Szanowni Rodzice!

U progu nowego roku szkolnego 2017/2018 Rada Rodziców zwraca się do Państwa z gorącą prośbą o aktywne włączenie się wszystkich Rodziców w gromadzenie składek na rzecz Rady Rodziców, poszukiwanie sponsorów, jak również innych źródeł finansowania działalności Rady Rodziców i pomocy szkole.

Bardzo chcielibyśmy pomóc dofinansować wszystkie wartościowe, wymagające wsparcia inicjatywy. Nasz budżet nie jest jednak bez granic.

Bez Państwa pomocy i wsparcia nie będzie możliwe zrealizowanie nowych zamierzeń.

W związku z powyższym zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich rodziców o zrozumienie i współpracę.

Pieniądze wpłacane przez Państwa pośrednio lub bezpośrednio wracają do naszych pociech, a przecież ich dobro jest dla nas najważniejsze.

Dobrowolną składkę w wysokości 50zł można wpłacać na konto bankowe Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Borkowie, ul. Akacjowa 2, 80-180 Gdańsk

88 8335 0003 0100 1482 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim

W tytule wpłaty należy podać nazwisko i imię dziecka oraz klasę.

Bardzo liczymy na pomoc Państwa.


Serdecznie dziękujemy.

Rada Rodziców


Szanowni Rodzice,

Chcielibyśmy poinformować o wydatkach poniesionych w poprzednim roku szkolnym przez Radę Rodziców.

Każda wpłacona złotówka trafia do naszych dzieci pod różnymi postaciami. W ubiegłym roku szkolnym z kwoty będącej w dyspozycji Rady Rodziców mogliśmy wesprzeć m.in. następujące inicjatywy:

PONIESIONE WYDATKI

Dofinansowanie szafek do szatni 4 000.00 zł

Nagrody, dyplomy dla uczniów 3 122.33 zł

Festyn rodzinny 577.67 zł

Lody z okazji Dnia Dziecka 479.94 zł

Dofinansowanie Balu Karnawałowego 400.00 zł

Prymus- nagroda dla najlepszego ucznia 100.00 zł

Skok Wzwyż 200.00 zł

Zakup książek do biblioteki 306.00 zł

Zakończenie roku – zakup kwiata do szkoły 150.00 zł

Faktura plakat A3 promujący Festyn Rodzinny 20.00 zł

_______________________________________________________

WYDATKI RAZEM 9 355.94 złUbezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2017/2018

Rada Rodziców informuje, iż na rok szkolny 2017/2018 spośród nadesłanych ofert ubezpieczenia NNW Szkolnego z różnych Towarzystw, proponuje indywidualne ubezpieczenie w firmie InterRisk Szkolne Edu Plus. Wydaje się nam ono najkorzystniejsze dla naszych dzieci.

Składka roczna wynosi 40 zł, dla sportowców 52 zł (dla dzieci uczestniczących w pozaszkolnych klubach i organizacjach sportowych). Istnieje możliwość (Za dopłatą 6 zł) skorzystania z usługi TELEMEDYCYNA, polegającej na 12 konsultacjach z lekarzem internistą, pediatrą lub dietetykiem Dostępnych przez wideo-rozmowę, chat lub telefon codziennie pomiędzy godz. 8 a 22.

Deklaracje chętnych osób do ubezpieczenia dziecka zbierane będą na najbliższym zebraniu z rodzicami.

Składka płatna jest, u skarbników klasowych w dniu zebrania lub na konto Rady Rodziców z dopiskiem UBEZPIECZENIE, imię, nazwisko i klasa ucznia, do dnia 10 października b.r.

Jednocześnie informujemy, że umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej (NNW) jest dobrowolną umową zawieraną WYŁĄCZNIE z woli rodziców.

Poniżej znajdą Państwo informacje o ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz tabelę norm uszczerbku na zdrowiu.

1. Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS >>pobierz<<

2. Tabela norm uszczerbku na zdrowiu >>pobierz<<

3. Informacja o ubezpieczeniu uczniów >>pobierz<<

Opiekun ubezpieczonego:
Paweł Damecki; Kancelaria Brokerska
ul. Ketlinga 8, 83-050 Łapino
tel. 58 300 02 18, kom. 795 578 778


Z poważaniem
Rada Rodziców

______________________________________________________________________________________________________________


Drodzy Rodzice,

pragniemy serdecznie podziękować za odzew i wpłaty jakich dokonaliście na fundusz Rady Rodziców.

Cieszy nas Państwa mobilizacja i zaangażowanie we wspólne działania na rzecz szkoły. Fundusze Rady Rodziców pochodzą przede wszystkim z Państwa wpłat oraz dotacji i darowizn osób fizycznych i prawnych.

Szczególnie dziękujemy rodzicom klasy IIc (10 wpłat), IIb, IVb, VIb (8 wpłat), którzy do tej pory wpłacili najwięcej .

Bardzo dziękujemy w imieniu dzieci i zachęcamy do dalszych wpłat. Jednocześnie informujemy, że wpłata za Radę Rodziców w roku szkolnym 2016/2017 na rodzinę wynosi min. 50 zł

Jeszcze raz podkreślamy, pieniądze są wydatkowane wyłącznie na potrzeby szkolne naszych uczniów.

Wspólnie możemy więcej zrobić dla naszych dzieci.

Przewodniczący Rady Rodziców

Marek Cabaj


Konto Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Borkowie

ul. Akacjowa 2

80-180 Gdańsk

88 8335 0003 0100 1482 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim

W tytule wpłaty należy podać nazwisko i imię dziecka oraz klasę.

W roku szkolnym 2017/2018
w naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI

PLAN LEKCJI - KL. I
aktualizacja w dniu 10.10.2017

PLAN LEKCJI - KL. II - III
aktualizacja w dniu 10.10.2017

PLAN LEKCJI - KL. IV - VI
aktualizacja w dniu 10.10.2017

BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP