Przetargi

Zamówienia publiczne

 

 

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SZKOLNEGO PLACU ZABAW
PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W BORKOWIE
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU /RADOSNA SZKOŁA/

ogłoszenie o zamówieniu - ogloszenie.pdf
SIWZ - siwz.pdf
załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej - edytowalne.doc
Program Funkcjonalno - Użytkowy - PFU, zal_1.pdf, zal_2.pdf, zal_3.pdf,
data umieszczenia: 19.08.2014

-------------------------------------------------------------------

WYNIK POSTĘPOWANIA - wynik.pdf
data umieszczenia: 08.09.2014


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa projektorów multimedialnych i tablic interaktywnych

ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
siwz.pdf
zal_1.pdf
zal_2_3_4_5.pdf
data umieszczenia: 12.11.2013

-----------------------------------------------

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
zal_1_tablice_zmiana_i_odp_na_pyt.docx
data umieszczenia: 18.11.2013

-----------------------------------------------

odpowiedzi_nr_2_na_pytania_oraz_zmiana_zalacznika_nr_1_do_siwz.pdf
data umieszczenia: 18.11.2013

-----------------------------------------------

WYNIK POSTĘPOWANIA

wynik_postepowania.jpg
data umieszczenia: 04.12.2013


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa sprzętu informatycznego

ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
siwz.pdf
zal_1.pdf
zal_2_3_4_5.pdf
data umieszczenia: 12.11.2013

-----------------------------------------------

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
zmiana_siwz_i_poprawiony_zal_1.docx
zmiana_siwz_i_poprawiony_zal_1.pdf
data umieszczenia: 17.11.2013

-----------------------------------------------

zmiana_nr_2_siwz_z_dnia_19_11_2013r.docx
data umieszczenia: 19.11.2013

-----------------------------------------------

WYNIK POSTĘPOWANIA

wynik_postepowania.jpg
data umieszczenia: 08.12.2013

-----------------------------------------------

INFORMACJA KORYGUJĄCA

informacja_korygujaca.jpg
data umieszczenia: 10.12.2013

-----------------------------------------------

PONOWNY WYNIK POSTĘPOWANIA Z DNIA 16.12.2013

ponowny_wynik_postepowania.jpg
data umieszczenia: 16.12.2013

-----------------------------------------------

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY

podpisanie_umowy.jpg
data umieszczenia: 20.12.2013