Publiczne Przedszkole w Borkowie

Rekrutacja

REKRUTACJA
do Publicznego Przedszkola w Borkowie na rok szkolny 2022/2023

do grup:

3-latków: do 25 miejsc

6-latków: do 102 miejsc

W roku szkolnym 2022/2023 przedszkole będzie czynne od godz. 7:00 do godz. 17:00

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy:

a) składać w zamkniętej kopercie w dyżurce szkolnej w godz. od 6:00 do 17:00;

b) przesłać pocztą tradycyjną na adres placówki: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie, ul. Akacjowa 2, 80-180 Borkowo (liczy się data wpływu do placówki)

c) przesłać pocztą elektroniczną na adres placówki: sekretariat@spborkowo.pomorskie.pl

d) przesłać za pośrednictwem ePUAP na adres skrzynki podawczej: /PGZSPB/SkrytkaESP (wniosek złożony za pośrednictwem ePUAP musi być podpisany za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego)

Oryginały dokumentów rodzice/opiekunowie prawni muszą dostarczyć do placówki przy składaniu oświadczenia woli przyjęcia dziecka do placówki.

 

Dokumenty dotyczącej rekrutacji:

  1. Uchwała XV/147/2019 z dnia 18.12.2019 r.
  2. Zarządzenie nr 8/2022 z dnia 17.01.2022 r.
  3. Zasady i terminy rekrutacji przedszkola 2022
  4. Wniosek o przyjęcie do Publicznego Przedszkola w Borkowie na rok szkolny 2022-2023
  5. Oświadczenie woli przedszkole 2022
  6. Oświadczenie rodzica – 2022