PROJEKTY I INNOWACJE


Innowacja pedagogiczna pt. „Smaczna matematyka”

autorstwa mgr Beaty Jaworowskiej prowadzona przez mgr Dorotę Formelę

Innowacja skierowana jest do dzieci 5-letnich i zakłada realizację treści matematycznych przez samodzielne przygotowywanie zdrowych potraw. Głównym założeniem innowacji jest ukazanie atrakcyjności matematyki, wskazanie jej praktycznego zastosowanie w życiu codziennym, rozwijania logicznego rozumowania. Poprzez udział w zajęciach kształtowane będą wśród dzieci nawyki smakowe i żywieniowe, dzieci będą również uczyć się kulturalnego spożywania posiłków. Zajęcia mają na celu zaktywizowanie dzieci do samodzielnego poszukiwania, odkrywania drogą doświadczeń, rozwiną ich sferę emocjonalną, społeczną, fizyczną i poznawczą. Rodzice będą proszeni o pomoc przy organizowaniu w/w zajęć.


Innowacja„Urodzinki bez cukierka”

autorstwa mgr Sylwii Rycharskiej

Innowacja zakłada wdrażanie nawyków zdrowego odżywiania poprzez świętowanie urodzin dzieci bez tradycyjnego częstowania kolegów i koleżanek cukierkami itp. Jako nauczyciel i wychowawca chciałabym zachęcić uczniów i ich rodziców do poszukiwania innych pomysłów na świętowanie urodzin i innych uroczystości niż częstowanie słodyczami. Przy współpracy z rodzicami możemy wykonywać proste zdrowe przekąski takie jak sałatka owocowa/warzywna czy przygotowywać zdrowe zamiennikisłodyczy.


Innowacja ,, Uczymy dzieci programować- giganci programowania”

autorstwa mgr Magdaleny Kukiełki

Prowadzona jest we wszystkich grupach dzieci 6-letnich. Jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020. Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u dzieci uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie.


Innowacja „Robocik DOC wprowadza w tajniki polskiej mowy”

autorstwamgr Adriany Nowickiej

Innowacja została stworzonadla dzieci cudzoziemskich, uczęszczających do polskiego przedszkola, które są w trakcie nauki lub dopiero rozpoczynają naukę w placówce edukacyjnej i nie znają języka. . Głównym celem innowacji jest atrakcyjny sposób nabywaniaumiejętności i sprawności językowej dzieci uczących się języka polskiego jako obcego oraz drugiego Dzięki mówiącemu robocikowiedukacyjnemu Doc dziecko poznaje język polski: słownictwo i zwroty oraz formy wypowiedzi wykorzystywane w codziennej komunikacji. Doc uczy słówek oraz wprowadza dziecko w codzienne sytuacje w przedszkolu, w domu, w sklepie, w zabawie, a także przybliża wiedzę o polskich zwyczajach i tradycjach. Całość innowacji odwołuje się do zabawy jako podstawowej formy aktywności dziecka.


Projekt edukacyjny z zakresu edukacji plastycznej oraz edukacji muzycznej „WEHIKUŁ SZTUKI”

autorstwa mgr Sylwii Rycharskiej

Dzieci w uporządkowany sposób zapoznają się z historią wybitnych dzieł, poznają artystów, przyglądają się stylom i kierunkom w malarstwie i muzyce.Będą to zajęcia, na których podstawowa wiedza z zakresu historii sztuki łączy się z pracą plastyczną. W zależności od epoki, od przedstawionego obrazu czy utworu muzycznego wybierane są techniki i środki wyrazu artystycznego, które pozwolą zbliżyć się do oryginału lub tylko nim się zainspirować.


Międzynarodowy Projekt Czytelniczy “Magiczna Moc Bajek”

koordynator mgr Dorota Formela

Wspólne czytanie bajek z dorosłymi wywiera duży wpływ na rozwój małego człowieka. Bajki pomagają dziecku poznawać i nazywać własne emocje oraz podpowiadać sposoby radzenia sobie z nimi. Odpowiednio dobrana literatura dziecięca wzbogaca wiedzę, rozwija intelekt, jest źródłem rozrywki i zabawy. Mądre książki są też nośnikami ważnych uniwersalnych wartości moralnych. Potrzeba kontaktu z książką nie powstaje u dziecka spontanicznie, stąd musi ją wzbudzić nauczyciel lub rodzic w procesie wychowania. Dlatego jednym z zadań przedszkola jest m.in. rozbudzenie zainteresowań czytelniczych. Poprzez utożsamienie się z bohaterem, dzieci są w stanie przepracować różne, trudne dla siebie sytuacje, poradzić sobie z przykrymi emocjami. Nabywają nowych umiejętności społecznych i emocjonalnych, łatwiej im identyfikować swoje przeżycia. Czytanie uczy odróżniania dobra od zła, dostarcza pozytywnych wzorców, wpływa na rozwój uczuć i zachęca do refleksji nad konsekwencjami własnych słów i czynów. Projekt jest realizowany w grupach : Krasnoludki, Jagódki, Poziomki i Sówki.


Projekt edukacyjny "Poznajemy zawody"

autorstwa mgr Eweliny Szarmach-Pomaski

Projekt jest odpowiedzią na rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego, którego realizację rozpoczynamy już na etapie edukacji przedszkolnej. Podczas zajęć dzieci mają możliwość zapoznania się z jednym z dziesięciu zawodów, poznają fachowe słownictwo, dowiadują się ciekawostek. Poprzez zabawy, quizy i krzyżówki poszerzają swoją wiedzę o danym zawodzie. Projekt edukacyjny "Bezpieczny przedszkolak" (skierowany do dzieci 6-letnich). Założeniem projektu jest wdrożenie dzieci do rozwijania u siebie możliwości psychospolecznych, właściwej komunikacji, radzenia sobie z trudnościami, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie i bezpieczeństwo.


Projekt edukacyjny "Przedszkolak i emocje"

autorstwa mgr Eweliny Szarmach-Pomaski

Wiele dzieci w wieku przedszkolnym ma trudności w sferze emocjonalnej. Zwłaszcza dla dzieci 6-letnich obszar emocjonalny jest bardzo ważny, ze względu na czekające je zmiany - pójście do szkoły. Tylko dziecko, które rozpoznaje i w sposób prawidłowy wyraża swoje emocje i potrzeby może w pełni wykorzystać swoje możliwości intelektualne i nawiązać właściwe relacje z rówieśnikami.


Projekt edukacyjny "Z muzyką i tańcem przez Polskę"

autorstwa mgr Eweliny Szarmach-Pomaski

Projekt z zakresu zdobywania wiedzy o Polsce, mający na celu zapoznanie dzieci z dziedzictwem kulturowym naszego kraju. Specyfika okresu przedszkolnego, kiedy to dziecko w sposób naturalny jest nastawione na poznawanie tego, co je otacza, sprzyja realizowaniu tematyki z zakresu edukacji regionalnej. Lepsze poznanie i zrozumienie swoich korzeni wpływa na kształtowanie osobowości młodego człowieka, a stopniowe zapoznanie dzieci z tradycjami i obyczajami służy rozwijaniu u nich tożsamości lokalnej i narodowej.


W naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI


obowiązuje od 07.09.2020 r.

klasy I-III

klasy IV-VIII


BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP