Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Borkowie

Strona główna

Dzisiaj na tablicy

 

 


Wnioski o stypendium za wysokie wyniki w nauce oraz wnioski o stypendium za osiągnięcia sportowe

można składać w sekretariacie do 12.06.2023 r. (poniedziałek) do godz. 15.00. 

Wręczenie stypendiów odbędzie się podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego dla klas 4-8.

 

https://spborkowo.pomorskie.pl/sp/p,104,regulaminy 


 

Aktualności