Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Borkowie ogłasza nabór na stanowisko:

sprzątaczka

Nazwa i adres jednostki:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borkowie

80-180 Gdańsk, ul. Akacjowa 2

Tel. 058-306-52-71

mail: sekretariat@spborkowo.pomorskie.pl

Miejsce pracy: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie

Termin rozpoczęcia pracy:od 1 luty 2019r.

Postawa zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

  • Minimum wykształcenie zawodowe,
  • Nieposzlakowana opinia,
  • Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku sprzątaczki.

Zakres obowiązków:

  • Codzienne utrzymywanie wzorowej czystości sal i pomieszczeń przydzielonych do sprzątania,
  • Pomoc w podawaniu posiłków w przedszkolu,
  • Dbałość o powierzony sprzęt,
  • Przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
  • Przestrzeganie przepisów bhp, p-poż, dyscypliny pracy oraz kodeksu etycznego,

Wymagane dokumenty:

  • CV,
  • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

Miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście w sekretariacie szkoły, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie do dnia 31.01.2019r.W roku szkolnym 2018/2019
w naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI

PLAN LEKCJI - KL. I-III
aktualizacja w dniu 05.10.2018

PLAN LEKCJI - KL. IV-VII
aktualizacja w dniu 05.10.2018

BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP