INNOWACJE PEDAGOGICZNE

W trosce o harmonijny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym oraz w celu stworzenia przyjaznych warunków w naszej placówce, aby skutecznie pomagały mu się uczyć, opracowano trzy innowacje pedagogiczne dla naszego przedszkola:

1. „Edukacyjna przygoda w przedszkolu”

2. „Smaczna matematyka”

3. „Od nitki do kłębka”Innowacja pedagogiczna „Edukacyjna przygoda w przedszkolu”- autorstwa

mgr Beaty Jaworowskiej oraz mgr Jolanty Zarzyckiej

Innowacja prowadzona w całym przedszkolu zakłada, że poprzez zabawę, doświadczenie, eksperyment, wrażenia płynące z sytuacji edukacyjnych, dobór metod i wykorzystanie różnorodnych środków dydaktycznych, od specjalistycznych do przedmiotów codziennego użytku, stanowić będzie formę innowacyjną w zakresie stymulowania rozwoju dzieci, wczesnej interwencji, pobudzania kreatywności oraz wsparcia rodziców w procesie wychowania i opieki.

Podjęta inicjatywa ma na celu wyzwalać potencjał drzemiący w każdym z dzieci, poprzez organizację zajęć kierunkowo rozwijających w dziedzinie, w której dziecko wykazuje predyspozycje. Nauczyciele prowadzący konkretne zajęcia rozwijające, na bazie własnej diagnozy, wyłonią grupę dzieci spośród wszystkich wychowanków przedszkola, która spełnia wyznaczone kryteria doboru. Za pomocą prostych przedmiotów (m.in. krepiny, makulatury, opakowań, buteleczek po napojach, gazety, guzików, koralików itp.), a także narzędzi TIK, mikroskopu, lupy, wagi, miary, piasku kinetycznego, dzieci będą miały okazję przenieść się w świat wyobraźni, w sposób twórczy rozwijać się poznawczo, a tym samym przygotują się do podjęcia nauki w szkole bez nacisku i nudy.

Nauczyciele posiadający umiejętności, talenty lub kwalifikacje do prowadzenia określonych zajęć , tj. języka angielskiego i rytmiki będą prowadzić zajęcia w różnych grupach, wymieniając się z nauczycielem wychowawcą drugiej danej grupy.

Ścisła współpraca z rodzicami jest fundamentem dobrej zmiany, w kierunku której podążamy podejmując działania innowacyjne w przedszkolu. Naszym zadaniem jest osobiste zaangażowanie rodziców w działanie na rzecz przedszkola poprzez zajęcia otwarte, współtworzenie kącików zainteresowań w salach poszczególnych grup itp.


Innowacja pedagogiczna pt. „Od nitki do kłębka”- autorstwa

mgr Jolanty Zarzyckiej

Innowacja skierowana jest szczególnie do dzieci 3-4 letnich. Program jest połączeniem czynnościowego nauczania matematyki z różnymi formami aktywności poznawczej dzieci w wieku przedszkolnym. Głównym założeniem jest nauka poprzez zabawę i trwała zmiana behawioralna u dzieci w wyniku edukacji matematycznej. Rzeczywiste uczenie odbywa się poprzez doświadczenie, które angażuje umysł i emocje, czyli nauka w działaniu. Istotą niniejszego programu było opracowanie pakietu zajęć realizujących treści matematyczne w różnych rodzajach aktywności dziecięcej, pozwalających na osiągnięcie sukcesu.


Innowacja pedagogiczna pt. „Smaczna matematyka”- autorstwa

mgr Beaty Jaworowskiej

Innowacja skierowana jest do dzieci 5-letnich i zakłada realizację treści matematycznych przez samodzielne przygotowywanie zdrowych potraw. Głównym założeniem innowacji jest ukazanie atrakcyjności matematyki, wskazanie jej praktycznego zastosowanie w życiu codziennym, rozwijania logicznego rozumowania. Poprzez udział w zajęciach kształtowane będą wśród dzieci nawyki smakowe i żywieniowe, dzieci będą również uczyć się kulturalnego spożywania posiłków. Zajęcia mają na celu zaktywizowanie dzieci do samodzielnego poszukiwania, odkrywania drogą doświadczeń, rozwiną ich sferę emocjonalną, społeczną, fizyczną i poznawczą. Rodzice będą proszeni o pomoc przy organizowaniu w/w zajęć.

PROGRAMY I PROJEKTY EDUKACYJNE

Lp.

Nazwa

Planowana data realizacji

Grupa wiekowa dzieci

1.

"Cała Polska Czyta Dzieciom"

Rok szkolny 2017/2018

3-6 latki

2.

“Ogródek w różnych porach roku

Rok szkolny 2017/2018

3 latki

5 latki (Sówki)

3.

“Mali podróżnicy odkrywają Kaszuby”

Rok szkolny 2017/2018

6-latki

(sala Żabki)

4.

Udział w projekcie Gdańskiej Akademii Przedszkolaków "Młody Przewodnik po Gdańsku / Młoda Przewodniczka po Gdańsku "

Rok szkolny

2017/2018

(4 tematy zajęć)

6- latki

5.

“Zdrowy posiłek-to proste”
Rok szkolny 2017/2018

6-latki

(gr. Pszczółek)

W roku szkolnym 2017/2018
w naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI

PLAN LEKCJI - KL. I
aktualizacja w dniu 11.02.2018

PLAN LEKCJI - KL. II
aktualizacja w dniu 11.02.2018

PLAN LEKCJI - KL. III
aktualizacja w dniu 11.02.2018

PLAN LEKCJI - KL. IV
aktualizacja w dniu 11.02.2018

PLAN LEKCJI - KL. V - VI
aktualizacja w dniu 11.02.2018

BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP