Publiczne Przedszkole w Borkowie

Rekrutacja

REKRUTACJA
do Publicznego Przedszkola w Borkowie na rok szkolny 2024/2025

do grup:

3-latków: do 25 miejsc

6-latków: do 100 miejsc

W roku szkolnym 2024/2025 przedszkole będzie czynne od godz. 7:00 do godz. 17:00

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można złożyć w terminie od 22.02.2024 do 13.03.2024 r.:

a) w zamkniętej kopercie do skrzynki podawczej umieszczonej w dyżurce szkoły

b) przesłać pocztą tradycyjną na adres placówki: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie, ul. Akacjowa 2, 80-180 Borkowo (liczy się data wpływu do placówki)

c) przesłać za pośrednictwem ePUAP na adres skrzynki podawczej: /PGZSPB/SkrytkaESP (wniosek złożony za pośrednictwem ePUAP musi być podpisany za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego)

Dokumenty dotyczące rekrutacji:

  1. Uchwała XV/147/2019 z dnia 18.12.2019 r.
  2. Zarządzenie nr 18/2024 z dnia 29.01.2024 r.
  3. Zasady rekrutacji, kryteria i punktacja do Publicznego Przedszkola w Borkowie 2024/2025
  4. Wniosek o przyjęcie do Publicznego Przedszkola w Borkowie na rok szkolny 2024/2025
  5. Oświadczenie woli dla osób zakwalifikowanych - składane do 11.04.2024
  6. Oświadczenie rodzica – 2024
  7. Zasady i terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych punktów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025