Aktualności Szkoły Podstawowej

im. Jana Brzechwy w Borkowie


WAŻNE !


Regulamin lekcji on-line w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borkowie

1. Aplikacja Classroom w nauczaniu zdalnym jest przeznaczona dla każdej klasy do prowadzenia zajęć i przesyłania informacji.

2. Uczestnictwo w zajęciach on-line zgodnie z planem jest obowiązkowe, chyba że ustalono inaczej z nauczycielem.

3. Lista uczniów w Classroom oraz podczas wideokonferencji jest listą obecności. Uczniowie muszą być zalogowani swoim imieniem i nazwiskiem, w celu identyfikacji.

4. Uczeń, który z uzasadnionego powodu, nie bierze udziału w lekcji zdalnej ma obowiązek zalogować się na aplikacji Classroom i wykonać zlecone zadania.

5. Podczas wideokonferencji oraz w Classroom mogą uczestniczyć tylko uczniowie z danej klasy oraz nauczyciele. Zabronione jest udostępnianie kodów do wideokonferencji innym osobom.

6. Rodzice nie mogą uczestniczyć w zajęciach on-line - są one przeznaczone dla uczniów. Nauczyciele i specjaliści są dostępni dla rodziców podczas codziennych konsultacji w określonych godzinach.

7. Rodzice mogą monitorować naukę dziecka poprzez wgląd w konto dziecka w aplikacji Classroom.

8. Uczniowie są zobowiązani logować się na zajęcia minimum 5 minut przed czasem. Podczas wideokonferencji oraz zajęć w Classroom obowiązuje punktualność. Nie można opuszczać zajęć w trakcie ich trwania, bez zgody nauczyciela.

9. Wszelkie problemy techniczne należy zgłaszać i niezwłocznie wyjaśniać z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

10. Uczestnicy zajęć on-line przestrzegają zasad komunikacji, w szczególności:

● dbamy o możliwie najlepsze miejsce do pracy,

● uważnie słuchamy osoby prowadzącej,

● wyłączamy wszelkie urządzenie emitujące niepotrzebny hałas,

● powstrzymujemy się od rozmów niebędących częścią lekcji,

● wypowiadamy się kulturalnie,

● czekamy z wypowiedzią na swoją kolej,

● czat podczas zajęć online służy tylko i wyłącznie wymianie informacji dotyczących tematu zajęć i zadawaniu pytań osobie prowadzącej.

11. Zachowanie uczniów podczas zajęć i nieprzestrzeganie ustalonych wcześniej z nauczycielem zasad, będzie miało wpływ na ocenę zachowania.

12. Naruszanie godności osobistej osób prowadzących oraz uczestników zajęć będzie zgłaszane do odpowiednich instytucji.

Harmonogram konsultacji nauczyciela z uczniami lub nauczyciela z rodzicami podczas pracy zdalnej

Imię i nazwisko nauczyciela, specjalisty

Pn./godz.

Wt./godz.

Śr./godz.

Czw./godz.

Pt./godz.

Rodzaj wykorzystanego komunikatora do konsultacji

Ewa Mierzejewska

14.00-15.00

14.00-15.00

13.00-14.00

12.00-13.00

10.00-11.00

Google Meet

Magdalena Grzegorek

10.00-11.00

15.00-16.00

10.00-1.00

10.00-11.00

15.00-16.00

Google Meet

Monika

Cybulska

9.00-10.00

14.00-15.00

9.00-10.00

11.00-12.00

9.00-10.00

Messenger, Skype

Emilia Bednarska

10.00-11.00

10.00-11.00

9.00-10.00

9.00-10.00

9.00-10.00

telefon, Google Meet

Małgorzata Garstka

16.00-17.00

9.00 - 10.00

16.00-17.00

9.00 -10.00

11.00 -12.00

telefon, Messenger, WhatsApp

Anna Zdunek

16.00-17.00

9.00-10.00

16.00-17.00

9.00-10.00

9.00-10.00

telefon, messenger, Google Meet

Jadwiga Roman

14.00-15.00

14.00-15:00

14.00-15:00

14.00-15.00

9.00 - 10.00

telefon, Google Meet

Aleksandra Dec

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17:00

10.00-11.00

telefon, Google Meet, WhatsApp

Ewelina Ilnicka

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

9.00-10.00

11.00-12.00

Messenger, Google Meet

Joanna Goławska

10.00-11.00

9.30-10.30

9.00-10.00

10.30-11.30

8.30-9.30

Google Meet

Bartosz Gruszka

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.30 -13.30

12.00-13.00

Google Meet

Małgorzata Leszczyńska - Nowotka

8.00-9.00

8.30-9.30

11.00-12.00

8.30-9.30

9.30-10.30

Messenger

Dagmara Nowicka

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

Telefon, Messenger

Joanna Marchewka-Kąkol

10.30-11.30

11.00-12.00

10.30-11.30

11.00-12.00

10.00-11.00

telefon

Hanna Kochanowska

13.30-14.30

9.30-10.30

14.00-15.00

9.30-10.30

9.30-10.30

telefon, Whatsapp

Magdalena Czarnowska

13.00-14.00

10.00-11.00

8.30 -9.30

9.00-10.00

9.00-10.00

Google Meet

Monika Stamska

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

14.00-15.00

telefon, WhatsApp, Messenger

Żaneta Łukaszewicz-Kuffel

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

12.30 -13.30

telefon, Whatsapp, Google Meet

Joanna Harasimiuk

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

Google Meet

Agnieszka Stasiak

9.30-10.30

9.30-10.30

10.00-11.00

10.00-11.00

11.00-12.00

Google Meet, Messenger

Dorota Korzeniewska-Stasiak

10.30-11.30

10.00-11.00

10.30-10.30

10.00-11.00

10.00-11.00

Google Meet

Marzena Półtoranos

10.00-11.00

12.00-13.00

12.00-13.00

13.00- 14.00

10.00- 11.00

Google Meet

Agnieszka Mularczyk-Grzela

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

9.00-10.00

telefon

Iwona Orzłowska

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

telefon,Messenger

Ewelina Szmigielska

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

Messenger

Beata Fidler- Plichta

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.00

Google Meet

Magdalena Pikura

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

telefon, Messenger

Anna Kleina

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-12.00

telefon, Messenger, WhatsApp

Leszek Kuszczyk

9.00-10.00

10.00-11.00

12.30-13.30

12.00-13.00

12.00-13.00

Google Meet

Anita Nowak

9.30- 10.309.30- 10.30


Google Meet

Katarzyna Gutek

8.30-9.30

10.00-11.00
Google Meet

Ewa Kulawiak

7.30-8.30


7.30-8.30

8.30-9.30


Google Meet

Małgorzata Poniewierska

13.00-14.00

10.00-11.00

13.00-14.00

10.00- 11.00

10.00 -11.00

Google Meet

Małgorzata Ciesielska-Bielawa

11.30-12.30

8.00 - 9.00

9.00 - 10.00

9.00 - 10.00

9.00 - 10.00

Google Meet

Bożena Jajeśniak

10.00-11.00

11.00-12.00

11.00-12.00

14.00 -15.00

11.00 -12.00

Google Meet

Katarzyna Piechówka

10.00-11.00

telefon

Piotr Sasin

12.00-13.00

Skype

Katarzyna Mąkinia 10.00-11.00 Google Meet


Jak dbać o bezpieczeństwo dzieci w sieci.

1. Jeśli zgadzamy się by dziecko korzystało z Internetu musimy ustalić zasady, by bezpiecznie z niego korzystało:

 • Najmłodsze dzieci powinny korzystać jedynie ze stron, aplikacji, gier wskazanych przez rodziców.
 • Zaleca się, by dzieci w wieku wczesnoszkolnym nie korzystały z urządzeń ekranowych dłużej niż dwie godziny dziennie. Ważne, aby ograniczyć, a najlepiej zrezygnować z korzystania z urządzeń elektronicznych na 1-2 godziny przed snem.
 • Dzieciom w wieku przedszkolnym należy towarzyszyć podczas korzystania z sieci.
 • Najmłodsze dzieci nie powinny samodzielnie korzystać z wyszukiwarek, komunikatorów, portali społecznościowych i innych serwisów dających nieograniczony dostęp do treści (zdjęć, filmów, tekstów). Ewentualne kontakty online powinny być ograniczone do znajomych osób i odbywać się pod kontrolą rodziców.
 • Dzieci nie powinny publikować samodzielnie w sieci treści, szczególnie prywatnych informacji, filmów, zdjęć.
 • Należy umówić się z dzieckiem, że za każdym razem kiedy trafi na nieodpowiednie treści lub cokolwiek innego je w sieci niepokoi, natychmiast nas o tym poinformuje.

2. Udostępniaj dziecku jedynie pozytywne i bezpieczne treści.

 • bezpieczne aplikacje dziecięce - www.fdds.pl/bestapp
 • katalog dziecięcych stron internetowych www.fdds.pl/best
 • należy sprawdzić, czy strony internetowe nie dają dostępu do nieodpowiednich treści np. poprzez linki czy bannery

3. Rozmawiaj z dzieckiem o jego doświadczeniach w sieci.

Rozmowa pomoże w zauważeniu niepokojących zdarzeń i kontaktu z niebezpiecznymi treściami.

4. Skonfiguruj ustawienia bezpieczeństwa w urządzeniu.

Pomocne filmy:

Kontrola rodzicielska – Android

https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=K8--mztOu9s&feature=emb_logo

Urządzenia mobilne z systemem iOS (iPad, iPhone)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=tj7XOimLugU&feature=emb_logo

System Windows https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=8EVl2JT8bhY&feature=emb_logo

5. Zainstaluj programy do kontroli rodzicielskiej.

Bardziej szczegółowe informacje dla zainteresowanych tematyką rodziców http://www.dzieckowsieci.pl/


Informacja dla nauczycieli, uczniów, ich rodziców o kształceniu na odległość w szkole, z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci.

Dla rodziców:

 • Warto ustalić pewnie stały rytm dnia wspólnie z rodziną. Zaplanować, kiedy jest czas na naukę i pracę, kiedy na zabawę i przyjemności z uwzględnieniem możliwości rodziny - pracy rodzica i możliwości dziecka. Plan można zapisać wspólnie z członkami rodziny i powiesić w domu w widocznym miejscu.
 • Kontroluj, co dziecko robi w sieci, rozmawiaj z dzieckiem o bezpieczeństwie w sieci, pamiętaj o ustaleniu określonego czasu na elektronikę. Zadbaj, aby dziecko na 1-2 h przed snem nie korzystało z telefonu, komputera, telewizji, tabletu.
 • Z uwagi na trudny czas, któremu towarzyszą silne emocje – zadbaj o siebie i bliskich:
 • Zachowaj czas zasypiania i wstawania stały dla Twojego funkcjonowania i funkcjonowania dziecka. Zadbaj, aby mieć odpowiednią ilość snu.
 • Pamiętaj o dobrym odżywianiu, jedz regularnie – pamiętaj o stałych przerwach na posiłki.
 • Zadbaj o wspólną aktywność na tyle ile to możliwe w przestrzeni domowej – gry planszowe, rozmowy z bliskimi, wspólne gotowanie obiadu, ćwiczenia gimnastyczne. Jeśli masz możliwość wyjdź na spacer – z dala od ludzi np. las.
 • Zadbaj o emocje swoje i dziecka – to bardzo istotne.

Dla uczniów:

 • Zapanuj sobie z dziennym wyprzedzeniem, co masz do zrobienia kolejnego dnia – zapisz to, ustal priorytety, określ potrzebny czas na wykonanie zadania, zastanów się czy i jakiej pomocy potrzebujesz, po ustaleniu sporządź listę rzeczy do zrobienia w ustalonej przez siebie kolejności. Jeśli potrzebujesz poproś o pomoc rodzica. To uczy organizacji czasu pracy oraz samodzielności, ułatwia naukę.
 • Zadbaj o miejsce do nauki lub pracy. W miejscu tym ważne jest, aby nie było zbyt dużo bodźców rozpraszających, zadbaj o ład, porządek oczywiście w zgodzie z Twoimi preferencjami nauki.
 • Z uwagi na długi czas pracy przed komputerem zadbaj o wygodną pozycję pracy – krzesło odpowiedniej wysokości, przerwy w pracy i nauce, wietrzenie pomieszczenia, zadbaj, by odległość do ekranu wynosiła co najmniej 40 cm, ekran nie powinien odbijać światła.
 • Pamiętaj o zasadach higieny – myj często ręce, nie dotykaj twarzy bez potrzeby.

Dla nauczycieli:

 • Zadbaj, aby zaplanować lekcje z uczniami i zadania do określonej godziny, tak aby uczniowie mieli czas na naukę własną oraz zabawę, przyjemności, ewentualne odrobienie zadań przy wsparciu rodziców.
 • Ważne, aby zadany materiał był różnorodny, uwzględniający różne aktywności. Używaj ciekawych dla uczniów form edukacji, oczywiście możliwych przy aktualnej formie nauki.
 • Nie przekazuj zbyt dużo zadań, dziecko musi pracować nad materiałem z wszystkich przedmiotów – ważniejsza jest jakość merytoryczna zadania niż jego ilość.
 • Pamiętaj o przerwach, nasz mózg zarówno dorosłego jaki dziecka, musi się zregenerować, odpocząć.


Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu?

Drogi Rodzicu,

 1. Wytłumacz swojemu dziecku stosownie do jego wieku zaistniałą sytuację.
 2. Powiedz mu, że obecne przebywanie w domu jest wymogiem spowodowanym wirusem, ale nie zwalnia to dzieci od obowiązku nauki.
 3. Zadbaj o odpowiednie miejsce do nauki (własny pokój/biurko, wyznaczone zaciszne miejsce).
 4. Wyznacz dziecku odpowiedni czas na naukę. Podaj konkretne godziny.
 5. Ustal kolejność uczenia się poszczególnych przedmiotów na dany dzień (dobrze jest rozpoczynać naukę od przedmiotów sprawiających największe trudności oraz nie uczyć się po sobie przedmiotów podobnych).
 6. Dobrze rozplanuj przerwy pomiędzy kolejnymi przedmiotami lub partiami materiału.
 7. W ramach przerw zadbaj o przekąski, picie, krótkie zabawy, wspólne gry.
 8. Wychodź z dzieckiem na świeże powietrze, ale unikaj kontaktów z innymi ludźmi.
 9. Nie zapomnij, że dzieci mają dużą potrzebę ruchu - zachęć dziecko do wykonywania celowych ćwiczeń gimnastycznych.
 10. Motywuj dziecko do systematycznej pracy. Nagradzaj jego wysiłki.


UWAGA !


Informujemy, że od dnia 18.03.2020 r. sekretariat Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Borkowie będzie nieczynny dla interesantów.

Możliwy jest wyłącznie kontakt telefoniczny 58 306-52-71 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: sekretariat@spborkowo.pomorskie.pl


Wnioski rekrutacyjne wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 27.03.2020r :

 • w zamkniętych kopertach do skrzynki, która znajduje się w dyżurce szkolnej przy wejściu głównym;
 • przesłać skan wniosku i pozostałych dokumentów pocztą elektroniczną na adres

e-mail: sekretariat@spborkowo.pomorskie.pl

Wysłanie skanu nie zwalnia z obowiązku przedłożenia oryginałów dokumentów do placówki najpóźniej do 02.04.2020 r.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej oraz decyzji władz państwowych procedury rekrutacji mogą ulec zmianie,

o czym będziemy Państwa informować na bieżąco.

KOMUNIKAT

w sprawie zmian w rekrutacji

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

>>dokument do pobrania<<

POMOC PSYCHOLOGICZNA

Drodzy Rodzice i Uczniowie! Jeśli jest coś, co Was niepokoi, chcecie porozmawiać, potrzebujecie wsparcia specjalisty – zadzwońcie!

Bezpłatne telefoniczne konsultacje psychologiczne:

– psycholog GOPS – w godz. pracy Ośrodka – tel.: (058) 691-15-01,

– Fundacja Oparcia Społecznego A. FOSA Punkt Interwencji Kryzysowej w Gdańsku – tel.: 787 960 860,

– Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii – tel.: 660 765 050 lub 721 613 787,

– Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień – w godz. pracy Centrum – tel. 58 320 44 04,

– Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, w godz. 8.00-16.00, tel: 58 347 87 89 lub 58 347 89 30,

– Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę Centrum Pomocy Dzieciom – w godz. 8.00-18.00, tel.: 58 718 73 68.

KOMUNIKAT

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.


W związku z obecną sytuacją związaną z zagrożeniem zakażenia koronawirusem Wojewoda Pomorski i Pomorski Kurator Oświaty rekomendują nieorganizowanie wycieczek szkolnych, a także nieuczestniczenie w imprezach masowych, plenerowych i szkolnych do chwili ustania zagrożenia.
Spotkanie uczniów, rodziców oraz nauczycieli z psychologiem Dorotą Zawadzką jest ODWOŁANE.
Odbędzie się w późniejszym terminie.
Co musisz wiedzieć o koronawirusie?

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie http://www.kuratorium.gda.pl/ministerstwo-zdrowia-co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie/


W czasie rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Borkowie

od 02.03.2020 r. do 27.03.2020 r.

sekretariat czynny:

Poniedziałek

7:00 do 15:00

Wtorek

7:00 do 15:00

Środa

7:00 do 15:00

Czwartek

7:00 do 15:00

Piątek

7:00 do 15:00W roku szkolnym 2019/2020
w naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI

PLAN LEKCJI
obowiązuje od 25.03.2020 r.

klasy I-III

klasy IV-VIIIPLAN LEKCJI
obowiązuje od 10.02.2020 r. (archiwum)BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP