieci.


Składka roczna wynosi 30 zł, dla sportowców 36 zł (dla dzieci uczestniczących w pozaszkolnych klubach i organizacjach sportowych). Istnieje możliwość (Za dopłatą 6 zł) skorzystania z usługi TELEMEDYCYNA, polegającej na 12 konsultacjach z lekarzem internistą, pediatrą lub dietetykiem Dostępnych przez wideo-rozmowę, chat lub telefon codziennie pomiędzy godz. 8 a 22.

Deklaracje chętnych osób do ubezpieczenia dziecka zbierane będą na najbliższym zebraniu z rodzicami.

Składka płatna jest u skarbników grup w dniu zebrania lub do dnia 10 października b.r.

Jednocześnie informujemy, że umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej (NNW) jest dobrowolną umową zawieraną WYŁĄCZNIE z woli rodziców.

Poniżej znajdą Państwo informacje o ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz tabelę norm uszczerbku na zdrowiu.

1. Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS >>pobierz<<

2. Tabela norm uszczerbku na zdrowiu >>pobierz<<

3. Informacja o ubezpieczeniu uczniów >>pobierz<<

Opiekun ubezpieczonego:
Paweł Damecki; Kancelaria Brokerska
ul. Ketlinga 8, 83-050 Łapino
tel. 58 300 02 18, kom. 795 578 778


Z poważaniem
Rada Rodziców
W roku szkolnym 2017/2018
w naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI

PLAN LEKCJI - KL. I-III
aktualizacja w dniu 05.10.2018

PLAN LEKCJI - KL. IV-VII
aktualizacja w dniu 05.10.2018

BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP