Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Borkowie

Kalendarz roku szkolnego

 

  • Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 01.09.2022 r.
  • Zimowa przerwa świąteczna – 23.12.2022– 31.12.2022 r.
  • Ferie zimowe – 16.01.2023 -29.01.2023 r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna  6.04.2023 – 11.04.2023 r.
  • Egzamin ósmoklasisty -  23.05.2023, 24.05.2023, 25.05.2023,
  • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 23 czerwca 2022 r.
  • Ferie letnie - 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.
  • Dodatkowe dni wolne:  2.05.2023, 4.05.2023, 5.05.2023, 22.05.2023, 23.05.2023, 24.05.2023, 25.05.2023, 9.06.2023.