Lista kandydatów przyjętych do Publicznego Przedszkola w Borkowie

-do grupy 3-latków >>pobierz<<

-do grupy 6-latków >>pobierz<<


Lista kandydatów nieprzyjętych do Publicznego Przedszkola w Borkowie

-do grupy 3-latków >>pobierz<<

-do grupy 6-latków >>pobierz<<Aktualizacja 23.04.2021r.Lista kandydatów zakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola w Borkowie

-do grupy 3-latków >>pobierz<<

-do grupy 6-latków >>pobierz<<


Lista kandydatów niezakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola w Borkowie

-do grupy 3-latków >>pobierz<<

-do grupy 6-latków >>pobierz<<


Rodzice/opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola w Borkowie proszeni są o dostarczenie oświadczenia woli w dniach od 12.04.2021 do 22.04.2021.

Lista dzieci przyjętych do przedszkola będzie ogłoszona 23.04.2021 do godz. 14.00.

http://spborkowo.pomorskie.pl/application/files/8216/1399/1891/Oswiadczenie_woli_przedszkole_2021-2022.pdf


Aktualizacja 12.04.2021r.Publiczne Przedszkole w Borkowie prowadzi rekrutację

od dnia 01.03.2021 r. do 02.04.2021 r. na rok szkolny 2021/2022

do następujących grup na wolne miejsca:

3-latki – do 25 miejsc

6-latki – do 100 miejsc

W roku szkolnym 2021/2022 w Publicznym Przedszkolu w Borkowie nie będzie prowadzona rekrutacja

do oddziałów 4-latków i 5-latków.

Wnioski dostępne:

- w placówce;

- na stronie internetowej www.spborkowo.pomorskie.plw zakładce: Przedszkole / Dla rodziców / Rekrutacja.

Wnioski rekrutacyjne wraz z oryginalnymi załącznikami należy złożyć do dnia 02.04.2021 r. :

- w zamkniętych kopertach do skrzynki, która znajduje się w dyżurce szkolnej przy wejściu głównym;

- przesłać pocztą tradycyjną na adres placówki: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie ul. Akacjowa 2 80-180 Gdańsk;

- przez epuap .

Wszystkie zaświadczenia należy dostarczyć w wersji oryginalnej.


Dokumenty do pobrania:

Zasady Rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Borkowie na rok szkolny 2021-2022

Wniosek o przyjęcie do Publicznego Przedszkola w Borkowie na rok szkolny 2021-2022

Oświadczenie do wniosku o przyjęcie do Publicznego Przedszkola w Borkowie 2021-2022

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Oświadczenie woli 2021-2022W czasie rekrutacji (od 01.03.2021 r. do 02.04.2021 r.) sekretariat czynny:

Poniedziałek

7:00 do 15:00

Wtorek

7:00 do 15:00

Środa

7:00 do 15:00

Czwartek

7:00 do 15:00

Piątek

7:00 do 15:00
DEKLARACJA KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

>>pobierz<<
KOMUNIKAT

w sprawie zmian w rekrutacji

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

>>dokument do pobrania<<

W naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI


Plan lekcji dla klas I-III podczas nauczania zdalnego - obowiązuje od 18.01.2021r.

>>pobierz<<

Plan lekcji dla klas IV-VIII podczas nauczania zdalnego -obowiązuje od 15.02.2021

>>pobierz<<

kolor czerwony - wideokonferencja

kolor czarny - praca w Classroom


Plan lekcji podczas nauki stacjonarnej:

obowiązuje od 15.02.2021 r.

klasy I-III

obowiązuje od 15.02.2021 r.

klasy IV-VIII


BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP