Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Borkowie ogłasza nabór na stanowisko:

sprzątaczka

Nazwa i adres jednostki:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borkowie

80-180 Gdańsk, ul. Akacjowa 2

Tel. 058-306-52-71

mail: sekretariat@spborkowo.pomorskie.pl

Miejsce pracy: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie

Termin rozpoczęcia pracy:od 1 wrzesień 2018r.

Postawa zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 • Minimum wykształcenie zawodowe,
 • Nieposzlakowana opinia,
 • Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku sprzątaczki/sprzątacza.

Wymagania dodatkowe:

 • Umiejętność dobrej organizacji pracy oraz pracy w zespole,
 • Samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność, komunikatywność.

Zakres obowiązków:

 • Codzienne utrzymywanie wzorowej czystości sal i pomieszczeń przydzielonych do sprzątania,
 • Dbałość o powierzony sprzęt,
 • Przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
 • Przestrzeganie przepisów bhp, p-poż, dyscypliny pracy oraz kodeksu etycznego,

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • List motywacyjny,
 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

Miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście w sekretariacie szkoły, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie.


W roku szkolnym 2017/2018
w naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI

PLAN LEKCJI - KL. I
aktualizacja w dniu 11.02.2018

PLAN LEKCJI - KL. II
aktualizacja w dniu 11.02.2018

PLAN LEKCJI - KL. III
aktualizacja w dniu 11.02.2018

PLAN LEKCJI - KL. IV
aktualizacja w dniu 11.02.2018

PLAN LEKCJI - KL. V - VI
aktualizacja w dniu 11.02.2018

BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP