Aktualności Szkoły Podstawowej

im. Jana Brzechwy w Borkowie


INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI DZIECI DO KLASY I

Zapisy do klasy I dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Borkowie

rozpoczną się 3 kwietnia 2018 r. i będą trwać do 30 kwietnia 2018 r.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy złożyć w sekretariacie placówki.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019 może być przyjęte dziecko, które:

1) w roku 2018 kończy 7 lat (urodzone w 2011 r.);

2) w roku 2018 kończy 6 lat (urodzone w roku 2012) i korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.


INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI DZIECI DO SZKOŁY METROPOLITALNEJ

Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Kowalach >>pobierz<<

Rekrutacja uczniów do klas II - VIII Szkoły Podstawowej w Kowalach >>pobierz<<

W roku szkolnym 2017/2018
w naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI

PLAN LEKCJI - KL. I
aktualizacja w dniu 11.02.2018

PLAN LEKCJI - KL. II
aktualizacja w dniu 11.02.2018

PLAN LEKCJI - KL. III
aktualizacja w dniu 11.02.2018

PLAN LEKCJI - KL. IV
aktualizacja w dniu 11.02.2018

PLAN LEKCJI - KL. V - VI
aktualizacja w dniu 11.02.2018

BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP