PROJEKTY W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

„Cała Polska czyta dzieciom”- koordynator Sylwia Bajerska

Wczesne dzieciństwo jest wyznaczonym przez ewolucję, krytycznym czasem na naukę języka. Braków wyniesionych z tego okresu zwykle nie da się nadrobić.

Dlatego nauczenie dzieci poprawnego, bogatego i pięknego języka oraz swobody w posługiwaniu się nim, jest jednym z najważniejszych powinności dorosłych wobec najmłodszych i darów, jakie możemy im przekazać. To prawdziwa przepustka do lepszego życia.
Wprowadzając codzienne czytanie, przedszkole może pomóc dzieciom w dobrym, a może nawet w doskonałym opanowaniu ojczystego języka.

Dzieci uczą się języka, gdy wyraźnie słyszą poprawny język, gdy widzą dorosłego, który do nich mówi lub im czyta, gdy wielokrotnie słyszą te same zdania i teksty, gdy mają okazję do zadawania pytań i do mówienia. Dlatego telewizja i komputer nie są dobrymi nauczycielami języka.

Codzienne głośne czytanie przez dorosłego jest niezwykle skutecznym sposobem zbudowania bogatego zasobu słów, nauczenia - bez żadnych formalnych lekcji i ćwiczeń - poprawnej gramatyki i składni, a także doskonalenia mowy. Dziecku, któremu codziennie wyraźnie czytamy i dużo z nim rozmawiamy, nie będą potrzebni logopedzi i żmudne ćwiczenia wymowy. Czytanie dziecku to także najskuteczniejszy sposób wychowania człowieka z wyobraźnią, samodzielnie myślącego i mądrego, który będzie umiał sobie radzić ze zmianami w życiu.


„Mali podróżnicy odkrywają Kaszuby” II edycja - koordynatorzy Joanna Kraus, Ewelina Szarmach-Pomaska

Adresat projektu: dzieci 6-letnie grupa Żabki.

II edycja z zakresu zdobywania wiedzy o małej ojczyźnie mającej na celu zapoznanie dzieci z regionem, w którym żyją – Kaszubami, a tym samym umożliwienie pogłębienia wiedzy o środowisku przyrodniczo-geograficznym oraz wprowadzenie dziecka w świat ludzi, kultury, obyczajowości, tradycji, zwyczajów, historii poprzez wycieczki ,tworzenie okazji do gromadzenia informacji i spostrzeżeń, literaturę, muzykę ,dostrzeganie piękna i różnorodności oraz osiągnięć regionu w zakresie dostępnym najmłodszym.


„Zdrowy posiłek - to proste" - koordynator Anita Markuszewska

Projekt "Zdrowy posiłek - to proste" skierowany jest do dzieci sześcioletnich z grupy Pszczółek. Ma on na celu uświadomienie dzieciom, jak ważne jest zdrowe odżywianie i jak prosto zrobić samemu pełnowartościowe danie. Właściwe odżywianie dzieci oznacza zdrowie w całym ich życiu, również w dorosłym. Ponieważ dzieci spędzają większość czasu w ciągu dnia właśnie w przedszkolu, dlatego tak ważne jest aby w tym właśnie momencie pokazać im i nauczyć je prawidłowo się odżywiać. Wspólne przygotowywanie różnorodnych posiłków będzie nie tylko zabawą, ale również ciekawą nauką poprzez praktyczne działanie.


„ Ogródek w różnych porach roku”- koordynatorzy Dorota Formela,Anna Nadratowska,Daria Żebrowska

Dzieci najlepiej poznają przyrodę poprzez własne działania i eksperymentowanie, a samodzielnie odkrywając tajniki przyrody gromadzą nowe doświadczenia. Chciałybyśmy, aby nasz „nowy” ogródek stał się miejscem, gdzie dzieci będą mogły podziwiać piękno przyrody. Chcemy stworzyć ogródek, w którym będą mogły uprawiać warzywa, kwiaty i zioła. Zajęcia i prace ogrodnicze w ogródku będą dla dzieci najciekawszą lekcją przyrody. Poznają potrzeby roślin i ich rozwój od nasiona do owocu. Pielęgnacja roślin nauczy dzieci odpowiedzialności.

W roku szkolnym 2017/2018
w naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI

PLAN LEKCJI - KL. I
aktualizacja w dniu 11.02.2018

PLAN LEKCJI - KL. II
aktualizacja w dniu 11.02.2018

PLAN LEKCJI - KL. III
aktualizacja w dniu 11.02.2018

PLAN LEKCJI - KL. IV
aktualizacja w dniu 11.02.2018

PLAN LEKCJI - KL. V - VI
aktualizacja w dniu 11.02.2018

BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP