Publiczne Przedszkole w Borkowie

Pszczółki

Pszczółki są  grupą dzieci 6-letnich.  Do  grupy uczęszcza 10 chłopców oraz 12 dziewczynek. Dzieci najchętniej spędzają czas na świeżym powietrzu.   Są otwarte i ciekawe świata, który poznają poprzez zabawy dydaktyczne, tematyczne, konstrukcyjno-manipulacyjne. Do przedszkola przychodzą z chęcią. Dzieci znają zasady zachowania się w grupie, przestrzegają zasad kodeksu grupowego.