Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Borkowie

Podręczniki

 Zestawienie podręczników i materiałów ćwiczeniowych

na rok szkolny 2023/2024

 

Klasa I  Edukacja wczesnoszkolna:

Wyd. WSiP

Nowi Tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie I: Podręcznik. Cz. 1- 5  Jolanta Dymarska, Jadwiga Hanisz, Marzena Kołaczyńska, Beata Nadarzyńska, Agnieszka Burdzińska, Agnieszka Banasiak

Nowi Tropiciele Karty Pracy cz.1-5

Nowi Tropiciele Karty Matematyczne cz. 1-5

Nr dopuszczenia:815/1/2017

 

Język angielski:

Tiger & Friends 1, Wydawnictwo Macmillan - książka ucznia

Tiger & Friends 1, Wydawnictwo Macmillan  - zeszyt ćwiczeń

Autorzy: Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro

Nr dopuszczenia: 1051/1/2019

 

Religia: Poznaję Boży świat, wyd. Jedność                                                                                             

Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, J. Snopek

Nr dopuszczenia  AZ-11-01/18-K-4/20A

 

Klasa II Edukacja wczesnoszkolna:

Wyd. WSiP

Nowi Tropiciele Klasa 2 Podręcznik. Cz. 1- 5

Nowi Tropiciele Karty Pracy cz.1-5

Nowi Tropiciele Karty Matematyczne cz. 1-5

Autorzy: A. Kamińska, R. Kamiński, A. Danielewicz-Malinowska, J. Dymarska, J. Hanis z, M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska

Nr dopuszczenia MEN: 815/2/2018 cz.1-3; 815/4/2018 cz. 4-5

 

 Język angielski:

Tiger & Friends 2. Wyd. Macmillan - książka ucznia

Tiger & Friends 2  Wyd. Macmillan -  zeszyt ćwiczeń

Autorzy: Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro

Nr dopuszczenia: 1051/2/2020

 

Religia: Odkrywam królestwo Boże, wyd. Jedność

Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

nr dopuszczenia AZ-12-01/18-KI-7/21

 

Klasa III Edukacja wczesnoszkolna:

 

Wyd. WSiP

Nowi Tropiciele Klasa 3 Materiały edukacyjne cz. 1–5

Nowi Tropiciele klasa 3 Karty ćwiczeń cz. 1–5

Nowi Tropiciele klasa 3 Karty Matematyczne cz. 1-5

Autorzy: A.Banasiak, A. Burdzińska, A. Danielewicz - Malinowska, J. Hanisz, A. Kamińska, R. Kamiński, E. Kłos, W. Kofta, B. Nadarzyńska

Nr dopuszczenia MEN: 815/5/2019 - 815/6/2019

Kalejdoskop ucznia. Informatyka. klasa 3 - Anna Kulesza ćwiczenia uzupełniające - nie mają numeru dopuszczenia

 

Język angielski:  

Tiger & Friends 3, Wyd. Macmillan  - książka ucznia

Tiger & Friends 3, Wyd. Macmillan - zeszyt ćwiczeń

Autorzy: Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro;

Nr dopuszczenia: 1051/3/2020

 

Religia:Nowy podręcznik do nauczania religii w klasie III szkoły podstawowej nr AZ-13-01/18-KI-14/22 zgodny z programem AZ-1-01/18  z dnia 19.09.2018

Zeszyt ćwiczeń dla klasy III szkoły podstawowej "Poznaję Jezusa" do podręcznika zgodnego z programem AZ-1-01/18 z dnia 19.09.2018

 

 

Klasa IV

Pozycja wydawnicza

JĘZYK POLSKI 

WSiP

Zamieńmy słowo. Język polski. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4.

Autorzy: Izabella Bartol, Magdalena Biskupska, Jagoda Najmanowicz-Michalak

Nr dopuszczenia: 1163/1/2023

JĘZYK ANGIELSKI

Together dla klasy 4; Catherine Bright, Nick Beare, Gill Holley

 Nr dopuszczenia 1175/1/2023

MATEMATYKA

Wyd. GWO

Matematyka z plusem 4. Podręcznik.

Wydanie na rok szkolny 2023/2024

Autorzy: Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

Numer dopuszczenia: 780/1/2023/z1

HISTORIA

Wyd. GWO

Historia 4. Podróże w czasie. Podręcznik. Nowa szkoła podstawowa.

Autorzy: Tomasz Małkowski.

Numer dopuszczenia: 829/1/2017

PRZYRODA

Podręcznik

Tajemnice przyrody klasa 4.

Autorzy: Maria Marko-Worłowska. Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz   wyd.  Nowa Era

Numer dopuszczenia: 863/2019/z1

Nowa edycja 2020-2022

TECHNIKA

wyd. Nowa Era

Jak to działa?Podręcznik do techniki dla klasy 4.

Nr. dopuszczenia : w trakcie procedury MEiN

zmiana podstawy programowej

INFORMATYKA

wyd. WSiP

Informatyka 4. Podręcznik

W. Kranas, A. Samulska, W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, M. Wyczółkowski

807/1/2020/z1

MUZYKA

wyd. Mac Edukacja

Muzyka

Autorzy: Teresa Wójcik

Nr dopuszczenia : 909/1/2017

 

PLASTYKA

Plastyka. Podręcznik. Klasa 4.

Autorzy: Wojciech Sygut, Marzena Kwiecień

Wydawnictwo MAC Edukacja S.A.

Nr dopuszczenia: 898/1/2017

Religia -

Miejsce pełne Bogactw. Wyd.Jedność

PODRĘCZNIK nr AZ-21-02/12-KI-1/12 zgodny z programem nauczania religii nr AZ-2-02/12 z 30 V 2012 r. Z podręcznika można korzystać do dnia 31.08.2024 r.

 Zestawienie ćwiczeń klasa IV

Pozycja wydawnicza

JĘZYK POLSKI   

WSiP

Zamieńmy słowo. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 4.

Autor: Izabella Bartol, Magdalena Biskupska, Jagoda Najmanowicz-Michalak

JĘZYK ANGIELSKI

Together zeszyt ćwiczeń  Katherine Stannett

MATEMATYKA

Wyd. GWO

Matematyka z plusem 4. Ćwiczenia. Wersja C. Wydanie na rok szkolny 2023/2024

M. Dobrowolska, Z. Bolałek, A. Demby, M. Jucewicz, A. Sokołowska, P. Zarzycki                                                                                           

HISTORIA bez ćwiczeń

PRZYRODA

Autorzy: Jolanta Golanko, Urszula Moździerz, Joanna Stawarz, Iwona Wróbel

Tajemnice przyrody klasa 4. Zeszyt ćwiczeń. Szkoła podstawowa;

Wydawnictwo Nowa Era

Muzyka - bez ćwiczeń

Religia

Miejsca pełne BOGActw - Zeszyt ćwiczeń do podręcznika nr AZ-21-02/12-KI-1/12. Z zeszytu ćwiczeń można korzystać do dnia 31.08.2024 r. Wydawnictwo Jedność

 Klasa V

JĘZYK POLSKI

( Pakiet zamawiany jako jedna pozycja)

WSiP

Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Podręcznik. Klasa 5

Autorzy: Ewa Horwath, Anita Żegleń

Nr dopuszczenia: 861/3/2018

WSiP

Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia. Podręcznik. Klasa 5

Autorzy: Ewa Horwath, Anita Żegleń

Nr dopuszczenia:861/4/2018

JĘZYK ANGIELSKI

Pearson

English Class 1+ Jayne Croxford, Graham Fruen

Nr. dopuszczenia.:840/2/2018

MATEMATYKA

Wyd. GWO

Matematyka z plusem 5. Podręcznik

Autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

Numer dopuszczenia: 780/2/2018

HISTORIA

Wyd. GWO

Historia 5. Podróże w czasie. Podręcznik. Nowa szkoła podstawowa.

Autorzy: Tomasz Małkowski

Nr dopuszczenia: 829/1/2017

BIOLOGIA

Wyd.  Nowa Era

Puls życia  klasa 5.

Autorzy: Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Numer dopuszczenia: 844/1/2018

GEOGRAFIA

Wyd. MAC Edukacja

Geografia w klasie 5

Autorzy: Maria Figa, Dominik Marszał, Bożena Wójtowicz

Numer dopuszczenia:  927/1/2018

TECHNIKA

wyd. Nowa Era

Jak to działa?Podręcznik do techniki dla klasy 5

Nr dopuszczenia: 295/2/2018

INFORMATYKA

wyd. WSiP

Informatyka 5. Podręcznik

W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, W. Kranas, A. Samulska, M. Wyczółkowski

807/2/2018

MUZYKA

Wyd. Mac Edukacja

Muzyka kl.5

Autorzy: Teresa Wójcik

Nr dopuszczenia: 909/2/2018

PLASTYKA

Wydawnictwo MAC Edukacja S.A.

Plastyka. podręcznik kl.5

W. Sygut, M. Kwiecień

Nr dopuszczenia:  898/2/2018

Religia

Szczęśliwi, którzy szukają prawdy- Podręcznik nr AZ-21-01/20-KI-2/20 zgodny z programem nauczania religii dla klas V – VIII szkoły podstawowej

Wydawnictwo Jedność


Zestawienie ćwiczeń klasa V

Pozycja wydawnicza

JĘZYK POLSKI

WSiP

Słowa z uśmiechem. Gramatyka i ortografia. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 5

Ewa Horwath

JĘZYK ANGIELSKI

Ćwiczenia English Class A1 +

 

MATEMATYKA      

Wyd. GWO                

Matematyka z plusem 5. Ćwiczenia. Wersja C                     

Z. Bolałek, M. Dobrowolska, A. Mysior, S. Wojtan, P. Zarzycki                

HISTORIA brak ćwiczeń

BIOLOGIA

Puls życia  klasa 5. Zeszyt ćwiczeń 1.Wydawnictwo Nowa Era

 

GEOGRAFIA

Geografia klasa 5. Zeszyt ćwiczeń 1.Wydawnictwo MAC Edukacja

Autorzy: Maria Figa, Dominik Marszał

Religia

Szczęśliwi, którzy szukają prawdy - Zeszyt ćwiczeń dla klasy V szkoły podstawowej "Szczęśliwi, którzy szukają prawdy" do podręcznika nr AZ-21-01/20-KI-2/20. ydawnictwo Jedność

 Klasa VI

JĘZYK POLSKI

(Pakiet zamawiany jako jedna pozycja.)

Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6

Ewa Horwath, Anita Żegleń

Nr dopuszczenia: 861/5/2019

Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia. Podręcznik. Szkoła podstawowa.      Klasa 6 WSiP Ewa Horwath, Anita Żegleń

Nr dopuszczenia: 861/6/2019

JĘZYK ANGIELSKI

Pearson

English Class A2 Sandy Zervas, Catherine Bright

Nr dopuszczenia: 840/3/2019

MATEMATYKA

Wyd. GWO

Matematyka z plusem 6. Podręcznik.

Autorzy: M. Dobrowolska, M. Karpiński, P. Zarzycki, M. Jucewicz

Nr dopuszczenia: 780/3/2022/z1

HISTORIA

Wyd. GWO

Historia 6. Podróże w czasie. Podręcznik. Nowa szkoła podstawowa.

Autorzy: Tomasz Małkowski

Nr dopuszczenia: 829/3/2019

BIOLOGIA

Podręcznik:

Wyd. Nowa Era

Puls życia dla klasy 6

Autorzy: Joanna Stawarz

Nr dopuszczenia: 844/2/2019                                                                                                

GEOGRAFIA

Wyd. MAC Edukacja

Geografia w klasie 6

Autorzy: Maria Figa, Dominik Marszał, Bożena Wójtowicz, Łukasz Mędrzycki

Numer dopuszczenia:  927/2/2019

INFORMATYKA

wyd. WSiP

Informatyka 6. Podręcznik

W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, W. Kranas, A. Samulska, M. Wyczółkowski 807/3/2019

TECHNIKA

wyd. Nowa Era

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy 6.

Nr  dopuszczenia 295/3/2019

MUZYKA

Wyd.Mac Edukacja

Muzyka kl.6

Autorzy: Teresa Wójcik

Nr dopuszczenia: 909/3/2019

PLASTYKA

Wydawnictwo MAC  Edukacja S.A.

Plastyka. – podręcznik kl.6

z płytą CD. W. Sygut, M. Kwiecień

Nr dopuszczenia:898/3/2019

RELIGIA

Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno

Wydawnictwo Jedność

 

Zestawienie ćwiczeń klasa VI

Pozycja wydawnicza

JĘZYK POLSKI

Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 6

WSiP Ewa Horwath, Anita Żegleń

 

JĘZYK ANGIELSKI

Zeszyt ćwiczeń English Class A2

 

MATEMATYKA

Wyd. GWO

Matematyka z plusem 6. Ćwiczenia. Wersja C.

Autorzy: M. Dobrowolska, Z. Bolałek, A. Demby, M. Jucewicz, A. Sokołowska, P. Zarzycki

HISTORIA brak ćwiczeń

BIOLOGIA

Wyd. Nowa Era

Zeszyt ćwiczeń „Puls życia” do biologii dla klasy 6

Autorzy: Magdalena Fiałkowska-Kołek, Sławomir Gębica, Agnieszka Siwik

 

GEOGRAFIA

Wyd. MAC Edukacja

Zeszyt ćwiczeń klasa 6

Autorzy: Maria Figa, Dominik Marszał, Bożena Wójtowicz

Muzyka - brak ćwiczeń

 

RELIGIA

Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno - zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo Jedność

Klasa VII

JĘZYK POLSKI

WSiP

Zamieńmy słowo. Język polski. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7.

Autorzy: Agata Karolczyk-Kozyra, Magdalena Krajewska, Dorota Kujawa-Weinke, Agata Sieńczak

Nr dopuszczenia: 1163/4/2023

JĘZYK ANGIELSKI

Repetytorium dla klasy szkoły podstawowej,  część 1.

wyd. Pearson

Autorzy : A. Tkacz, A. Bandis

Nr. dopuszczenia : 1106/1/2020

FIZYKA

Podręcznik: To nasz świat. Fizyka.

Wyd. GWO

Autorzy: Piotr Nieżurawski, Iwona Szczepańska

Nr dopuszczenia:1161/1/2023

 

MATEMATYKA 

Wyd. GWO

Matematyka z plusem 7. Podręcznik

autor: praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej

Nr dopuszczenia: 780/4/2017

HISTORIA

Wyd. GWO

Historia 7. Podróże w czasie. Podręcznik.. Nowa szkoła podstawowa.

Autorzy: Tomasz Małkowski

Nr dopuszczenia: 829/4/2017

 

BIOLOGIA

Wyd.  Nowa Era

Nowa edycja 2020–2022

Puls życia  klasa 7.

Autorzy: Małgorzata Jefimow

Numer dopuszczenia: 844/3/2020/z1

GEOGRAFIA

Wyd. MAC

Geografia 7

Autorzy: E.Wójtowicz, M. Figa, D. Marszał

Numer dopuszczenia: 927/3/2022/z1

 

INFORMATYKA

wyd. WSiP

W. Kranas, W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, M. Wyczółkowski

807/4/2020/z1

MUZYKA

Muzyka kl.7

wyd.Mac Edukacja

Autor  : Teresa Wójcik

Numer dopuszczenia: 909/4/2020/z1

PLASTYKA

kl.7

Wyd. MAC

Wojciech Sygut

Małgorzata Kwiecień

Nr dopuszczenia  898/4/2020

JĘZYK NIEMIECKI

Wydawnictwo PWN

Kompass Deutsch 1. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy VII

Autorzy: Elżbieta Reymont, Agnieszka Sibiga, Małgorzata Jezierska - Wiejak

Nr dopuszczenia podręcznika: 1180/1/2023

CHEMIA

Nowa Era

Chemia Nowej Ery dla klasy VII szkoły podstawowej

Autorzy: Jan Kulawik, Teresa Kulawik i Maria Litwin

Nr dopuszczenia: 785/1/2017

RELIGIA

Wydawnictwo Jedność

Błogosławieni, którzy szukają Jezusa PODRĘCZNIK Nr AZ-31-01/13-KI-3/13 zgodny z programem nauczania nr AZ-3-01/13 z dnia 9 IV 2013 r.

Ks. dr Krzysztof Mielnicki

 

Zestawienie ćwiczeń klasa VII

Pozycja wydawnicza

JĘZYK POLSKI

WSiP

Zamieńmy słowo. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 7.

Autor: Katarzyna Kulka - Guzgan

JĘZYK ANGIELSKI

Wyd. Pearson

Repetytorium dla szkoły podstawowej , część 1 . zeszyt ćwiczeń .

Autor : Arek Tkacz

 

MATEMATYKA 

Wyd. GWO

Matematyka z plusem 7. Ćwiczenia podstawowe

 Autor: J. Lech

HISTORIA brak ćwiczeń

 

Muzyka

brak ćwiczeń

 BIOLOGIA

Nowa edycja 2020–2022

Puls życia  klasa 7. Zeszyt ćwiczeń 1.Wydawnictwo Nowa Era

Autorzy: Jolanta Holeczek, Barbara Januszewska-Hasiec

FIZYKA

Wyd. GWO

Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej do podręcznika  1161/1/2023

Seria:  To nasz świat. Fizyka.

Autorzy: Bartłomiej Piotrowski

GEOGRAFIA

Wyd. MAC

Geografia 7

Autorzy: E.Wójtowicz, M. Figa, D. Marszał

Numer dopuszczenia: 927/3/2022/z1

JĘZYK NIEMIECKI

Kompass Deutsch 1. Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klasy VII          Elżbieta Reymont, Agnieszka Sibiga, Małgorzata Jezierska - Wiejak. Wydawnictwo PWN

CHEMIA

Zeszyt ćwiczeń Nowej Ery dla klasy VII szkoły podstawowej                Autorzy: Małgorzata Mańska i Elżbieta Megiel.

Numer ewidencyjny w wykazie ME: 785/1/2017

Klasa VIII

JĘZYK POLSKI

Bliżej słowa. Podręcznik. Klasa 8. WSiP

Autorzy: Ewa Horwath, Grażyna Kiełb

Nr dopuszczenia: 861/8/2018

JĘZYK ANGIELSKI

Repetytorium dla szkoły podstawowej część 2 . -wyd. Pearson  Arek Tkacz, Angela Bandis

Nr dopuszczenia: 1106/2/2021

MATEMATYKA

Wyd. GWO

Matematyka z plusem 8. Podręcznik

Autor: praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej

Nr dopuszczenia: 780/5/2018

HISTORIA

Wyd. GWO

Historia 8. Podróże w czasie. Podręcznik. Nowa szkoła podstawowa.

Autorzy: Tomasz Małkowski

Numer dopuszczenia: 829/5/2018

BIOLOGIA

Podręcznik:

Wyd. Nowa Era

Puls życia dla klasy 8

Autorzy: Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

Nr dopuszczenia: 844/4/2021/z1

GEOGRAFIA

Wyd. Nowa Era

Planeta Nowa klasa 8

Autorzy: Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński

Numer dopuszczenia: 906/4/2021

FIZYKA

Podręcznik: Spotkania z fizyką dla klasy 8

Wyd. Nowa Era

Autorzy: Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Nr dopuszczenia: 885/2/2018

INFORMATYKA

wyd. WSiP

Autorzy: W. Kranas, W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas,

M. Wyczółkowski, A. Samulska

Numer dopuszczenia:807/5/2018

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

wyd. Nowa Era

Dziś i jutro

Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski

Numer dopuszczenia: 874/2017

RELIGIA

wyd. Jedność

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi - PODRĘCZNIK nr AZ-32-01/13-KI-4/14

zgodny z programem nauczania nr AZ-3-01/13 z dnia 9 IV 2013 r.

ks. dr Krzysztof Mielnicki

JĘZYK NIEMIECKI

Wydawnictwo Klett

Maximal 2. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy VIII szkoły podstawowej.

Autorzy: Giorgio Motta, Elżbieta Krulak - Kempisty, Claudia Brass, Dagmar Glück

Nr dopuszczenia podręcznika: 1094/2/2021

CHEMIA

wyd. Nowa Era

Chemia Nowej Ery. Podręcznik kl.8

Autorzy: Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Numer dopuszczenia:785/2/2018

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

wyd.Nowa Era

Żyję i działam bezpiecznie

Autor: Jarosław Słoma

Numer ewidencyjny MEN 846/2017

Zestawienie ćwiczeń klasa VIII

Pozycja wydawnicza

JĘZYK POLSKI

Język polski 8. Nauka o języku do nowej szkoły podstawowej. Część 1 i 2

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

P. Borys, B. Fiszer, M. Hajduk, A. Halasz

 

ANGIELSKI

Repetytorium dla szkoły podstawowej ,części 2 ,zeszyt ćwiczeń

Autor : Arek Tkacz

MATEMATYKA

Wyd.GWO

Matematyka z plusem 8. Ćwiczenia podstawowe.

Autor: J. Lech

HISTORIA - brak ćwiczeń

 

 CHEMIA

wyd. Nowa Era

Chemia Nowej Ery. Zeszyt ćwiczeń kl.8

Autorzy: Małgorzata Mańska, Elżbieta Megiel

Numer ewidencyjny w wykazie ME: 785/2/2018

 BIOLOGIA

Wyd. Nowa Era

Zeszyt ćwiczeń „Puls życia” do biologii dla klasy 8

Autorzy: Jolanta Holeczek, Barbara Januszewska-Hasiec        

GEOGRAFIA

Planeta Nowa klasa 8. Zeszyt ćwiczeń .Wydawnictwo Nowa Era; Autor: Ryszard Przybył

JĘZYK NIEMIECKI

Maximal 2. Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy VIII szkoły podstawowej. Julia Katharina Weber, Lidija Šober, Claudia Brass. Wydawnictwo Klett