Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Borkowie

Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek

Zapraszamy do uczestnictwa w Szkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie kl. I-VIII.

 2. Konkurs odbędzie się na sali z lustrami dnia 16.12.2021 r.

- godz. 14.00 – kl. I-III

- godz. 15.00 – kl. IV-VIII

- uczniowie na kwarantannie mogą przesyłać link do nagranego utworu na adres zalu@spborkowo.pomorskie.pl do dnia 19.12.2021 r.

 1. Zasady uczestnictwa:

  1. Kolędy i pastorałki śpiewane są w języku polskim.
  2. Uczestnicy wykonują tylko jeden utwór.
  3. Dopuszcza się akompaniament lub podkład muzyczny.
  4. Komisja będzie oceniać:
 • znajomość tekstu,

 • melodyjność,

 • własną interpretację,

 • ogólne wrażenie artystyczne

 1. Przewiduje się nagrody za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej,

 2. Wyniki zostaną opublikowane dnia 21.12.2021 r. na szkolnej stronie Facebook oraz przesłane na e-maile z których nadeszły linki do nagrań  

 3. Zapisy przyjmuje p. Żaneta Łukaszewicz-Kuffel do dnia 15.12.2021 r. osobiście (świetlica kl. II-III) lub przez dziennik elektroniczny.