ZAMÓWIENIA PUBLICZNE- - Dostawa artykułów spożywczych - półprodukty z warzyw - -

aktualizacja w dniu 01.12.2018

- - Dostawa artykułów spożywczych - pieczywo - -

aktualizacja w dniu 01.12.2018

- - Dostawa artykułów spożywczych - świeże owoce i warzywa, produkty mleczarskie, suche, oleje i jaja - -

aktualizacja w dniu 01.12.2018

- - Dostawa artykułów spożywczych - produkty mrożone - -

aktualizacja w dniu 01.12.2018

- - Dostawa artykułów spożywczych - mięso i produkty mięsno-wędliniarskie - -

aktualizacja w dniu 01.12.2018

- - Dostawa artykułów spożywczych - garmażeryjnych - -

aktualizacja w dniu 01.12.2018


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

>>Zawiadomienie o wyborze oferty<<

aktualizacja w dniu 24.08.2018


Modernizacja kotłowni gazowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borkowie

>>Zapytanie ofertowe<<

>>Przedmiar robót<<

>>Projekt technologii remontu cz. I<<

>>Projekt technologii remontu cz. II<<

>>Formularz oferty<<

>>Wzór umowy<<

aktualizacja w dniu 31.07.2018


Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego

>>Informacja<<

aktualizacja w dniu 11.07.2018

Remont i modernizacja istniejącej kotłowni gazowej

>>Zapytanie ofertowe<<

>>Formularz oferty<<

>>Wzór umowy<<

>>Projekt technologii remontu część I<<

>>Projekt technologii remontu część II<<

>>Przedmiar robót<<

aktualizacja w dniu 21.06.2018

--Modernizacja systemu monitoringu telewizji przemysłowej- odpowiedzi na pytania 4 --

aktualizacja w dniu 25.05.2018

--Modernizacja systemu monitoringu telewizji przemysłowej- odpowiedzi na pytania 3 --

aktualizacja w dniu 24.05.2018

--Modernizacja systemu monitoringu telewizji przemysłowej- odpowiedzi na pytania 1 --

--Modernizacja systemu monitoringu telewizji przemysłowej- odpowiedzi na pytania 2 --

aktualizacja w dniu 21.05.2018

--Modernizacja systemu monitoringu telewizji przemysłowej- -

-- Wzór umowy --

aktualizacja w dniu 15.05.2018

- - Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego - -

aktualizacja w dniu 20.04.2018

- - Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego - -

- - Aktualizacja zapytania ofertowego dotyczącego modernizacji systemu monitoringu telewizji przemysłowej - -

aktualizacja w dniu 16.04.2018

- - Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego - -

- - Aktualizacja zapytania ofertowego dotyczącego modernizacji systemu monitoringu telewizji przemysłowej - -

aktualizacja w dniu 12.04.2018

- -Modernizacja systemu monitoringu telewizji przemysłowej- -

aktualizacja w dniu 09.04.2018

- - Dostawa artykułów spożywczych - półprodukty z warzyw - -

aktualizacja w dniu 01.12.2017

- - Dostawa artykułów spożywczych - pieczywo - -

aktualizacja w dniu 01.12.2017

- - Dostawa artykułów spożywczych - świeże owoce i warzywa, produkty mleczarskie, suche, oleje i jaja - -

aktualizacja w dniu 01.12.2017

- - Dostawa artykułów spożywczych - produkty mrożone - -

aktualizacja w dniu 01.12.2017

- - Dostawa artykułów spożywczych - mięso i produkty mięsno-wędliniarskie - -

aktualizacja w dniu 01.12.2017

- - Dostawa artykułów spożywczych - garmażeryjnych - -

aktualizacja w dniu 01.12.2017


- - Dostawa artykułów spożywczych - półprodukty z warzyw - -

aktualizacja w dniu 05.08.2016

- - Dostawa artykułów spożywczych - pieczywo - -

aktualizacja w dniu 05.08.2016

- - Dostawa artykułów spożywczych - świeże owoce i warzywa, produkty mleczarskie, suche, oleje i jaja - -

aktualizacja w dniu 05.08.2016

- - Dostawa artykułów spożywczych - produkty mrożone - -

aktualizacja w dniu 05.08.2016

- - Dostawa artykułów spożywczych - mięso i produkty mięsno-wędliniarskie - -

aktualizacja w dniu 05.08.2016

- - Dostawa artykułów spożywczych - garmażeryjnych - -

aktualizacja w dniu 05.08.2016


- - Zakup i dostawa pieca konwekcyjno-parowego elektrycznego - -

aktualizacja w dniu 15.06.2016


- - Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 03.03.2016r.- -

aktualizacja w dniu 03.03.2016

- - szafki szkolne - zmiana z dnia 12.02.2016r.- -

aktualizacja w dniu 12.02.2016

- - szafki szkolne - -

aktualizacja w dniu 11.02.2016


- - mięso wieprzowe, cielęce, drób, oraz wyroby mięsne - -

aktualizacja w dniu 17.12.2015

- - warzywa, owoce, oleje, produkty suche, produkty mleczne - -

aktualizacja w dniu 17.12.2015

W roku szkolnym 2018/2019
w naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI

PLAN LEKCJI - KL. I-III
aktualizacja w dniu 05.10.2018

PLAN LEKCJI - KL. IV-VII
aktualizacja w dniu 05.10.2018

BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP