ZAJĘCIA POZALEKCYJNE (WOLONTARIAT NAUCZYCIELI)


ZGODA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA

W ZAJĘCIACH DODATKOWYCH

>>do pobrania<<



W naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI


obowiązuje od 07.09.2020 r.

klasy I-III

klasy IV-VIII






BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP