REGULAMIN ORGANIZACJIZAJĘĆ W PUBLICZNYMPRZEDSZKOLU W

BORKOWIE PODCZAS KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania Publicznego Przedszkola w Borkowie, obowiązuje specjalny regulamin.

  1. Kształcenie na odległość jest obowiązkowe.
  2. Kształceniem na odległość może być objęta grupa, wyznaczony oddział lub całe przedszkole.
  3. W procesie kształcenia na odległość priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków.
  4. Koordynatorem kształcenia na odległość jest Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Borkowie.
  5. Nauczyciele/ wychowawcy grup opracowują tygodniowy plan pracy i przesyłają Dyrektorowi na tydzień przed jego realizacją.
  6. W przypadku nagłego zamknięcia placówki nauczyciele, przesyłają plan pracy do Dyrektora na 1 dzień przed jego realizacją.
  7. Nauczyciele wysyłają materiał dydaktyczny poprzez skrzynkę e-mail, codziennie do godz. 8.00.
  8. Nauczyciele przekazują materiał do opracowania zgodnie z treściami zawartymi w Podstawie Programowej, tygodniowym planem oraz do indywidualnymi możliwościami wychowanków.
  9. Nauczyciele specjaliści wysyłają materiały dydaktyczne zgodnie z harmonogramem pracy.
  10. Nauczyciele pełnią dyżury/konsultacje dla rodziców poprzez ustalony komunikator-skype, messenger, telefon, whatsapp wg ustalonego i zatwierdzonego harmonogramu, który zostanie umieszczony na stronie internetowej przedszkola.
W naszej szkole realizujemy programy i projekty edukacyjne

ZOBACZ

PLANY LEKCJI


Plan lekcji dla klas I-III podczas nauczania zdalnego - obowiązuje od 18.01.2021r.

>>pobierz<<

Plan lekcji dla klas IV-VIII podczas nauczania zdalnego -obowiązuje od 15.02.2021

>>pobierz<<

kolor czerwony - wideokonferencja

kolor czarny - praca w Classroom


Plan lekcji podczas nauki stacjonarnej:

obowiązuje od 15.02.2021 r.

klasy I-III

obowiązuje od 15.02.2021 r.

klasy IV-VIII


BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
GALERIA
EPUAP