ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Informujemy, iż w piątek 31.07.2020 roku zostaną przekazanie uczniom zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty według ustalonych godzin dla poszczególnych klas:

- o godz. 10.00 – kl.8 a

- o godz. 11.00 – kl.8 b

Uczniowie są zobowiązani do:

- zachowania bezpiecznej odległości społecznej,

- dezynfekcji rąk,

- założenia maseczki zakrywającej nos i usta,

- posiadania własnego długopisu w celu podpisania potwierdzenia odbioru zaświadczeń.Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty,

egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku

>>pobierz<<
W naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI


obowiązuje od 07.09.2020 r.

klasy I-III

klasy IV-VIII


BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP