Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Borkowie

Kalendarz roku szkolnego

  • Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 01.09.2021 r.

  • Zimowa przerwa świąteczna – 23.12.2021– 31.12.2021 r.

  • Ferie zimowe – 14.02.2022 -27.02.2022 r.

  • Wiosenna przerwa świąteczna  14.04.2022 – 19.04.2022 r.

  • Egzamin ósmoklasisty - 24, ,25, 26. 05.2022 r. 

  • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 24 czerwca 2022 r.

  • Ferie letnie - 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

    Dodatkowe dni wolne: 15.10.2021, 12.11.2021, 7.01.2022, 2.05.2022, 17.06.2022.