Publiczne Przedszkole w Borkowie

Strona główna

Dzisiaj na tablicy

 


 

Informujemy o możliwości zapisania dziecka

do Publicznego Przedszkola w Borkowie na okres

dyżuru wakacyjnego tj. na miesiąc sierpień.

Deklarację rodzica/opiekuna prawnego dotyczącą korzystania

 z wychowania i wyżywienia przedszkolnego należy składać

w dyżurce Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkowie

 w terminie od 21.06.2022 r. do 30.06.2022 r.

 

Ogłoszenie listy przyjętych: 06.07.2021 r. po godz. 14.00.

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola w Borkowie w miesiącu sierpniu 2022    >>do pobrania<<

Karta informacyjna    >>do pobrania<<

  


Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego dotycząca korzystania 

z wychowania przedszkolnego i wyżywienia przez dziecko

 w gminnym przedszkolu im. Juliana Tuwima w Straszynie 

w miesiącu dyżuru wakacyjnego w roku szkolnym 2021/2022 

 


 

Aktualności