Publiczne Przedszkole w Borkowie

Dyżur wakacyjny w Gminnym Przedszkolu im. Juliana Tuwima w Straszynie - sierpień

Informujemy o możliwości zapisania dziecka do Gminnego Przedszkola im. Juliana Tuwima w Straszynie

na okres dyżuru wakacyjnego tj. na miesiąc

sierpień w dniach 1 – 29.08.2023 r.

Deklarację rodzica/opiekuna prawnego dotyczącą korzystania z wychowania

i wyżywienia przedszkolnego należy składać do skrzynki pocztowej/podawczej

w terminie od 05.06.2023 r. do 16.06.2023 r.

Potrzebna do złożenia dokumentacja dostępna będzie w przedsionku oraz na stronie internetowej przedszkola.

 Ogłoszenie listy przyjętych: 20.06.2023 r. po godz. 14.00.

 

Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego dotycząca korzystania z wychowania przedszkolnego i wyżywienia przez dziecko w Gminnym Przedszkolu im. Juliana Tuwima w Straszynie w miesiącu dyżuru wakacyjnego w roku szkolnym 2022/2023 >>pobierz<<

Karta informacyjna >>pobierz<<

Upoważnienie do odbioru dziecka z Gminnego Przedszkola im. Juliana Tuwima w Straszynie >>pobierz<<