Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Borkowie

Dzień profilaktyki zdrowia psychicznego dla klas ósmych

Dzięki Gminnemu Programowi Profilaktyki mogliśmy zorganizować w tym roku Dnia Zdrowia Psychicznego dla klas 8 w Osadzie Sowia Dusza. 

Tuż przed egzaminem ósmoklasisty z dala od szkoły, w niezwykłych okolicznościach przyrody uczniowie uczyli się regulować emocje, rozwiązywać trudne sytuacje oraz rozwijali uważność. Był to czas odreagowania napięć i integracji.