Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Borkowie

Wyjazd uczniów klasy 8a na Zieloną Szkołę do Wdzydz Kiszewskich

W dniach 20, 21, 22 września uczniowie klasy 8a, pod opieką Pana Leszka Kuszczyka i Pani Anny Kleiny uczestniczyli w Zielonej Szkole we Wdzydzach.

  Celem wyjazdu było poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych regionu Kaszub, poznawanie i utrwalanie zasad zachowywania się w lesie (w tym szkolenie z elementów techniki survivalu, prowadzone przez instruktorów z Klubu Turystyki Aktywnej AZYMUT), nauka współdziałania w grupie, integracja zespołu klasowego. 

Fotorelacja: https://drive.google.com/drive/folders/1Yuvdy_5nkH25BMnj12vyqu2D695ryAmH?usp=sharing