Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Borkowie

Kalendarz roku szkolnego

 

   • Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 04.09.2023 r.

   • Zimowa przerwa świąteczna – 23.12.2023– 31.12.2023 r.

   • Ferie zimowe – 29 stycznia – 11 lutego 2024 r.

   • Wiosenna przerwa świąteczna  28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

   • Egzamin ósmoklasisty -  14.05.2024, 15.05.2024, 16.05.2024.

   • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 21 czerwca 2024 r

   • Ferie letnie - 22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

   • Dodatkowe dni wolne: 29.04.2024, 30.04.2024, 2.05.2024, 13.05.2024, 14.05.2024, 15.05.2024, 16.05.2024, 31.05.2024.