STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W BORKOWIE

aktualizacja 20.11.2018


STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BORKOWIE

aktualizacja 17.01.2018


STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W BORKOWIE - dokument archiwalny

aktualizacja 17.01.2018

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BORKOWIE - dokument archiwalny

aktualizacja w dniu 25.02.2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W BORKOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 - dokument archiwalny

aktualizacja w dniu 30.09.2016

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 - dokument archiwalny

aktualizacja w dniu 30.09.2016

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W BORKOWIE - dokument archiwalny

aktualizacja w dniu 09.09.2014