INFORMACJA

Informujemy, iż potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego Oświadczenia można składać poprzez pocztę elektroniczną skanem na adres : sekretariat@spborkowo.pomorskie.pl od dnia 06.04.2020 r. do dnia 16.04.2020 r. po zamieszczeniu listy kandydatów zakwalifikowanych.

Wyniki rekrutacji w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będą podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej placówki.

UWAGA !


Informujemy, że od dnia 18.03.2020 r. sekretariat Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Borkowie będzie nieczynny dla interesantów.

Możliwy jest wyłącznie kontakt telefoniczny 58 306-52-71 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: sekretariat@spborkowo.pomorskie.pl


Wnioski rekrutacyjne wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 27.03.2020r :

  • w zamkniętych kopertach do skrzynki, która znajduje się w dyżurce szkolnej przy wejściu głównym;
  • przesłać skan wniosku i pozostałych dokumentów pocztą elektroniczną na adres

e-mail: sekretariat@spborkowo.pomorskie.pl

Wysłanie skanu nie zwalnia z obowiązku przedłożenia oryginałów dokumentów do placówki najpóźniej do 02.04.2020 r.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej oraz decyzji władz państwowych procedury rekrutacji mogą ulec zmianie,

o czym będziemy Państwa informować na bieżąco.

KOMUNIKAT

w sprawie zmian w rekrutacji

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

>>dokument do pobrania<<

Publiczne Przedszkole w Borkowie prowadzi rekrutację

od dnia 02.03.2020 r. do 27.03.2020 r. na rok szkolny 2020/2021

do następujących grup na wolne miejsca:

3-latki – do 25 miejsc

6-latki – do 100 miejsc

W roku szkolnym 2020/2021 w Publicznym Przedszkolu w Borkowie nie będzie prowadzona rekrutacja do oddziałów 4-latków i 5-latków.

Wnioski dostępne:

- w sekretariacie placówki

- na stronie internetowej www.spborkowo.pomorskie.pl w zakładce: przedszkole / dokumenty przedszkole / rekrutacja.


W czasie rekrutacji od 02.03.2020 r. do 27.03.2020 r. sekretariat czynny:

Poniedziałek

7:00 do 15:00

Wtorek

7:00 do 15:00

Środa

7:00 do 15:00

Czwartek

7:00 do 15:00

Piątek

7:00 do 15:00

1. Zasady rekrutacji do przedszkola. >>do pobrania<<
2. Wniosek o przyjęcie do przedszkola.>>do pobrania<<
3. Oświadczenie rodzica >> do pobrania<<
4. Oświadczenie woli >>do pobrania<<


aktualizacja dokumentów w dniu 21.02.2020


W naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI


Plan lekcji dla klas I-III podczas nauczania zdalnego

>>pobierz<<

Plan lekcji dla klas IV-VIII podczas nauczania zdalnego

>>pobierz<<

kolor czerwony - wideokonferencja

kolor czarny - praca w Classroom


Plan lekcji podczas nauki stacjonarnej:

obowiązuje od 07.09.2020 r.

klasy I-III

klasy IV-VIII


BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP