Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Borkowie

Dzień Edukacji Narodowej

14  października 1773 roku Sejm Rzeczpospolitej zatwierdził Komisję Edukacji Narodowej – pierwszą w Europie państwową władzę oświatową powołaną przez Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

 Był to wielki krok w tworzeniu polskiego szkolnictwa na szczeblach podstawowym, średnim i wyższym. Od tej pory 14 października w polskich szkołach obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Borkowie uczcili Święto Edukacji uroczystą akademią. Uczniowie wierszem, prozą i piosenką podkreślili wagę edukacji oraz w sposób humorystyczny przypomnieli wszystkim zgromadzonym naukę zdalną. W trakcie uroczystości przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wręczyli symboliczne szarfy – nagrody dla nauczycieli, którzy zdobyli najwięcej uczniowskich głosów w plebiscycie na ulubionego nauczyciela: Pani Dorota Korzeniewska – Stasiak, nauczyciela, który prowadzi najciekawsze lekcje: Pani Katarzyna Piechówka, nauczyciela z największym poczuciem humoru: Pani Małgorzata Leszczyńska – Nowotka, nauczyciela, który zawsze potrafi zaskoczyć: Pani Izabela Ebel.

W uroczystości uczestniczyła Pani Magdalena Kołodziejczak Wójt Gminy Pruszcz Gdański, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim zgromadzonym oraz wręczyła Nagrodę Wójta Gminy Pani Joannie Harasimiuk – nauczycielce języka polskiego. Dyrektor Szkoły Pani Beata Jaworowska podziękowała nauczycielom oraz pracownikom oświaty za trud wkładany w kształcenie i wychowanie młodych ludzi. Akademię przygotowała pani Beata Wilk wraz z uczniami klasy VIIIc oraz VIb.