Publiczne Przedszkole w Borkowie

RODO

Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych ( IOD) jest Pan Adam Korzuch e-mail: korzuch@infoic.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BORKOWIE >>pobierz<<