Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Borkowie ogłasza nabór na stanowisko:

nauczyciel wspomagający


Nazwa i adres jednostki:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borkowie

80-180 Gdańsk, ul. Akacjowa 2

Tel. 058-306-52-71

Miejsce pracy: Publiczne Przedszkole w Borkowie

Termin rozpoczęcia pracy:zaraz

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony (K.N.)

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Wymagania podstawowe:

 • Wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym,
 • Znajomość pracy terapeutycznej,
 • Dodatkowe kwalifikacje: pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika, terapia osób z autyzmem,
 • Wobec kandydata nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne,

Wymagania dodatkowe:

 • Wysoka kultura osobista,
 • Operatywność, kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i poza nią,
 • Umiejętność nawiązywania serdecznych kontaktów z dziećmi,
 • Zaświadczenie o odbytym kursie z pierwszej pomocy przedmedycznej,

Zakres obowiązków:

 • Pomoc i wsparcie nauczycielowi,
 • Opieka nad dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • Wykonywanie zadań wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela,

Wymagane dokumenty:

 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
 • Dokumenty potwierdzające przygotowanie pedagogiczne oraz pozostałe wykształcenie

Dyrektor

Beata Jaworowska
W roku szkolnym 2018/2019
w naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI

PLAN LEKCJI - KL. I-III
aktualizacja w dniu 05.10.2018

PLAN LEKCJI - KL. IV-VII
aktualizacja w dniu 05.10.2018

BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP