Grafik zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami dydaktyki dla klas I –III

Sala

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

219

Klasy I

7.00-8.25

zaj. opiekuńczo-wychow.

8.25-10.05

działalność dydaktyczna

10.05-17.00

zaj. opiekuńczo-wychow.

7.00-8.25

zaj. opiekuńczo-wychow.

8.25-10.05

działalność dydaktyczna

10.05-17.00

zaj. opiekuńczo-wychow.

7.00-8.25

zaj. opiekuńczo-wychow.

8.25-10.05

działalność dydaktyczna

10.05-17.00

zaj. opiekuńczo-wychow.

7.00-8.25

zaj. opiekuńczo-wychow.

8.25-10.05

działalność dydaktyczna

10.05-17.00

zaj. opiekuńczo-wychow.

7.00-8.25

zaj. opiekuńczo-wychow.

8.25-10.05

działalność dydaktyczna

10.05-17.00

zaj. opiekuńczo-wychow.

227

Klasy II i III

7.00-8.25

zaj. opiekuńczo-wychow.

8.25-10.05

działalność dydaktyczna

10.05-17.00

zaj. opiekuńczo-wychow

7.00-8.25

zaj. opiekuńczo-wychow.

8.25-10.05

działalność dydaktyczna

10.05-17.00

zaj. opiekuńczo-wychow

7.00-8.25

zaj. opiekuńczo-wychow.

8.25-10.05

działalność dydaktyczna

10.05-17.00

zaj. opiekuńczo-wychow

7.00-8.25

zaj. opiekuńczo-wychow.

8.25-10.05

działalność dydaktyczna

10.05-17.00

zaj. opiekuńczo-wychow

7.00-8.25

zaj. opiekuńczo-wychow.

8.25-10.05

działalność dydaktyczna

10.05-17.00

zaj. opiekuńczo-wychow

W roku szkolnym 2019/2020
w naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI


obowiązuje od 04.05.2020 r.

klasy I-III (aktualizacja 01.06.2020)

klasy IV-VIIIPLAN LEKCJI
obowiązuje od 10.02.2020 r. (archiwum)BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP