INNOWACJE PEDAGOGICZNE

W trosce o harmonijny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym oraz w celu stworzenia przyjaznych warunków w naszej placówce, aby skutecznie pomagały mu się uczyć, opracowano cztery innowacje pedagogiczne dla naszego przedszkola:

1. „Edukacyjna przygoda w przedszkolu”

2. „Smaczna matematyka”

3. „Od nitki do kłębka”

4.„Przyjaciele zwierząt"


Innowacja pedagogiczna „Edukacyjna przygoda w przedszkolu”- autorstwa mgr Beaty Jaworowskiej oraz mgr Jolanty Zarzyckiej

Innowacja prowadzona w całym przedszkolu zakłada, że poprzez zabawę, doświadczenie, eksperyment, wrażenia płynące z sytuacji edukacyjnych, dobór metod i wykorzystanie różnorodnych środków dydaktycznych, od specjalistycznych do przedmiotów codziennego użytku, stanowić będzie formę innowacyjną w zakresie stymulowania rozwoju dzieci, wczesnej interwencji, pobudzania kreatywności oraz wsparcia rodziców w procesie wychowania i opieki.

Podjęta inicjatywa ma na celu wyzwalać potencjał drzemiący w każdym z dzieci, poprzez organizację zajęć kierunkowo rozwijających w dziedzinie, w której dziecko wykazuje predyspozycje. Nauczyciele prowadzący konkretne zajęcia rozwijające, na bazie własnej diagnozy, wyłonią grupę dzieci spośród wszystkich wychowanków przedszkola, która spełnia wyznaczone kryteria doboru. Za pomocą prostych przedmiotów (m.in. krepiny, makulatury, opakowań, buteleczek po napojach, gazety, guzików, koralików itp.), a także narzędzi TIK, mikroskopu, lupy, wagi, miary, piasku kinetycznego, dzieci będą miały okazję przenieść się w świat wyobraźni, w sposób twórczy rozwijać się poznawczo, a tym samym przygotują się do podjęcia nauki w szkole bez nacisku i nudy.

Nauczyciele posiadający umiejętności, talenty lub kwalifikacje do prowadzenia określonych zajęć , tj. języka angielskiego i rytmiki będą prowadzić zajęcia w różnych grupach, wymieniając się z nauczycielem wychowawcą drugiej danej grupy.

Ścisła współpraca z rodzicami jest fundamentem dobrej zmiany, w kierunku której podążamy podejmując działania innowacyjne w przedszkolu. Naszym zadaniem jest osobiste zaangażowanie rodziców w działanie na rzecz przedszkola poprzez zajęcia otwarte, współtworzenie kącików zainteresowań w salach poszczególnych grup itp.


Innowacja pedagogiczna pt. „Od nitki do kłębka”- autorstwa mgr Jolanty Zarzyckiej

Innowacja skierowana jest szczególnie do dzieci 3-4 letnich. Program jest połączeniem czynnościowego nauczania matematyki z różnymi formami aktywności poznawczej dzieci w wieku przedszkolnym. Głównym założeniem jest nauka poprzez zabawę i trwała zmiana behawioralna u dzieci w wyniku edukacji matematycznej. Rzeczywiste uczenie odbywa się poprzez doświadczenie, które angażuje umysł i emocje, czyli nauka w działaniu. Istotą niniejszego programu było opracowanie pakietu zajęć realizujących treści matematyczne w różnych rodzajach aktywności dziecięcej, pozwalających na osiągnięcie sukcesu.


Innowacja pedagogiczna pt. „Smaczna matematyka”- autorstwa mgr Beaty Jaworowskiej

Innowacja skierowana jest do dzieci 5-letnich i zakłada realizację treści matematycznych przez samodzielne przygotowywanie zdrowych potraw. Głównym założeniem innowacji jest ukazanie atrakcyjności matematyki, wskazanie jej praktycznego zastosowanie w życiu codziennym, rozwijania logicznego rozumowania. Poprzez udział w zajęciach kształtowane będą wśród dzieci nawyki smakowe i żywieniowe, dzieci będą również uczyć się kulturalnego spożywania posiłków. Zajęcia mają na celu zaktywizowanie dzieci do samodzielnego poszukiwania, odkrywania drogą doświadczeń, rozwiną ich sferę emocjonalną, społeczną, fizyczną i poznawczą. Rodzice będą proszeni o pomoc przy organizowaniu w/w zajęć.


Innowacja pedagogiczna pt. „Przyjaciele zwierząt"- autorstwa mgr Doroty Formeli oraz mgr Natalii Mularczyk

Dzieci w wieku przedszkolnym bardzo interesują się zwierzętami. W celu rozwijania zainteresowań naszych przedszkolaków, zdecydowałyśmy się na stworzenie innowacji pedagogicznej, która opierać będzie się na współpracy z rodzicami. Dzieci nie tylko w przedszkolu, ale również w domu będą poznawać świat zwierząt. Głównym założeniem naszej innowacji jest wykorzystanie nowych technologii (w naszym przypadku tablicy multimedialnej, kanałów internetowych dla dzieci) oraz różnorodnych form i metod pracy z dziećmi. W związku z tym każde dziecko wylosuje nazwę jednego zwierzęcia, o którym wspólnie z rodzicami przygotuje krótką prezentację multimedialną i przedstawi ją grupie przedszkolnej. Ważne jest to, że dziecko będzie prezentować swoją wiedzę na temat danego zwierzęcia, a rodzic będzie mu tylko pomagał w myśl motta Marii Montessori „Pomóż mi samemu to zrobić”.Lp.

Tytuł innowacji

Imię i nazwisko autora

Uczestnicy grupa

1.

Od nitki do kłębka

Jolanta Zarzycka

Krasnoludki

2.

Edukacyjna przygoda w przedszkolu

Jolanta Zarzycka

Beata Jaworowska

Wszystkie grupy

3.

„Smaczna matematyka”

Beata Jaworowska

Poziomki

4.

Przyjaciele zwierząt

Natalia Mularczyk

Dorota Formela

JagódkiPROGRAMY I PROJEKTY EDUKACYJNE

Projekty, akcje, programy zewnętrzne realizowane w przedszkolu

Lp.

Tytuł projektu, akcji, programu zew.

Nazwa organizatora

Uczestnicy grupa

1.

Mamo, tato wolę wodę

Żywiec Zdrój

wszystkie grupy

2.

Rowerowy maj

Miasto Gdańsk

wszystkie grupy

3.

Zaczytani

Fundacja Zaczytani.org

wszystkie grupy

4.

Gdańska Akademia Przedszkolaka

Gdańska Akademia Przedszkolaka

Pszczółki

Żabki

5.

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

MAC

Bliżej Przedszkola

grupy 6-latków

6.

Uczymy dzieci programować

Edu-Sense

Pszczółki

7.

Przedszkole Promujące Zdrowie

Pomorskie Kuratorium

Oświaty

wszystkie grupy

8.

Akcja “Mamo!Tato!Bądź nie halo!”

LOGOS Rozwój Dziecka

wszystkie grupy

9.

Cała Polska czyta dzieciom

Kampania społeczna-Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”

Grupy 3-5 latków

10.

Zbiórka charytatywna na rzecz Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci

Zbiórka charytatywna na rzecz Gdańskiego Domu Dziecka Zielony Zakątek

Hospicjum dla Dzieci

Gdański Dom Dziecka

Grupy 3-5 latków

Grupy 6-latków

11.

Zbiórka charytatywna na rzecz Schroniska dla zwierząt “Promyk”

Schronisko dla zwierząt „Promyk”

3-6 latki

12.

"100 wyjątkowych miejsc Niepodległej"- udział w projekcie

Szkoła Podstawowa

im. Jana Kochanowskiego w Toporzysku

Pszczółki

Żabki

13.

Finansowy Elementarz

bank Millennium

6-latki

14.

Serce za odwagę-akcja charytatywna

Przedszkole nr 2 w Płocku, Stowarzyszenie Pro Partia oraz Stow. Głos Bohatera

wszystkie grupy

15.

Przyjaciele małpki podróżniczki

Kinga Mnich- Klub Dziecięcy w Proszowicach

Motylki

16.

Zbiórka charytatywna na rzecz Stadniny Koni w Malborku

Stadnina Koni w Malborku

Wszystkie grupy

Projekty, akcje, programy wewnętrzne opracowane przez naszych nauczycieli i realizowane w przedszkolu

Lp.

Tytuł projektu, akcji, programu

Czas realizacji

Uczestnicy

grupa

1.

“Ogródek w czterech porach roku - kontynuacja”

wrzesień/czerwiec

gr. Jagódki i gr. Sówki

2.

“Święto drzewa”

październik- listopad

Biedronki

3.

Poznajemy Polskę na pocztówkach

wrzesień - czerwiec

Biedronki

4.

Bezpieczny przedszkolak

wrzesień - czerwiec

6-latki (wszystkie grupy)

5.

Przedszkolak i emocje

październik-maj

Pszczółki i Żabki

6.

Z muzyką i tańcem przez Polskę

październik-maj

Pszczółki

7.

Zdrowe Przedszkolaki

październik-czerwiec

Żabki

Poziomki

8.

Emocje pełne niespodzianek

styczeń-czerwiec

Krasnoludki

9.

“Kulturalny Przedszkolak”- cykl zajęć

październik -

czerwiec

wszystkie grupy

10.

Spotkanie z autorką książek dla dzieci Izabelą Michta

kwiecień/maj

wszystkie grupy

11.

Warsztaty-wspomaganie rozwoju komunikacji i emocji.

listopad 2018- marzec 2019

Żabki


W roku szkolnym 2018/2019
w naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI

PLAN LEKCJI - KL. I-III
aktualizacja w dniu 05.10.2018

PLAN LEKCJI - KL. IV-VII
aktualizacja w dniu 05.10.2018

BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP