KONKURS

RODZINA TO DRUŻYNA

  Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkowie „BORKUŚ” zaprasza wszystkie rodziny do aktywnego włączenia się w życie szkoły i przedszkola w Borkowie i ogłasza konkurs na najaktywniejszą rodzinę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borkowie.

  Konkurs będzie trwał od 15 września 2016 r. do 15 czerwca 2017 r. i polegać będzie na zebraniu jak największej ilości punktów przyznawanych przez wychowawców i nauczycieli za aktywny udział rodziny w konkursach, imprezach i innych przedsięwzięciach szkoły i przedszkola.

  Imprezy i konkursy dedykowane rodzinom:

  Święto ziemniaka – impreza integracyjna 21 IX

  Rodzinny Konkurs Literacki – 24 X

  Rodzinne patriotyczne popołudnie – 10 XI

  Szkolne kolędowanie – grudzień

  Zabawa karnawałowa – styczeń

  Zimowa Olimpiada Rodzin – luty

  Rodzinne powitanie wiosny – marzec

  Rowerowy rajd rodzinny – maj

  Festyn rodzinny - czerwiec

  Regulamin konkursu

  Regulamin konkursu na najaktywniejszą rodzinę

  ZSP w Borkowie

  „RODZINA TO DRUŻYNA”

  I. Organizator:

  Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkowie „BORKUŚ”

  II. Czas trwania:

  15 września 2016r. – 30 maja 2017 r.

  III. Przedmiot konkursu

  Konkurs będzie polegać na zebraniu przez rodzinę jak największej ilości punktów przyznawanych przez wychowawców i nauczycieli za aktywny udział rodziny w konkursach, imprezach i innych przedsięwzięciach szkoły i przedszkola.

  IV. Warunki uczestnictwa

  1.Do konkursu mogą przystąpić wszystkie rodziny uczniów i przedszkolaków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkowie, które zapoznały się z niniejszym Regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia.

  2.Udział w konkursie jest bezpłatny.

  3. Każda rodzina chcącą uczestniczyć w konkursie musi zgłosić się wychowawcy ucznia, przedszkolaka i pobrać regulamin oraz harmonogram imprez dedykowanych.

  4.Do konkursu można przystąpić w dowolnym czasie.

  5. Ilość zebranych przez rodziny punktów będzie zamieszczana na tablicy ściennej w szkole i przedszkolu. Aktualizacja będzie dokonywana po każdym kolejnym miesiącu trwania konkursu.

  V. Zasady przyznawania nagród:

  1.Wyboru zwycięskiej rodziny konkursu „RODZINA TO DRUZYNA” dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkowie „BORKUŚ” na podstawie zebranych punktów.

  2. Punkty będą przyznawane wg poniższych zasad:

  - za udział rodziny (dziecko + rodzić/opiekun) w imprezie dedykowanej - 3p.

  - za udział rodziny (dziecko + rodzić/opiekun) w imprezach szkolnych/przedszkolnych, klasowych/grupowych – 2p.

  - za pracę i wkład w życie klasy/grupy swojego dziecka- 2p

  3. Zwycięska rodzina konkursu otrzyma atrakcyjną nagrodę niespodziankę dla całej rodziny.

  4. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

  5. Komisja zastrzega sobie prawo nie wyłonienia zwycięscy konkursu.

  VI. Rozstrzygnięcie konkursu:

  1.Planowana data ogłoszenia wyników: Festyn rodzinny w Borkowie.

  2.Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkowie

  VII. Postanowienia końcowe

  1.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

  Harmonogram imprez dedykowanych

  Święto ziemniaka – impreza integracyjna 21 IX

  Rodzinny Konkurs Literacki – 24 X

  Rodzinne patriotyczne popołudnie – 10 XI

  Szkolne kolędowanie – grudzień

  Zabawa karnawałowa – styczeń

  Zimowa Olimpiada Rodzin – luty

  Rodzinne powitanie wiosny – marzec

  Rowerowy rajd rodzinny – maj

  Festyn rodzinny - czerwiec

  W roku szkolnym 2018/2019
  w naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

  ZOBACZ

  PLANY LEKCJI

  PLAN LEKCJI - KL. I-III
  aktualizacja w dniu 05.10.2018

  PLAN LEKCJI - KL. IV-VII
  aktualizacja w dniu 05.10.2018

  BIP
  DZIENNIK ELEKTRONICZNY
  GALERIA
  EPUAP