Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Borkowie

Oferta szkoły

W szkole dbamy o przyjazną atmosferę, wzajemne zaufanie oraz pozytywne relacje wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. Pomagamy wkraczać w fascynujący świat wiedzy. Podejmujemy działania sprzyjające osiąganiu sukcesów. W naszej szkole żadne dziecko nie jest anonimowe.

Na co kładziemy nacisk?

Poprzez aktywizujące metody nauczania staramy się rozwijać umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w codziennym życiu, doceniać wartość pracy w grupie i uczyć odpowiedzialności za jej wyniki. Zwracamy uwagę na budowanie wzajemnej życzliwości oraz wrażliwości na potrzeby innych. Pamiętając o wymogach współczesnego świata kształcimy umiejętności językowe i posługiwanie się komputerem już u najmłodszych dzieci.

Nasze atuty:

- uczniowie naszej szkoły osiągają wysokie wyniki na sprawdzianach zewnętrznych,

- uroczyście obchodzimy Dzień Patrona,

- organizujemy Wieczór Talentów – prezentowanie zdolności i umiejętności dzieci w różnych dziedzinach,

- organizujemy Gminny Konkurs Ortograficzny dla klas II i III oraz V i VI,

- organizujemy Festyn Rodzinny dla społeczności lokalnej,

- prowadzimy lekcje otwarte dla nauczycieli i rodziców,

- organizujemy spotkania z policjantem, pielęgniarką, psychologiem,

- promujemy kulturalne zachowanie uczniów – organizujemy konkurs „Mistrz savoir vivre”,

- organizujemy dla dzieci przedstawienia teatralne poruszające zagadnienia wychowawczo – profilaktyczne.


Swoim uczniom zapewniamy:

- wysoki poziom nauczania,

- naukę języka angielskiego od klasy I,

- naukę języka niemieckiego od klasy VI,

- bogatą ofertę konkursów szkolnych i międzyszkolnych,

- rozwijanie uzdolnień w kołach zainteresowań,

- korzystanie z ciekawego zbioru bibliotecznego,

- zajęcia w nowocześnie wyposażonej pracowni komputerowej,

- systematyczną pomoc pedagoga,

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,

- zajęcia wyrównawcze,

- zajęcia logopedyczne,

- zajęcia gimnastyki korekcyjnej,

- opiekę nad dziećmi w świetlicy szkolnej,

- obiady w stołówce szkolnej,

- szeroki program imprez klasowych i szkolnych,

- wycieczki turystyczno-krajoznawcze,

- wyjazdy do kin, teatrów, muzeów.