Kadra Szkoły

Dyrektor: mgr Beata Jaworowska

Wicedyrektor: mgr Katarzyna Mąkinia

Nauczyciele w roku szkolnym 2018/2019

Nazwisko i imię

Wychowawstwo

Przedmiot

mgr Bartoszewski Piotr-historia

mgr Bednarska Emilia

-

pedagog, etyka

mgr Boszke Karolina

1 B

edukacja wczesnoszkolna, plastyka

mgr Ciesielska-Bielawa Małgorzata4 Cprzyroda, biologia
mgr Cybulska Monika-psycholog

mgr Dec Aleksandra

2 A

edukacja wczesnoszkolna

mgr Fidler-Plichta Beata-wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

mgr Garstka Małgorzata

3 A

edukacja wczesnoszkolna

mgr Goławska Joanna

4 B

matematyka

mgr Harasimiuk Joanna

5 B

język polski

mgr Ilnicka Ewelina

7 B

język angielski

mgr Kleina Anna

-

logopeda

mgr Karłowska Tamara

-

wychowanie fizyczne, technika, zajęcia techniczne, gimnastyka korekcyjna

mgr Kąkol Jolanta-bibliotekarz

mgr Kochanowska Hanna

-

język angielski, wychowawca świetlicy

mgr Korzeniewska-Stasiak Dorota

5 C

wychowanie fizyczne

mgr Kukiełka Magdalena

3 B

edukacja wczesnoszkolna, plastyka

mgr Kulawiak Ewa

-

język angielski

mgr Kuszczyk Leszek-informatyka, zajęcia komputerowe, matematyka
mgr Lewandowska-Iwaniak Weronika-muzyka, fizyka

mgr Łukaszewicz – Kuffel Żaneta

-

wychowawca świetlicy, socjoterapia

mgr Marchewka-Kąkol Joanna-religia

mgr Mierzejewska Ewa

6 A

język polski

mgr Mularczyk – Grzela Agnieszka

-

terapia pedagogiczna

mgr Orzłowska Iwona

1 A

edukacja wczesnoszkolna

mgr Piechówka Katarzyna-bibliotekarz

mgr Poniewierska Małgorzata

-

język polski

mgr Półtoranos Marzena

7 A

matematyka

mgr Regenbrecht-Nowak Anita

-

język niemiecki, wychowawca świetlicy

mgr Roman Jadwiga

2 B

edukacja wczesnoszkolna

mgr Sobczyk-Formela Joanna-wychowawca świetlicy. wych. do życia w rodzinie
mgr Sobieszczyk-Blandzi Katarzyna-chemia

mgr Stamska Monika

-

geografia, wychowawca świetlicy

mgr Stasiak Agnieszka4 Ajęzyk angielski

ks. mgr Wittbrodt Bartłomiej

-

religia

mgr Zdunek Anna

2 C

edukacja wczesnoszkolna

W roku szkolnym 2018/2019
w naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI

PLAN LEKCJI - KL. I-III
aktualizacja w dniu 05.10.2018

PLAN LEKCJI - KL. IV-VII
aktualizacja w dniu 05.10.2018

BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP