Grupa „Poziomki”

Do grupy „Poziomki” uczęszczają dzieci 5-letnie. Grupa liczy 25 dzieci. Spotykamy się każdego dnia w naszej kolorowej sali, aby wspólnie bawić się, uczyć i odkrywać tajemnice otaczającego nas świata. Chętnie bierzemy udział w zajęciach ruchowych, muzycznych i plastycznych, ale pamiętamy również o rozwijaniu umiejętności samoobsługowych. Często bawimy się w kącikach zainteresowań, rysujemy i opowiadamy sobie ciekawe historie. Dużą radość sprawia nam zabawa na świeżym powietrzu, zwłaszcza na terenie przedszkolnego placu zabaw. Nasze działania zmierzają do poznania siebie, dostrzeżenia innych i współdziałania z rówieśnikami.

Wychowawczynie : mgr Marta Dębska, mgr Katarzyna Gmerek, mgr Małgorzata Tofil.

W roku szkolnym 2017/2018
w naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI

PLAN LEKCJI - KL. I
aktualizacja w dniu 11.02.2018

PLAN LEKCJI - KL. II
aktualizacja w dniu 11.02.2018

PLAN LEKCJI - KL. III
aktualizacja w dniu 11.02.2018

PLAN LEKCJI - KL. IV
aktualizacja w dniu 11.02.2018

PLAN LEKCJI - KL. V - VI
aktualizacja w dniu 11.02.2018

BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP