Publiczne Przedszkole w Borkowie

Przedszkole Promujące Zdrowie

                   


Problem priorytetowy:

,, Edukacja dzieci w zakresie właściwego żywienia i aktywności fizycznej oraz stworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu.’’

Cała społeczność przedszkolna została zapoznana z koncepcją PPZ, większość poparła inicjatywę ubiegania się o przyjęcie do Pomorskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie poprzez wypełnienie ankiety :

- nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, rodzice chętnie biorą udział we wszystkich działaniach podejmowanych w ramach promocji zdrowia, nauczyciele

- większość aktywnie uczestniczy w realizacji działań,

- dbają o wiedzę własną, kolegów z pracy oraz rodziców dzieci na temat zdrowia

- planują pracę, organizują przedsięwzięcia oraz dokumentują podjęte akcje i przeprowadzają ewaluację

- rodzice wspierają nauczycieli w podejmowanych działaniach, pomagając i uczestnicząc w nich

- są zadowoleni z prezentowanej przez nauczycieli wiedzy

- deklarują swoją pomoc w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych i odpowiedniego poziomu aktywności fizycznej swoich dzieci - rodzice oraz dzieci zauważają, że zdrowie w naszej placówce promują wszyscy.

Wszyscy zgodnie twierdzą, że edukacja zdrowotna jest ważnym elementem programu nauczania. Dzięki jej pogłębianiu na pewno uda się nam zapobiec wielu chorobom cywilizacyjnym, otyłości czy nadwadze. Wszystkie działania prozdrowotne zawarte są w dokumentach przedszkolnych: Statut Szkoły, Koncepcja Pracy, protokoły zebrań Rady Pedagogicznej, plany miesięczne i roczne, zapisy w dziennikach zajęć, scenariusze zajęć, kronika, strona internetowa.

Zespół ds. Promocji Zdrowia

Dorota Formela - koordynator nauczyciel

Sylwia Rycharska - nauczyciel

Natalia Mularczyk - nauczyciel

Justyna Dłużniewska - rodzic

Daria Żebrowska, Joanna Goławska - administrowanie strony internetowej

W Przedszkolu Promującym Zdrowie należy wzmacniać korzystne dla zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników i dzieci, warunki środowiska fizycznego społecznego oraz identyfikować i eliminować pojawiające się nieprawidłowości.

 

rok szkolny 2020/2021

rok szkolny 2019/2020