KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Zajęcia

Nauczyciel prowadzący

Grupa wiekowa

Cel zajęć

Hej Hop – ćwiczyć każdy może

mgr Anita Markuszewska

4-latki

-kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku;

-kształtowanie samodyscypliny;

-propagowanie zasady „fair play” w sporcie, zabawie;

-rozwijanie wiary we własne siły i możliwości;

-pokonywanie lęków i obaw przed wyzwaniem;

- nauka poprzez zabawę;

Od nitki do kłębka

mgr Jolanta Zarzycka

3-latki

- rozwijanie zainteresowań matematycznych,

-rozwijanie umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania;

Zajęcia prowadzone metodą eksperymentu, nauki poprzez zabawę.

Zabawy konstrukcyjno-twórcze”Młody technik”

mgr Joanna Kraus

6-latki

Budowanie, składanie całości z elementów, z wykorzystaniem różnorodnego materiału. Dziecko bawiąc się, wykonując czynności konstrukcyjne odczuwa przyjemność, zadowolenie, jednocześnie zaspokaja ważną potrzebę tworzenia;wspomaganie pozytywnej motywacji do podejmowania zadań, a tym samym rozwijania wiary we własne siły i możliwości;rozwijanie wyobraźni, sprawności manualnej, koordynacji wzrokowej i kreatywności.

“Niemiecki da się lubić”

Mgr Patrycja Jeske

5-6 latki

- zapoznanie z podstawowymi elementami języka niemieckiego (np. słówkami, zwrotami itp.)

- doskonalenie umiejętności liczenia w języku niemieckim

- rozwijanie logicznego myślenia podczas gier i zabaw

- rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, przestrzegania reguł

- zaktywizowanie wszystkich dzieci do czynnego udziału w sytuacji przedszkolnej

- wyeliminowanie stresu oraz obawy przed popełnieniem błędu poprzez stwarzanie atmosfery radości, ciepła i uśmiechu


EKO zabawki

mgr Daria Żebrowska

3-latki

-rozwijanie zdolności wrażliwego i wnikliwego obserwowania form i zjawisk rzeczywistości;

- kształcenie pamięci wzrokowej i słuchowej, wyobraźni przestrzennej i pomysłowości konstrukcyjnych;

-eksperymentowanie materiałami plastycznymi w celu stworzenia zabawek;


Zabawy z j. angielskim

mgr Kalina Ochocińska

3-latki

-osłuchanie z językiem obcym,

-rozróżnianie języka obcego od ojczystego,

-rozwijanie zdolności i umiejętności językowych adekwatnie do możliwości dziecka,

- pobudzanie wyobraźni dziecka oraz stymulowanie ciekawości.

Tańce wygibańce

mgr Aleksandra Zaremba

6-latki

-rozwijanie sprawności ruchowej u dzieci poprzez różne formy aktywności fizycznej

-kształtowanie umiejętności współpracy w grupie

-rozwijanie zainteresowań oraz predyspozycji dzieci

-kształtowanie prawidłowej postawy ciała

-kształtowanie poczucia rytmu poprzez wykorzystywanie różnorodnych form tańca

Smaczna matematyka

mgr Marta Dębska

5-latki

-zajęcia matematyczno-kulinarne, kształtujące umiejętności matematyczne w działaniu (gotowaniu, pieczeniu, przygotowaniu różnorodnych potraw);

“Folkowe podróże”.

mgr Ewelina Szarmach-Pomaska

6-latki

- rozwijanie i doskonalenie ogólnej sprawności ruchowej i wydolności organizmu poprzez różnorodne formy aktywności ruchowej;

-rozwijanie aktywności w zabawie i umiejętności współpracy z rówieśnikami;

-rozwijanie uzdolnień dzieci;

-kształtowanie zainteresowania różnorodnymi formami aktywności fizycznej i plastycznej

-kształtowanie prawidłowej postawy ciała;

-rozwijanie zainteresowania folklorem Polski;

-rozwijanie zainteresowania legendami z różnych regionów Polski;

Języczek -Podróżniczek czyli wędrówki w świat mowy.

mgr Adriana Nowicka

4 latki

-stymulowanie rozwoju mowy,

-wzbogacanie słownika czynnego i biernego,

-usprawnianie narządów artykulacyjnych,

kształtowanie prawidłowego toru oddechowego.

"Zabawy z magicznym dywanem"

Mgr Dorota Formela

5 latki

-rozwijanie wyobraźni i twórczości dzieci,

-stwarzanie miłej atmosfery podczas integracji grup przedszkolnych,

Angielski z piosenką

mgr Sylwia Bajerska

5-latki

-doskonalenie umiejętności posługiwania się j. angielskim,

-bogacenie słownictwa angielskiego, poprzez śpiew;

Szachy

mgr Anna Nadratowska

5-latki

  • wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka w zakresie rozbudzania zaciekawienia dzieci grą w szachy oraz poznania i wyrażania siebie podczas spotkań szachowych.

Nauka programowania dla najmłodszych

Mgr Marta Dębska

5-latki

• rozwijanie umiejętności analitycznego i logicznego myślenia,

• nauka rozwiązywania skomplikowanych problemów i pracy w grupie,


Mali podróżnicy

Mgr Magdalena Lubiejewska

6-latki

-rozwijanie wiedzy i zainteresowań dzieci o państwach świata w powiązaniu z ich historią, położeniem geograficznym,kulturą i tradycjami;

-poznanie legend i baśni z różnych stron świata;

“Rurkę mam- pięknie gram- rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci 6- letnich nauką gry na bum- bum rurkach”

Mgr Beata Łopuska

6- latki

- poszerzanie i stwarzanie nowych możliwości doświadczania i obcowania z muzyką;

- rozwijanie naturalnych zdolności i zainteresowań dzieci;

- swobodne eksperymentowanie z rytmem, dźwiękiem, ruchem i muzyką;

-rozpoznawanie i wyrażanie emocji;

- rozwijanie uwagi i koncentracji;

- rozwijanie wrażliwości słuchowej;

- rozpoznawanie i nazywanie kolorów.

Migusie, czyli nauka języka migowego dla dzieci słyszących.


Mgr Katarzyna Szczodrowska

5-latki

-rozbudzenie wrażliwości i otwartości na osoby z upośledzeniem słuchu;

- stworzenie możliwości komunikowania się z wyżej wymienionymi osobami ;

- pobudzenie i rozwijanie wyobraźni dzieci;

- usprawnienie pracy rąk i ogólnej motoryki ciała;

- usprawnienie wyrażania emocji poprzez mimikę twarzy;

W roku szkolnym 2017/2018
w naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI

PLAN LEKCJI - KL. I
aktualizacja w dniu 11.02.2018

PLAN LEKCJI - KL. II
aktualizacja w dniu 11.02.2018

PLAN LEKCJI - KL. III
aktualizacja w dniu 11.02.2018

PLAN LEKCJI - KL. IV
aktualizacja w dniu 11.02.2018

PLAN LEKCJI - KL. V - VI
aktualizacja w dniu 11.02.2018

BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP