Statut, Wewnątrzszkolne Ocenianie Uczniów,

Program wychowawczo- profilaktyczny


STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE
aktualizacja 28.08.2020

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W BORKOWIE

aktualizacja 14.09.2020

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021 - projekt

aktualizacja w dniu 31.08.2020

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BORKOWIE

aktualizacja 17.01.2018

--------------- DOKUMENTY ARCHIWALNE --------------------

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W BORKOWIE

aktualizacja 28.08.2020

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020 - projekt

aktualizacja w dniu 09.09.2019

WEWNĘTRZNE OCENIANIE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W BORKOWIE

aktualizacja 07.09.2019

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE
aktualizacja 01.04.2020

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE - dokument archiwalny

aktualizacja 06.09.2019


STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE - dokument archiwalny

aktualizacja 20.11.2018

WEWNĘTRZNE OCENIANIE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W BORKOWIE - dokument archiwalny

aktualizacja 16.10.2018

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE - dokument archiwalny

aktualizacja 17.01.2018

WEWNĘTRZNE OCENIANIE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W BORKOWIE - dokument archiwalny

aktualizacja 17.01.2018

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BORKOWIE - dokument archiwalny

aktualizacja w dniu 15.11.2016

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA BRZECHWY W BORKOWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 - dokument archiwalny

aktualizacja w dniu 27.09.2017

WEWNĘTRZNE OCENIANIE UCZNIÓW - dokument archiwalny

aktualizacja w dniu 21.11.2017


W naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI


Plan lekcji dla klas I-III podczas nauczania zdalnego

>>pobierz<<

Plan lekcji dla klas IV-VIII podczas nauczania zdalnego

>>pobierz<<

kolor czerwony - wideokonferencja

kolor czarny - praca w Classroom


Plan lekcji podczas nauki stacjonarnej:

obowiązuje od 07.09.2020 r.

klasy I-III

klasy IV-VIII


BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP