Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Borkowie

Rada Rodziców

Rozliczenie działalności finansowej RR szkoły za rok 2020/2021

Zestawienie wydatków i wpływów za rok szkolny 2020/2021:

Stan początkowy - 3.953,86 PLN

Wpłaty - 5.275 PLN

Wydatki:

1. Opłaty bankowe - 24,5 PLN

2. Grant "Tradycyjny sad" - 200 PLN

3. Konkursy szkolne -  2.896 PLN

4. Dzień dziecka - 575,88 PLN

5. Serce na nakrętki - 1.719 PLN

6. Zwrot dla klasy III b (ponad 90% wpłat) - 450 PLN

7. Upominki dla uczniów i pracowników szkoły - 1.055,74 PLN

 Łącznie - 6.921,12 PLN

 Stan końcowy - 2.307,74 PLN

 

 aktualizacja 30.11.2021


Szanowni Rodzice!

Rada Rodziców zwraca się do Państwa z gorącą prośbą o aktywne włączenie się wszystkich Rodziców w gromadzenie składek na rzecz Rady Rodziców, poszukiwanie sponsorów, jak również innych źródeł finansowania działalności Rady Rodziców i pomocy szkole.

Bardzo chcielibyśmy pomóc dofinansować wszystkie wartościowe, wymagające wsparcia inicjatywy. Nasz budżet nie jest jednak bez granic.

Bez Państwa pomocy i wsparcia nie będzie możliwe zrealizowanie nowych zamierzeń. W związku z powyższym zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich rodziców o zrozumienie i współpracę. Pieniądze wpłacane przez Państwa pośrednio lub bezpośrednio wracają do naszych pociech, a przecież ich dobro jest dla nas najważniejsze.

Dobrowolną składkę w wysokości 50 zł, czyli tak, jak w poprzednim roku szkolnym (bez względu na liczbę dzieci), można wpłacać na

konto bankowe Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Borkowie, ul. Akacjowa 2, 80-180 Borkowo.

88 8335 0003 0100 1482 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim

W tytule wpłaty należy podać nazwisko i imię dziecka oraz klasę.

Możliwe są też wpłaty do przedstawicieli Rady Rodziców w poszczególnych klasach, a także bezpośrednio u skarbnika Rady Rodziców po zebraniach z nauczycielami.

Bardzo liczymy na Państwa pomoc. W najbliższym czasie poinformujemy o wydarzeniach, które chcielibyśmy zorganizować w trakcie tego roku szkolnego.

 

Serdecznie dziękujemy.

Rada Rodziców