Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Borkowie

Specjaliści

LOGOPEDA

mgr Anna Kleina

W ciągu 2 pierwszych tygodni września na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borkowie przeprowadzana jest diagnoza logopedyczna. W jej wyniku wytypowani zostają uczniowie zakwalifikowani do udziału w terapii logopedycznej na terenie naszej placówki. Po wyrażeniu zgody przez rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w terapii logopedycznej oraz po ułożeniu planu, dziecko rozpoczyna terapię w wymiarze godzin jakie przyznał dyrektor placówki. Wyrażenie zgody przez rodzica jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu udziału w terapii logopedycznej.

Uczniowie mają terapię w gabinecie logopedycznym (sala 205, II piętro).

Godziny pracy logopedy: 

poniedziałek

8.35-12.35

wtorek

7.00-7.30 konsultacje

8.45-13.45

środa

9.30-13.30

czwartek

7.00-7.30 konsultacje

7.40 - 13.40

piątek

9.45 - 12.45

 

Konsultacje dla rodziców po wcześniejszym umówieniu się osobistym, telefonicznym (tel. szkoły) lub przez dziennik elektroniczny.

Proszę przeczytać zasady współpracy z logopedą TUTAJ


REWALIDACJA

 

mgr Katarzyna Mąkinia

GODZINY PRACY

 

poniedziałek 9.10-10.10
wtorek 11.05-12.05
środa 11.00-12.00

13.00-14.00

czwartek 14.00-15.00
piątek 13.00-14.00

TERAPEUTA PEDAGOGICZNY

mgr Agnieszka Mularczyk - Grzela

GODZINY PRACY

poniedziałek

11.00 – 12.00 - rewalidacja
12.00 - 14.00

wtorek

 9.00 - 14.00
14.00 - 17.00 - zajęcia w przedszkolu 

środa

   7.00 - 12.00
 12.00 - 13.00 - rewalidacja
 13.00 - 15.00
 15.00 - 17.00 - zajęcia w przedszkolu

czwartek

8.00 - 9.00 - rewalidacja
9.00 - 15.00

piątek  7.00 - 12.00 - zajęcia w przedszkolu
12.00 - 13.00 - rewalidacja
13.00 - 15.00

PSYCHOLOG SZKOLNY

mgr Angelika Kaczmarska

 

ankac@spborkowo.pomorskie.pl 

GODZINY PRACY

poniedziałek

8.00-11.00

wtorek

7.30-11.30

środa

8.00-14.30

14.30-15.30 konsultacje

czwartek

7.30-12.00

piątek

8.00-12.00

 


PSYCHOLOG / PEDAGOG TERAPEUTA

mgr Agnieszka Gardzielewska

agga@spborkowo.pomorskie.pl

GODZINY PRACY

poniedziałek

10.30-15.30

wtorek

8.00-12.00

środa

8.00-12.00

czwartek

9.00-14.00

piątek

12.30-16.30


PEDAGOG SZKOLNY

mgr Emilia Bednarska

nr. telefonu 690 322 888

pedagog@spborkowo.pomorskie.pl

 

GODZINY PRACY

Poniedziałek

7.00 - 8.00 konsultacje

8.25 - 9.10  edb 8b

9.20-11.10

11.10-11.55  etyka 1-4

12.00 - 15.10

Wtorek

10.00 -  14.00

14.05 - 14.55  edb 8c

Środa

7.30 - 8.15  edb 8a

8.25-13.25

Czwartek

10.00- 12.00

12.10 -12.55  etyka 1-4

13.00-15.00

15.00 - 15.45  etyka 5-8

Piątek

7.30-11.30

 

Drodzy Uczniowie !

Na pomoc pedagoga szkolnego możecie liczyć, gdy:

 • trapi Was jakieś zmartwienie i potrzebujecie porozmawiać o tym z kimś;
 • ktoś naruszy Wasze prawa;
 • ktoś stosuje wobec Was przemoc;
 • potrzebujecie pomocy i porady;
 • nie radzicie sobie z programem nauczania;
 • chcecie po prostu porozmawiać z kimś życzliwym.
 • Służę pomocą w każdej sytuacji problemowej.

Drodzy Rodzice !

Mogą Państwo oczekiwać pomocy od pedagoga szkolnego, gdy:

 • dziecko ma trudności w nauce, bądź niepowodzenia szkolne;
 • nawarstwiające się problemy z zachowaniem dziecka spędzają Wam „sen z powiek”;
 • zauważyliście, że dziecko zaczęło się dziwnie zachowywać bez większej przyczyny;
 • podejrzewacie, że dziecko pali papierosy, pije alkohol, zażywa narkotyki;
 • chcielibyście uzyskać informacje na temat środków odurzających.

Służę pomocą w rozwiązaniu każdej sytuacji problemowej, dotyczącej wychowywania Waszych dzieci.

pedagog szkolny

Emilia Bednarska

 


W sytuacjach trudnych, kryzysowych zachęcamy do korzystania z pomocy w instytucjach świadczących pomoc również mieszkańcom Borkowa

CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ PCK jest czynne: 24 h we wszystkie dni tygodnia.

Świadczy pomoc mieszkańcom woj.pomorskiego: bezpłatnie, bez skierowań, ubezpieczeń czy rejonizacji, w zakresie:

 • INTERWENCJA W KRYZYSIE ŻYCIOWYM LUB PSYCHICZNYM
 • HOSTEL KRYZYSOWY
 • KONSULTACJE PRAWNE
 • KONSULTACJE PSYCHOSEKSUALNE
 • KONSULTACJE DLA MŁODZIEŻY DO LAT 18
 • GRUPA WSPARCIA
 • SPECJALISTYCZNE, INTERDYSCYPLINARNE PORADNISTWOADRES: PLAC KSIĘDZA GUSTKOWICZA 13, GDAŃSK – NOWY PORT.TELEFON 58/ 511 01 21, (warto umówić się na spotkanie telefonicznie)EMAIL: centrum@cik.sos.pl Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku,to miejsce z wieloletnią tradycją.CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 08:00-20:00Pomaga:
 • osobom mającym problemy z powodu picia alkoholu
 • osobom cierpiącym z powodu picia alkoholu przez bliską osobę
 • Dorosłym Dzieciom Alkoholików
 • ofiarom przemocy w rodzinieNa pierwszą wizytę w WOTU należy zgłosić się osobiście (bez wcześniejszej rejestracji) w każdy wtorek w godz. 14.00-15.00. Dyżurujący terapeuci, po konsultacji, umówią na kolejne spotkanie.Wystarczy dowód osobisty i nr pesel.Osoby uzależnione, aby skorzystać z pomocy, nie muszą być ubezpieczone.więcej informacji pod nr. tel. 58 301 51 32 (pon. - pt. 8.00-20.00)ul. Zakopiańska 37
  80-142 Gdańsk
  (
  wejście od ul. Kartuskiej 57)EMAIL: sekretariat@wotu.pl

 


PEDAGOG SPECJALNY 

 

Imię i nazwisko 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

mgr Aneta Rzeźnik-Brocka

8.10-9.10

10.10-11.10

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-15.00

9.00-10.00

mgr Magda Okrzes-Groszek

11.00-12.00

7.30-10.30

9.10-10.10

13.10-14.10

13.15-14.15

 


ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONLANO-SPOŁECZNE

mgr Żaneta Łukaszewicz-Kuffel

zalu@spborkowo.pomorskie.pl

 

GODZINY PRACY 

 

Poniedziałek

 

 

15.05 – 15.50  kl. V-VIII

 

Czwartek

 

 

7.10 – 7.55  kl. IV - V

 

Piątek

 

 

12.05 – 12.50  kl. I-III

 

Uczeń jest przyjmowany na zajęcia po wyrażeniu pisemnej zgody rodzica/ opiekuna prawnego na wniosek Zespołu nauczycieli. Wskazanie do udziału w zajęciach może wynikać z zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej lub wniosku Zespołu nauczycieli. Po wyrażeniu zgody przez rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz po ułożeniu planu, dziecko rozpoczyna zajęcia w wymiarze godzin jakie przyznał dyrektor placówki. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z podjęciem decyzji przez rodziców/ opiekunów prawnych o współpracy ze specjalistą prowadzącym zajęcia.

Konsultacje dla rodziców odbywają się po wcześniejszym umówieniu się osobistym, telefonicznym (tel. szkoły), mailowym lub przez dziennik elektroniczny.

 

Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne

Cele ogólne:

 • rozwijanie osobowości uczniów,
 • budowanie wiary we własne siły, poczucia własnej wartości,
 • ujawnianie uczuć jakie towarzyszą określonym sytuacjom,
 • umiejętność uważnego słuchania,
 • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • opanowanie umiejętności dobrego komunikowania- asertywność, tolerancja,
 • pokojowe rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, problemów,
 • stymulowanie twórczego myślenia,
 • kształtowanie umiejętności postrzegania sukcesu,
 • gospodarowanie własnym czasem.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • potrafi współdziałać w grupie,
 • tworzy normy grupowe,
 • dokonuje samopoznania,
 • potrafi różnicować i określać emocje,
 • ma poczucie własnej wartości,
 • wypracowuje własne metody radzenia sobie ze strachem, agresją, stresem,
 • potrafi właściwie komunikować się z otoczeniem i aktywnie słuchać,
 • rozpoznaje zachowania asertywne i próbuje zachowywać się asertywnie,
 • nabywa umiejętności rozwiązywania konfliktów,
 • rozwija twórcze myślenie,
 • kształtuje umiejętności postrzegania sukcesu, podejmowania decyzji, gospodarowania własnym czasem.
 • wypracowuje własne metody odreagowania napięć oraz wyzwalania emocji,
 • kształtuje umiejętność wychodzenia z ról niekorzystnych dla siebie,
 • rozwija zdolność akceptacji siebie i innych oraz empatię,
 • potrafi komunikować się z dorosłymi i uczniami,

Procedury osiągania celów:

1. Metody i techniki pracy z grupą:

 • wykład,
 • rundki,
 • arteterapia,
 • dyskusja, tematyczne rozmowy grupowe,
 • drama,
 • bajkoterapia,
 • praca w grupach,
 • biblioterapia,
 • filmy edukacyjne,
 • gry i zabawy edukacyjne,
 • odgrywanie scenek,
 • muzykoterapia,
 • zabawy integracyjne,
 • zabawy edukacyjne,
 • ”burza mózgów”
 • rysunki i inne prace plastyczne.

Metody sprawdzania osiągnięć ucznia:

 • bieżąca obserwacja ucznia,
 • badanie socjometryczne klasy na początku i na końcu roku szkolnego,
 • analiza indywidualnych postępów ucznia,
 • informacja zwrotna od uczniów, wychowawcy klasy, nauczycieli.

Treści zajęć:

 1. Umocnienie wiary w siebie poprzez pokazywanie i wzmacnianie mocnych stron ucznia, dostarczanie pozytywnych doświadczeń- sukcesu.
 2. Rozwój emocjonalny -rozpoznawanie i wyrażanie emocji.
 3. Zwrócenie uwagi na różnorodność potrzeb , marzeń, celów jako drogi do rozwijania własnej indywidualności jako wartości nadrzędnej dla każdego człowieka.
 4. Radzenie sobie z różnymi trudnościami: jak walczyć ze stresem , strachem, agresją.
 5. Sposoby rozwiązywania problemów i konfliktów.
 6. Stymulowanie twórczego myślenia.
 7. Opanowanie umiejętności dobrego komunikowania się.
 8. Rozumienie i opanowanie reguł współistnienia w grupie.
 9. Korzyści płynące z aktywnego słuchania.
 10. Stosowanie zasad asertywności w kontakcie a drugim człowiekiem.
 11. Racjonalne gospodarowanie własnym czasem.