Szanowni Rodzice

na podstawie komunikatu przekazanego przez Prezesa Rady Ministrów oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji umieszczonego na stronie gov.pl informujemy, iż od 09.11.2020 r. do 29.11.2020 r. uczniowie klas I-III przechodzą na tryb nauki zdalnej.

Lekcje odbywać się będą zgodnie z planem zajęć, który został umieszczony na stronie internetowej szkoły w zakładce nauczanie zdalne. Kolorem czerwonym zaznaczone są lekcje, które będą odbywały się dzięki aplikacji Meet, pozostałe przez Classroom.Harmonogram zebrań z rodzicami w formie on-line

klasa

data

godzina

I a

16.11.2020 r.

17.30

I b

16.11.2020 r.

17.30

I c

16.11.2020 r.

17.30

II a

16.11.2020 r.

18.30

II b

16.11.2020 r.

18.30

II c

16.11.2020 r.

18.30

III a

17.11.2020 r.

17.30

III b

17.11.2020 r.

17.30

IV a

17.11.2020 r.

18.30

IV b

17.11.2020 r.

17.00

IV c

17.11.2020 r.

18.30

V a

18.11.2020 r.

17.00

V b

18.11.2020 r.

17.00

VI a

18.11.2020 r.

18.00

VI b

18.11.2020 r.

18.00

VI c

19.11.2020 r.

18.00

VII a

19.11.2020 r.

17.00

VII b

19.11.2020 r.

17.00

VII c

19.11.2020 r.

17.00

VIII a

19.11.2020 r.

18.00

VIII b

19.11.2020 r.

18.00


Szanowni Rodzice,

od soboty, 24 października obowiązują nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek.

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną. Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla tych uczniów potrwa do niedzieli, 8 listopada br.

Nauczanie zdalne w naszej szkole będzie się odbywało według zatwierdzonego planu zajęć kształcenia na odległość, który znajduje się na stronie internetowej szkoły.

Klasy I-III będą funkcjonowały bez zmian.

Szczegóły dotyczące zmian w funkcjonowaniu szkół i placówek znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-...Komunikat o zawieszeniu zajęć stacjonarnych

dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej

Nowe zasady funkcjonowania szkół wejdą w życie

od poniedziałku tj. 26 października br. i będą obowiązywały do niedzieli tj. 8 listopada br.

Nauka dla dzieci w przedszkolach i uczniów klas I – III szkół podstawowych pozostaje bez zmian.

>>Komunikat do pobrania<<


Wykaz mobilnych punktów pobrań COVID – 19
dla pacjentów ze skierowaniem

Informacje na bieżąco aktualizowane dostępne są również na stronie: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran


Stan na dzień 9.10.2020 r


.


W całej Polsce właśnie rozpoczyna się Powszechny Spis Rolny, który potrwa od 1 września do 30 listopada 2020 r.

To jedyne pełne badanie rolnicze, które przeprowadzane jest co 10 lat we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dane ze spisu są wykorzystywane do tworzenia krajowej polityki rolnej i do kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

Udział w spisie jest obowiązkowy i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą.

Podstawową i najwygodniejszą formą udziału w spisie jest samospis internetowy. Wystarczy wejść na stronę http://spisrolny.gov.pl i wypełnić elektroniczny formularz. Każdy rolnik będzie mógł dokonać spisu w domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem. Rolnicy nie mający takiej możliwości, będą mogli skorzystać ze specjalnie do tego celu przygotowanego punktu spisowego w urzędzie gminy. W razie jakichkolwiek problemów można skontaktować się z infolinią statystyczną: 22 279 99 99. Po połączeniu się z numerem i wybraniu „1” uruchamia się infolinia spisowa. Można również wybrać opcję „Spisz się przez telefon” i połączyć się z rachmistrzem w celu przeprowadzenia spisu przez telefon.

Jakie pytania usłyszą rolnicy w trakcie spisu?

Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów. Wydaje się, że to dużo, jednak należy pamiętać, że nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć każdego gospodarstwa rolnego. Pytania dotyczą m.in. powierzchni gruntów, zasiewów, o zwierzętach gospodarskich, budynkach, ciągnikach, ochronie roślin, nawozach, aktywności ekonomicznej. Dokładny zakres zbieranych informacji można odnaleźć na stronie http://spisrolny.gov.pl.

Bezpieczeństwo danych

Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane we wszystkich badaniach przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są prawnie zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.


INFORMACJA

Informuję, iż od 04.07.2020 r. zostanie otwarty szkolny plac zabaw. Zasady korzystania zamieszczone są poniżej.

Zasady korzystania ze szkolnego placu zabaw.


W naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI


Plan lekcji dla klas I-III podczas nauczania zdalnego

>>pobierz<<

Plan lekcji dla klas IV-VIII podczas nauczania zdalnego

>>pobierz<<

kolor czerwony - wideokonferencja

kolor czarny - praca w Classroom


Plan lekcji podczas nauki stacjonarnej:

obowiązuje od 07.09.2020 r.

klasy I-III

klasy IV-VIII


BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP