INFORMACJA

Informuję, iż od 04.07.2020 r. zostanie otwarty szkolny plac zabaw. Zasady korzystania zamieszczone są poniżej.

Zasady korzystania ze szkolnego placu zabaw.

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW KL.VIII

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów kl.VIII

odbędzie się w dniu 26.06.2020 roku o godz. 10.00 na sali gimnastycznej.

Uczniowie są zobowiązani do zachowania środków bezpieczeństwa osobistego - założenia maseczek, rękawiczek oraz zachowania dystansu społecznego co najmniej 1,5 metra.Zwrot podręczników i książek do biblioteki szkolnej

Zwrotu książek i podręczników dokonać można przy dyżurce w szkole, według poniżej zamieszczonego harmonogramu. Do budynku szkoły wchodzi jedna osoba oddająca książki, inni oczekują na swoją kolej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (1,5 m odstępu). Przed wejściem na dyżurkę uczeń powinien założyć maseczkę.

Prosimy o usunięcie: foliowych, papierowych okładek, zapisanych ołówkiem notatek, a także o zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowanie pogiętych kartek, ewentualne sklejenie rozdartych lub wypadających stron.

Data

Klasa

Nr. z dziennika / Godzina

19.06.2020

VIII a

Nr. 1-10 godz. 9.00-10.00

Nr. 11-20 godz. 10.00-11.00

19.06.2020

VIII b

Nr. 1-10 godz. 11.00-12.00

Nr 11-17 godz. 12.00-13.00

19.06 2020

VII a

Nr. 1-10 godz. 13.00-14.00

Nr 11-20 godz. 14.00-15.00

19.06.2020

VII b

Nr. 1-10 godz. 15.00-16.00

Nr 11-16 godz. 16.00-17.00

22.06.2020

III a

Nr. 1-10 godz. 9.00-10.00

Nr 11-20 godz. 10.00-11.00

22.06.2020

III b

Nr. 1-10 godz. 11.00-12.00

Nr 11-20 godz. 12.00-13.00

22.06.2020

III c

Nr. 1-10 godz. 13.00-14.00

Nr 11-24 godz. 14.00-15.30

23.06.2020

IV a

Nr. 1-10 godz. 9.00-10.00

Nr 11-24 godz. 10.00-11.00

23.06.2020

IV b

Nr. 1-10 godz. 11.00-12.00

Nr 11-20 godz. 12.00-13.00

23.06.2020

V a

Nr. 1-10 godz. 13.00-14.00

Nr 11-24 godz. 14.00-15.00

23.06.2020

V b

Nr. 1-10 godz. 15.00-16.00

Nr 11-25 godz. 16.00-17:30

24.06.2020

V c

Nr. 1-10 godz. 9.00-10:00

Nr 11-24 godz. 10.00-11.00

24.06.2020

VI a

Nr. 1-10 godz. 11.00-12.00

Nr 11-25 godz. 12.00-13.30

24.06.2020

VI b

Nr. 1-10 godz. 13.30-14.30

Nr 11-25 godz. 14.30-16.00

25.06.2020

I a

Nr. 1-10 godz. 9.00-10.00

Nr 11-20 godz. 10.00-11.00

25.06.2020

I b

Nr. 1-10 godz. 11.00-12.00

Nr 11-20 godz. 12.00-13.00

25.06.2020

I c

Nr. 1-10 godz. 13.00-14.00

Nr 11-20 godz. 14.00-15.00

25.06.2020

VI c

Nr. 1-10 godz. 15.00-16.00

Nr 11-25 godz. 16.00-17.30

26.06.2020

II a

Nr. 1-10 godz. 13.00-14.00

Nr 11-20 godz. 14.00-15.00

26.06.2020

II b

Nr. 1-10 godz. 15.00-16.00

Nr 11-20 godz. 16.00-17.00


Zapisy do klasy I dzieci zamieszkałych w obwodzie

Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy rozpoczną się

01 czerwca 2020 r. i będą trwać do 19 czerwca 2020 r.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy złożyć do skrzynki, która znajduje się w dyżurce szkolnej przy wejściu głównym.

Karty zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej http://spborkowo.pomorskie.pl/szkola/rodzice/dla-r... oraz w dyżurce szkoły.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 może być przyjęte dziecko, które:

1) w roku 2020 kończy 7 lat (urodzone w 2013 r.);

2) w roku 2020 kończy 6 lat (urodzone w roku 2014) i korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Obwód Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Borkowie od 01.09.2020 r. obejmuje miejscowość Borkowo z wyłączeniem ulic: Stylowa, Harmonijna, Współczesna, Klasyczna, Żeglarska, Kolarska, Piłkarska, Poziomkowa oraz bez części ulicy Kasztanowej od nr 75A do 75CSTYPENDIA ZA II OKRES ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe w II okresie roku szkolnego 2019/2020 nie będą przyznawane.

Prosimy o nieskładanie wniosków o stypendium.Przypominamy

Dnia 12.06.2020 r. oraz 16 - 18.06.2020 r. (egzamin klas VIII) nie ma zajęć dydaktycznych.
Zasady korzystania z boisk przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borkowie w związku z obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19ZEBRANIA Z RODZICAMI ONLINE

Zebrania z rodzicami uczniów klas I-VIII odbędą sięw dniach od 18.05 do 22.05.2020 r.

w formie wideokonferencji.

KLASY I-III

klasy I - wtorek 19.05.2020 - godz.17.00

klasy II - środa20.05.2020 - godz.17.00

klasy III - czwartek 21.05.2020 - godz.17.00

KLASY VI-VIII

klasy VIII - poniedziałek 18.05.2020 - godz.18.00

klasy VII - wtorek 19.05.2020 - godz.18.00

klasy VI - środa 20.05.2020 - godz.18.00

klasy V - czwartek 21.05.2020 - godz.18.00

klasy IV - piątek 22.05.2020 - godz.17.00

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty,

egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku

>>pobierz<<
UWAGA !


Informujemy, że od dnia 18.03.2020 r. sekretariat Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Borkowie będzie nieczynny dla interesantów.

Możliwy jest wyłącznie kontakt telefoniczny 58 306-52-71 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: sekretariat@spborkowo.pomorskie.pl


Wnioski rekrutacyjne wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 27.03.2020r :

  • w zamkniętych kopertach do skrzynki, która znajduje się w dyżurce szkolnej przy wejściu głównym;
  • przesłać skan wniosku i pozostałych dokumentów pocztą elektroniczną na adres

e-mail: sekretariat@spborkowo.pomorskie.pl

Wysłanie skanu nie zwalnia z obowiązku przedłożenia oryginałów dokumentów do placówki najpóźniej do 02.04.2020 r.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej oraz decyzji władz państwowych procedury rekrutacji mogą ulec zmianie,

o czym będziemy Państwa informować na bieżąco.

KOMUNIKAT

w sprawie zmian w rekrutacji

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

>>dokument do pobrania<<
W roku szkolnym 2019/2020
w naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI


obowiązuje od 04.05.2020 r.

klasy I-III (aktualizacja 01.06.2020)

klasy IV-VIIIPLAN LEKCJI
obowiązuje od 10.02.2020 r. (archiwum)BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP