STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W BORKOWIE

aktualizacja 01.09.2020

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BORKOWIE

aktualizacja 30.11.2017


--------------------- dokumenty archiwalne ---------------------

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W BORKOWIE - dokument archiwalny

aktualizacja 02.10.2018

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W BORKOWIE - dokument archiwalny

aktualizacja 30.11.2017

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BORKOWIE - dokument archiwalny

aktualizacja w dniu 25.02.2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W BORKOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 - dokument archiwalny

aktualizacja w dniu 30.09.2016

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 - dokument archiwalny

aktualizacja w dniu 30.09.2016

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W BORKOWIE - dokument archiwalny

aktualizacja w dniu 09.09.2014


W naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI


Plan lekcji dla klas I-III podczas nauczania zdalnego - obowiązuje od 18.01.2021r.

>>pobierz<<

Plan lekcji dla klas IV-VIII podczas nauczania zdalnego -obowiązuje od 15.02.2021

>>pobierz<<

kolor czerwony - wideokonferencja

kolor czarny - praca w Classroom


Plan lekcji podczas nauki stacjonarnej:

obowiązuje od 15.02.2021 r.

klasy I-III

obowiązuje od 15.02.2021 r.

klasy IV-VIII


BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP