Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Borkowie

Projekty, akcje, programy opracowane przez naszych nauczycieli i realizowane w szkole

L.p

Tytuł projektu

Czas realizacji projektu

Imię i nazwisko odpowiedzialnego nauczyciela

Uczestniczące klasy

1.

Czytam sam

wrzesień-maj

Małgorzata Garstka

Ewelina Szmigielska - Syska, Monika Stamska

II

2

„Zajęcia ze zdrowia psychicznego dla klas VIII”

październik - maj

Monika Cybulska - koordynator,

Emilia Bednarska

VIII

3.

Bajki z całego świata

wrzesień-czerwiec

Anna Zdunek

Ia

4.

Lubimy czytać

wrzesień-maj

Jadwiga Roman

Ic

5.

Bajki i baśnie świata

wrzesień - czerwiec

Żaneta Łukaszewicz-Kuffel

III - II

(świetlica)

6.

W świecie książek

grudzień - marzec

Jolanta Kąkol

II- III (świetlica)

7.

Czytam sobie

wrzesień - czerwiec

Iwona Orzłowska

III a

8.

Planeta dziewczyn, planeta chłopaków

wrzesień- czerwiec

Iwona Orzłowska

klasy VI

9.

Mistrzowie szkoły w LA

wrzesień/październik i maj/czerwiec

nauczyciele wf

IV-VIII

10.

I Ty możesz zostać sędzią kl. VII-VIII

październik/maj

Dorota Korzeniewska-Stasiak (nauczyciele wf)

VII-VIII

11.

Wyzwanie miesiąca kl. IV

październik/maj

Dorota Korzeniewska-Stasiak (nauczyciele wf)

IV

12.

Warsztaty włączające i komunikacji interpersonalnej

październik/maj

Dagmara Nowicka

V a

13.

“Space and the solar system ”

“Welcome to the UK”

XI 2020

II/III 2021

Hanna Kochanowska

IIa IIbIIc

14

“Let's go to London”

“All about me”

XI 2020

II-IV 2021

Hanna Kochanowska

Ia Ib Ic

15.

Finanse rodziny

X.2020 - V.2021

Leszek Kuszczyk

Joanna Goławska

Marzena Półtoranos

VII a

VIIb

VII c

16..

Kronika klasy

III 2021 - VI 2021

Leszek Kuszczyk

Joanna Goławska

IV a, IV b

IVc

17.

Komputer w naszym otoczeniu

III 2021 - VI 2021

Leszek Kuszczyk

V a,

V b

18.

Projekt zespołowy - zastosowania komputerów - praca w chmurze

VI 2021

Leszek Kuszczyk

Joanna Goławska

VIa, Vic

VIb

19.

Projekt zespołowy - zawody związane z informatyką - praca w chmurze

VI 2021

Leszek Kuszczyk

VIIa, VIIb, VIIc

20.

Projekt zespołowy - planowanie kilkudniowej wycieczki - praca w chmurze

VI 2021

Leszek Kuszczyk

VIIIa, VIIIb,

21.

Bryły - prostopadłościan w życiu codziennym

VI 2021

Leszek Kuszczyk

IVa

22.

W świecie baśni

IV 2020- V 2020

Joanna Harasimiuk

IVc

23.

Sławni Polacy

Dzienniczek lektur - Reklamujemy nasze lektury

X 2020 -XI 2021

IV 2020-V 2021

Ewa Mierzejewska,

Joanna Harasimiuk

Joanna Harasimiuk

Ewa Mierzejewska

VI a, VIb, VIc

VIa, VIb, VI c

24.

Dzienniczek lektur - Reklamujemy nasze lektury

X 2020- IV 2021

Ewa Mierzejewska

Joanna Harasimiuk

Ewa Mierzejewska

VII a

VII b

VII c

25.

Dzienniczek lektur -Reklamujemy nasze lektury

X 2020- III 2021

Ewa Mierzejewska

Joanna Harasimiuk

VIII a

VIII b

26

“Kropki, które zmieniły świat”

IX 2020

Magdalena Grzegorek

klasy V

27.

Gry bez prądu

X 2020 -V 2021

Anna Makaruk

Świetlica klasy 1a,1b,1c,2a

28.

“Świadomie w Sieci”

X 2020 - V 2020

Monika Cybulska

Klasy IV- VIII

29.

Trening Umiejętności Społecznych

X 2020 - V2020

Emilia Bednarska

Klasy I i IV

30.

Wszyscy czytamy

październik-maj

Anna Zdunek

Ia

31.

Ja za 20 lat

wrzesień - czerwiec

Iwona Orzłowska

VII-VIII

32.

Jestem widoczny na drodze

X- XI 2020

Anna Zdunek

Magdalena Kukiełka

IV a, b, c