aktualizacja 06.07.2020

Informacja

Lista dzieci przyjętych do I klasy na rok szkolny 2020 / 2021 >>pobierz<<

Lista dzieci nieprzyjętych do I klasy na rok szkolny 2020 / 2021 >>pobierz<<


Zapisy do klasy I dzieci zamieszkałych w obwodzie

Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy rozpoczną się

01 czerwca 2020 r. i będą trwać do 19 czerwca 2020 r.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy złożyć do skrzynki, która znajduje się w dyżurce szkolnej przy wejściu głównym.

Karty zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej http://spborkowo.pomorskie.pl/szkola/rodzice/dla-r... oraz w dyżurce szkoły.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 może być przyjęte dziecko, które:

1) w roku 2020 kończy 7 lat (urodzone w 2013 r.);

2) w roku 2020 kończy 6 lat (urodzone w roku 2014) i korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Obwód Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Borkowie od 01.09.2020 r. obejmuje miejscowość Borkowo z wyłączeniem ulic: Stylowa, Harmonijna, Współczesna, Klasyczna, Żeglarska, Kolarska, Piłkarska, Poziomkowa oraz bez części ulicy Kasztanowej od nr 75A do 75C


Karta zgłoszenia >>dokument do pobrania<<

UWAGA !


Informujemy, że od dnia 18.03.2020 r. sekretariat Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Borkowie będzie nieczynny dla interesantów.

Możliwy jest wyłącznie kontakt telefoniczny 58 306-52-71 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: sekretariat@spborkowo.pomorskie.pl


W naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI


obowiązuje od 07.09.2020 r.

klasy I-III

klasy IV-VIII


BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP